De individuele vrijheid om te handelen zo men wil

Ing. H.H.Jelgerhuis Swildens

Al heel lang is de controverse gaande tussen rokers en niet-rokers. Tussen sigaretten-(sigaren-)fabrikanten en organisaties, die het roken bestrijden of tegengaan.

Eén van de argumenten van rokers is, dat zij zeggen het recht te hebben zelf te bepalen of zij willen roken of niet, en dat zij niet-rokers niet dwingen te roken. Een beroep dus op de volledige persoonlijke vrijheid van iedereen. Als zodanig, ook zeker als Libertariërs moeilijk te weerleggen.

Maar waarom moet een (tegenwoordige) meerderheid van niet-rokers gedogen, dat rokers het als heel normaal beschouwen in hun aanwezigheid te roken? Zij worden toch niet gedwongen OOK te roken? Ieder heeft toch volledige vrijheid? Of niet soms? Inderdaad volledige vrijheid, maar het is een vals argument. Want wat geeft een roker het recht om de zuivere lucht van iedereen te bederven? Zeker ook als Libertariër kan of zal niemand bezwaar maken dat een ander wil roken. Zeker niet, maar diezelfde Libertariër en ieder ander mens -roker en niet-roker- heeft evenveel recht op frisse lucht en de roker heeft nergens het recht gekregen om het milieu te bederven – in dit geval de frisse lucht.

Waar van rokerszijde zo op gehamerd wordt – de persoonlijke vrijheid – is de persoonlijke vrijheid van een onnadenkende minderheid, die blijft volharden in het bevuilen van de lucht van hun medemensen. WAAROM zouden NIET-ROKERS geen recht hebben om schone lucht in te ademen – zeker als het hun vrije persoonlijke voorkeur is?

Dus rokers ga gerust je gang – rook zoveel je wilt, maar zorg er wel voor dat de niet-rokers niet gehinderd worden met een beperking van HUN vrijheid. Rokers, zorg dus maar dat je schone lucht uitblaast en dat de rook van je sigaar, pijp of sigaret de vrije lucht niet bevuilt.

Te moeilijk? Te kostbaar? Waarom moet hier opeens de vervuiler NIET betalen?

Waarom moet nu opeens de persoonlijke vrije levenssfeer van de andere mens (zelfs ook rokers) in het gedrang gebracht worden?

Als we even voorbij gaan het het vervuilen van de lucht simpel door het verbranden van droge bladeren, dan blijft nog dat uitgeblazen rook – verbruikte rook – de lucht voor anderen bevuilt.

Stel dat iedere roker indien hij in de buurt van anderen een sigaret opsteekt aan ieder van hen een stuiver moet betalen als vergoeding voor het ongemak dat hij hen aan doet. Oh ? wordt dat te kostbaar? Wat dacht u er dan van om als vergoeding voor de luchtvervuiling die u de gemeenschap aandoet, gewoon in de nabijheid van niet-rokers domweg OOK NIET TE ROKEN?

1 REACTIE

  1. wat belachelijk, tegemoet komen aan de wensen van een verslaafde. tijd vrij maken tijdens je werk om aan je verslaving te voldoen. Ik moet nodig eens gaan lobbien om een gokkast…

Comments are closed.