Allereerst: onze welgemeende excuses.

Er zijn weer veel reacties op onze vorige column (VB dec.’86) en het schijnt dat er enige misverstanden zijn over onze, d.w.z. het Collectiefs, bedoelingen.

Ten eerste: sommige lezers vragen of het onze bedoeling is om grappig te zijn. Zo ja, dan is dat niet geslaagd. Beste lezers, wij willen helemaal niet grappig zijn. Het leven is een tranendal en dienst zo te blijven! Juist in kommer en ellende zoekt de enkeling de steun van de gemeenschap. En dan begint onze boodschap: pas met anderen sta je sterk en word je iemand.

Ten tweede: sommige lezers vragen of wij het libertarisme willen ondermijnen.

Tja. Onzes inziens is de filosofie van de volstrekte vrijheid van het individu, begrensd slechts door de vrijheid van anderen, een dwaalspoor. De enkelingen die deze filosofie aanhangen zijn altijd verguisd, vaak ook gemarteld en gedood. Wij leven in een tolerante democratie en geloven dat libertariërs geen ernstig gevaar vormen. Stalinistische methoden werken te vaak averechts, en brengen minder belastingbetalende burgers op.

In Nederland, zoals in de rest van ons vrije Westen, hebben we een politiek sociaal bestel dat alleen bedreigd kan worden door linkse of rechtse rakkers die onze macht willen (zoals in Rusland c.q. Chili). Maar, macht blijft macht, en wij kiezen voor een systeem van subtiele, zachte dwang. Dat werkt veel beter en ondoorzichtiger.

Wij, noch de plaatselijke overheid, zijn bang voor het libertarisme. Slechts zeer weinigen hebben de moed en de volharding zich deze filosofie eigen te maken. Nog veel minder komen er zelf op.

En anderen overtuigen? Dat is werkelijk een grapje. Vrijwel iedereen wordt het collectivisme van kinds af aan bijgebracht. Daar hoeft de overheid zich nauwelijks voor in te spannen. De meeste volwassenen (ouders, dominees en andere opvoedkundigen) doen dat al uit zichzelf! (Dit heeft te maken met een fundamenteel psychisch mechanisme, cognitieve consonantie, waar de psychiaters van ons collectief, dr. G. Peuter-Wroet en prof. dr. B.Drog-Zin, een studie aan hebben gewijd).

Mensen hebben hun mythen en geloven. Daar is, onzes inziens, het libertarisme niet tegen opgewassen.

Tenslotte, mensen houden van avontuur. In ons land zijn weinig dingen zeker behalve de belastingen en de overheid. Dit garandeert een voortdurende onzekerheid en aantasting van iemands zekerheid over zijn leven, nu en in de toekomst. Het libertarisme maakt dit bewust. Daarom zijn wij niet bang voor een groei van libertariërs in ons land.

P.I. Neut

Namens het Collectief.