In Engeland is een wet van kracht geworden die de “privacy” moet beschermen.

Iedereen die een huiscomputer heeft, mag daarin alleen nog namen en adressen van derden opslaan als hij daarvoor een vergunning van de “overheid” heeft. Die overheid denkt door dit vergunningenstelsel een grote controle te krijgen op allerlei persoonsgegevens. Uiteraard is er een instantie in het leven geroepen die dit gaat controleren.

Ook in Nederland wordt aan een dergelijke wet gewerkt. Peter de Laat heeft daarover op de Kring Schiedam een lezing gehouden. Daarbij bleek dat ook in Nederland de bedoeling is om de controlebevoegdheid voor de overheid sterk uit te breiden. De leden van dit controleorgaan zouden zelfs op elk uur van de dag bij u thuis mogen komen controleren wat u in uw computer hebt opgeslagen.

Als iemand vermoedt dat zijn adres in Uw computer zit, kan hij een klacht indienen en inzage of een kopie eisen.

In Engeland is bepaald dat het hebben van persoonsgegevens in je computer zonder vergunning een misdrijf is. Hierop staat een “niet gelimiteerde” straf, die door de rechter (objectief?) per geval wordt bepaald.

Waar blijft de privacy van de computerbezitter? Zou u zich kunnen voorstellen dat dit geheel weer een stap is om de macht van de staat te vergroten en om weer een grotere greep op alle “onderdanen” te krijgen?

Toen Peter de Laat zijn lezing hield, dacht ik nog dat het niet zo’n vaart zou lopen. Nu ik lees dat in Engeland die wet reeds is aangenomen, vrees ik dat het ook in Nederland (en België) niet lang meer zal duren. Wat kunnen we doen om deze nieuwe inbreuk op de privacy te voorkomen?

Rechtvaardigheid