Dhr. G.H.Martijn, voorzitter Centraal Ziekenfonds Tilburg, zegt in het decembernummer 1986 van Inzet (het ziekenfondsmagazine) het volgende: “De chaos, mede gevoed door het woud van regelgeving, zal zo groot worden, dat de overheid moet ingrijpen” en “Het is niet onwaarschijnlijk dat deze chaos en de hieruit voortvloeiende maatregelen, uiteindelijk nog zullen leiden tot een volksverzekering tegen ziektekosten. Deze volksverzekering zal dan niet gevoed worden door een principiële stellingname, maar door een puur praktische”.

De conclusie uit dergelijke mededelingen is: het is puur praktisch om een door regelgeving op hol geslagen systeem nog intensiever te regelen. Vraag: wat volgt er op chaos?

De kennis van een staatssecretaris

Naar aanleiding van de aanvraag van een vergunning door een groot verzekeringsconcern om een landelijk ziekenfonds op te richten, kwam ik onderstaande feiten tegen.

Het concern heeft, om zich in de politieke arena beter te kunnen profileren, zich voorzien van de voormalige staatssecretaris van volksgezondheid, dhr. van der Reyden. Deze nieuwe employé zegt nu: “Dit ziekenfondsplan is een knuppel in het hoenderhok. Al 20 jaar is er geen fundamentele discussie meer geweest over de ziekenfondsen. Ik ben, nu het moest, dieper in de wet gedoken en het blijkt dat er nog tal van mogelijkheden nooit zijn benut”.

Als staatssecretaris hoeft men zich dus niet in de wetgeving, en in het bijzonder de wetgeving waar zijn eigen departement bemoeienis mee heeft, te verdiepen! Velen stelden tijdens het “bewind” van deze staatssecretaris dat hij zonder kennis van zaken sprak. Nu blijkt duidelijk dat men in het particuliere bedrijf wél moet weten waar je het over hebt!

bron: Assurantie Magazine nr 3, 5/2/87)=