Het is niet zo erg moeilijk om te zeggen:

Het libertarisme is de golf van de toekomst!

Deze stelling bewijzen, is een stuk moeilijker. We kunnen echter wel een aantal recente feiten en ontwikkelingen aanwijzen die zeer sterk aanduiden dat de stelling juist is. Zoals bij voorbeeld:

Libertariër Leon Louw heeft een toespraak tot de VERENIGDE NATIES kunnen houden over zijn bestseller “South Africa, THE SOLUTION”. Deze toespraak was een groot succes. Het succes van het boek groeit ook nog steeds. Het is al in diverse talen vertaald en er wordt zelfs in Nederland gewerkt aan een vertaling.

DE VIJFDE MENSELIJKE REVOLUTIE, de CREATIVITEITSREVOLUTIE, zoals door Jason Alexander wordt beschreven, sluit duidelijk aan bij het libertarisme.

Dit loopt parallel met de al geaccepteerde overgang van de industriële maatschappij naar de “INFORMATIEMAATSCHAPPIJ”. Zelfs media en politici noemen dit regelmatig. De KRING Schiedam in samenwerking met het LIBERTARISCH STUDIE CENTRUM werkt, op initiatief van Bert Fitié, aan een Research Project op dit terrein.

Het FORESIGHT INSTITUTE, dat op Stanford University wordt geleid door libertariër Eric Drexler, werkt aan “nano-technologie”. Door deze ontwikkeling wordt het mogelijk om de electronica van een complete Macintosh computer te bouwen in het volume van één microbe. Dit sluit weer geheel aan en gaat samen met de genoemde creativiteits- en informatierevolutie.

Een blik op de agenda in deze VRIJBRIEF laat zien dat het libertarisme actiever is dan ooit; het aantal abonnees groeit; in de media zijn we nog nooit zoveel genoemd als in het achter ons liggende jaar. Dit alles geeft ons reden genoeg om optimistisch te zijn en door te gaan op de ingeslagen weg.

ir. H.J. Jongen sr.

Voorzitter Stichting LIBERTARISCH CENTRUM.