Over privatiseren is in dit blad al vaker geschreven. En terecht: het libertarisme heeft een zeer grote positieve bijdrage geleverd aan de huidige privatiseringsgolf.

De beste voorbeelden zien we in Engeland waar al voor meer dan 60 miljard gulden “staatseigendom” is overgegaan in particuliere handen. Frankrijk volgt op een nog grotere schaal. In de Verenigde Staten zijn de meeste voorbeelden op gemeentelijk niveau: brandweer, ziekenhuizen, scholen e.d.

In de Benelux gebeurt nog weinig . En als er wat gebeurt, is het vaak nog maar half werk omdat bijvoorbeeld het bedrijf een monopolie blijft houden dat door de overheid wordt “beschermd”.

Ook is privatiseren geen eindstation. Immers zolang aan de ondernemer wordt voorgeschreven wat hij mag produceren, waar hij het mag produceren, welke mensen hij in dienst mag nemen en tegen welke lonen, hoe hij zijn administratie moet voeren en welke gegevens hij constant moet verstrekken, welke prijzen hij mag berekenen en waar hij het mag verkopen, hoeveel Boete op Toegevoegde Waarde hij voor elk product moet betalen en na dat alles nog de helft van de winst moet afgeven, zolang is er van vrijheid nog lang geen sprake.

Maar het is een stap in de goede richting. Het is een resultaat dat libertariërs gerust kunnen noemen aan die pessimisten die zelf geen actie ondernemen en aan libertariërs verwijten dat ze “idealisten” zijn die nooit wat zullen bereiken.

Het libertarisme heeft de moraliteit aan zijn kant. Het is de enige maatschappijvisie waarin niemand wordt opgeofferd ten koste van iemand anders. Met deze moraliteit aan onze kant kan het niet anders of we zullen uiteindelijk de resultaten bereiken waarvoor we werken.

Ir. H.J. Jongen Sr.