Het Belgische Rijksregister heeft sinds kort een 100-tal nieuwe gemachtigden die dit register mogen raadplegen ten behoeve van hun activiteiten. Onder deze gemachtigden bevinden zich vakbonden, verzekeringsmaatschappijen enz.

Consumentenorganisaties zijn momenteel actief in hun aanvallen op particuliere databanken. Men is bang voor chantage en andere kwalijke (niet met name genoemde) gevolgen. Wetten op privacy moeten moeilijkheden voorkomen. Normaal is echter dat de gegevens die bij de particuliere databanken zijn opgeslagen voor iedereen (ook zonder databanken) te vergaren zijn. De databanken maken slechts gebruik van de behoefte van de mens om liever ergens geld voor te betalen dan met een heleboel inspanning iets gratis te verkrijgen. Iedereen gaat er echter voorbij aan het feit dat de gegevens in de databanken (rijksregisters) van de overheid van de geregistreerden zijn afgedwongen. Afgezien van de vraag of dat verantwoord is moeten we wel stellen dat het ter beschikking stellen van dergelijke gegevens aan derden, absoluut verwerpelijk is.

(gegevens ontleend aan BRT, 5/2/87).