Dit is een Amerikaanse aktie die erop gericht is om de inkomstenbelasting af te schaffen. Voorstanders van deze afschaffing zijn niet alleen libertariërs. Ook enkele democraten en republikeinen zijn ervoor. En al zijn deze personen het niet eens in een groot aantal andere kwesties, dan toch kunnen ze gebundeld optreden op dit uiterst belangrijke punt. Want als we de “Staat” geen inkomsten meer geven (‘cut off their water’ zegt Professor Murray Rothbard) dan heeft deze ook geen macht meer over ons. De beweging die ‘Project Liberty’ wil stimuleren groeit zeer sterk. De Libertarische Politieke Partij in Amerika heeft zich ook achter deze aktie geplaatst.

In haar eerste rapport zegt deze beweging o.a. :

Als we de rol van de regering voor een belangrijk deel willen inperken., moeten we de fundamentele wortels aanpakken. De regering (de Staat) ontleent praktisch al haar macht aan de mogelijkheid om zich het leven en eigendom van individuen toe te eigenen voor haar eigen doeleinden. De drie, belangrijkste werktuigen voor dit doel zijn: dienstplicht, confiscatie en valse munterij.

Dienstplicht: Verplichting om onvrijwillig dienst te moeten doen voor het “algemeen belang”.

Confiscatie: Het zich toeëigenen van land of andere eigendommen op verschillende manieren -meestal door belasting en onteigening.

Valse munterij: Het Veroorzaken van inflatie. Vroeger gebeurde dat door bijmengsels in de edelmetaal munten, thans voornamelijk door papierwerk en elektronische manipulaties.

Deze drie methoden van het beroven van het volk zijn de werktuigen van tirannie. Als we vrij willen zijn moeten die verdwijnen.

Dit alles is nogal krasse taal, maar zijn de genoemde “werktuigen” niet nog krasser?

‘Project Liberty’ publiceert behalve een periodiek rapport een boek “The Income Tax Must Go”, geschreven door Joe Cobb, met een voorwoord van Murray Rothbard (a $ 3,-). Voorts verkopen ze o.a. bumper stickers (a $ 1,50) met de tekst:

SOUND MONEY, NO DRAFT

NO INCOME TAX, NO WAR