Te Gortig

Medio mei stond in alle kranten, dat 82 miljoen dollar teveel aan subsidies aan het Europese landbouwfonds werden ontfutseld. De Europese Commissie beschuldigde in vage termen de europese mouters en mouthandelaren van duistere praktijken. Insiders weten echter dat de tussenhandel in het geheel geen profijt kan trekken van de vergissingen van het Landbouwfonds. De felle concurrentie op de moutmarkt zorgt ervoor dat alle voordeeltjes aan de afnemers worden doorgegeven. Er vond evenmin schijnuitvoer of wederinvoer plaats. Nee, het is weer het oude liedje: een bekende Nederlandse socialist van boerenafkomst ontwerpt een europees superplan om de producenten van brouwgerst aan een minimuminkomen te helpen op kosten van de belastingbetaler. Als blijkt dat de reglementen de sterke prijs- schommelingen niet snel genoeg kunnen volgen krijgt iedereen de schuld, behalve de plannenmaker zelf.(MN)

Dat ziet er gezond uit

Onlangs heeft het Amsterdamse Gerechtshof bepaald, dat het Utrechtse ziekenfonds VHZ een overeenkomst moet sluiten met twee vrij gevestigde artsen in Maarssenbroek, de Heren Molenaar en Spinhoven. In Maarssenbroek is onlangs een z.g. Gezondheidscentrum gevestigd, waarbij een aantal geneeskundige faciliteiten centraal bijeengebracht zijn, maar waarbij tevens de aangesloten artsen niet meer als vrije beroepsuitoefenaren werken doch in loondienst van hét gezondheidscentrum komen. Van de zijde van de belanghebbenden bij het gezondheidscentrum werd betoogd, dat de vestiging van vrije artsen het gezondheidscentrum in een nadelige positie zou plaatsen omdat er dan concurrentie zou komen. Blijkbaar verwacht men al bij voorbaat dat een gezondheidscentrum niet tegen vrije artsen kan concurreren. Blijkbaar hebben de initiatiefnemers van het centrum tevens uit het oog verloren dat de gezondheidszorg primair de patiënt moet dienen en er niet voor bestemd is om als pion te dienen in in de strijd om collectivistische maatschappijhervormingen door te drijven. De doordrijvers hebben al aangekondigd in hoger beroep te zullen gaan.

Beursbengels

Onlangs heeft de Vereniging voor de Effectenhandel haar honderdjarig bestaan gevierd. Aangezien velen “de Beurs” als een bolwerk van het kapitalisme zien is het nuttig eens te wijzen op het allerminst met kapitalisme en vrijhandel in overeenstemming zijnde feit dat de beurs door de Staat in een monopoliepositie is geplaatst ten aanzien van de handel in effecten. Op een paar te verwaarlozen uitzonderingen na is het niet toegestaan effecten anders dan via de beurs te verhandelen. Wie de Vereniging ooit in haar honderdjarige bestaan tegen dit stukje anti-kapitalistische staatsbevoogding heeft horen protesteren mag het zeggen Wie mocht menen dat aan een dergelijk monopolie door de betreffende ministers dan wel stringente eisen verbonden zouden zijn, te vergelijken met de bezorgplicht bij de post of de vervoersplicht bij trein en tram, komt bedrogen uit. Om haar jubileum te vieren heeft de Vereniging doodleuk de beurs een dag gesloten, een vrijdag bovendien met het gevolg dat er gedurende drie achtereenvolgende dagen geen handel in effecten mogelijk was. Wie de verantwoordelijke minister de Vereniging daarvoor een stevige reprimande heeft horen geven mag het óók zeggen.