Hierbij ontvangt U de eerste uitgave van een nieuw libertarisch blad. Om maar meteen alle misverstand te voorkomen: dit blad verschijnt niet in de plaats van of in concurrentie met Objectief. Objectief blijft gewoon verschijnen en iedereen die er op geabonneerd was blijft het gewoon ontvangen (als hij tenminste zijn abonnementsgeld betaald heeft). In de korte tijd van zijn bestaan hebben we Objectief leren kennen als een blad dat zijn ondertitel “maandblad voor politieke filosofie” alle eer aandeed en een reputatie wist op te bouwen door het constante zeer hoge peil van zijn artikelen.

Daarnaast werd echter behoefte gevoeld aan een blad, dat zich meer bezighoudt met de daagse dingen; met de actualiteit van alledag en dat tevens een schakel kan vormen tussen alle personen en groeperingen die zich op enigerlei wijze met de bevordering van de vrijheid bezighouden.

Dat blad ligt dan nu voor U.

Aangenaam kennis te maken.