Waar ga je heen? Ja, waar gaat het naar toe met onze maatschappij? Dat zal iedereen zich wel enkele keren per week afvragen; vooral als hij de krant leest of televisie kijkt.

Het lijkt wel of niets meer te gek is en of we steeds sneller afzakken naar het collectivisme. Een van de grondoorzaken daarvan is dat de meeste mensen geen duidelijke principes meer hebben. Velen zien niet meer duidelijk dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven en dat het initiëren van geweld altijd verkeerd is; of we dat als eenling, als groep of als grote groep, b.v. de Staat, doen. In principe maakt dat geen enkel verschil, maar men ervaart dat in onze wereld niet zo. Als een collectiviteit, de overheid, iets doet, dan ervaart men dat anders dan als een individu dat zou doen.

Zo hadden we kortgeleden in Europa een hele serie devaluaties en revaluaties. Daarbij zegt b.v. “Frankrijk” dat het wel spullen gekocht heeft in “Nederland” voor ƒ 100, maar dat er maar ƒ 94 worden betaald! Moet u eens proberen bij de bakker of de slager!

In feite is devaluatie c.s. gewoon zwendel, maar doordat we er een mooie naam aan geven, zoals de overheid dat doet, wordt het ervaren als iets anders. Iets dat de meeste mensen toch niet begrijpen, en het daarom maar “geloven”.

Zo ook ervaart men oorlog anders dan gewoon ruzie, slaande ruzie wel te verstaan. Dienstplicht ervaart men anders dan slavenarbeid, maar is er wel verschil tussen de arbeiders die verplicht aan de Russische gaspijpleiding moeten werken en soldaten die verplicht in dienst moeten?

En wat is het principiële verschil tussen valse munterij en “monetair financieren”? Het enige verschil is dat het één door de overheid en het andere door individuen gedaan wordt. Maar door het aantal betrokkenen kan niet iets dat slecht is, goed worden.

Iets dat immoreel is voor een individu, is ook immoreel voor een groep individuen en dus ook immoreel voor een staat.

Pas als we dit weer duidelijk kunnen maken, kunnen we werken aan een betere maatschappij, waarin ieder mens weer echt recht heeft op zijn eigen leven.