Privatiseren is in. In veel landen worden overheidstaken afgestoten naar privé-ondernemers.

Vooral in Engeland zijn veel staatsbedrijven afgestoten. Net als in Frankrijk blijkt er grote belangstelling te zijn om de aandelen van die bedrijven te kopen; zowel door grote als door kleine beleggers. Dit is één van de bewijzen dat staatsbezit helemaal niet nodig is.

Dat deze stroming op gang gekomen is, is voor een groot deel te danken aan libertarische acties die in die richting gewerkt hebben. Dit feit mag echt wel wat meer bekend worden.

In Amerika en in Engeland zijn enkele particuliere (libertarische) instituten die de overheid adviseren bij haar privatiseringswerk. Niet altijd lukt het om de nieuwe onderneming “compleet” op de vrije markt te brengen. Soms blijft de onderneming nog een monopolie houden. Dan is er natuurlijk niet echt sprake van privatiseren. Maar ondanks dat is het toch een stap in de goede richting die in een later stadium gecompleteerd kan worden.

Wij hopen dat deze trend zich in 1987 voortzet. Wij zijn van plan om in het voorjaar een Trefpunt over Privatisering te organiseren.

Redactie en administratie van de Vrijbrief wensen u een gelukkig 1987, waarin we hopen door te kunnen gaan met het werken aan meer Vrijheid.

Ir. H.J. Jongen sr.

Voorzitter Stichting Libertarisch Centrum.