Toespraak van Guy Verhofstadt, Vice-eerste minister van België

In zijn dankwoord wees dhr. Verhofstadt op de ‘contradictie in terminis’ van het geven van een Libertarian Award aan een politicus. En dan nog wel een politicus in de regering: “Als ik in de jury had gezeteld, dan had ik het zeker niet gedaan”. Maar juist het libertarisme kenmerkt zich door een gezond vertrouwen jegens politici.

Hij wilde zichzelf ook geen libertariër noemen, maar liberaal (in de Europese zin), en stelde dat liberalisme en libertarisme in België nagenoeg hetzelfde zijn. Wel onderkende hij de overeenkomst tussen het libertarisme en zijn eigen streven naar grotere individuele vrijheid in België. Hij benadrukte het grote belang van het Libertarisch Centrum om de individuele vrijheid voortdurend te blijven poneren en verdedigen. Hij schetste in het kort de stormachtige ontwikkeling van het liberaal/libertarisch denken binnen de P.V.V. Een voorbeeld hiervan waren de contacten van enkele jaren terug van de P.V.V.-jongeren met Buchanan, de 1986 Nobelprijswinnaar Economie. Tien jaar geleden (in deze zelfde zaal) sprak Buchanan de P.V.V.- jongeren toe.

Buchanan heeft de Nobelprijs gekregen voor zijn ‘Public Choice’- theorie waarin wordt gesteld dat politici ook mensen zijn en dat niet politici meer macht maar juist de mensen meer macht moeten krijgen. Het toekennen van de Nobelprijs aan Buchanan betekent dat de oorspronkelijke liberale ideeën (in Europese zin) een status hebben verworven in de wereld.

Vervolgens benadrukte Verhofstadt de ondeelbaarheid van de vrijheid: persoonlijke vrijheid zonder economische vrijheid kan niet, noch het omgekeerde. “Wie zijn persoonlijke vrijheid opgeeft zal spoedig ook zijn persoonlijke vrijheid verliezen.” De huidige groei van liberale (= vrijheids) gedachten werd vergeleken met een slingerbeweging.

Waar tien jaar geleden dirigisme en collectivisme heersten, daar wordt nu gepraat over deregulering, defiscalisering. Men praat niet meer over een staatsbegroting maar over een krimpbegroting en over inkrimping van de rol van de staat. Wie hier tien jaar geleden over durfde te praten kon zijn politieke dood tegemoet zien.

Tenslotte noemde dhr. Verhofstadt een aantal, veelal aanwezige wetenschappers en politici die hem veel hebben gesteund in zijn streven een vrijere samenleving in België te realiseren, en hij bedankte hen daarvoor.

Hij noemde de invloed van von Hayek en Lepage (auteur van Demain le Capitalisme) als zeer belangrijk in zijn eigen denken. Hij spoorde ook het Libertarisch Centrum aan om door te blijven gaan met het streven naar en het propageren van minder staatsmacht en meer vrijheid van het individu, en hij haalde een uitspraak van Hayek aan: “If you don’t mind your principles, you will go to the devil”.

Samengevat door Jan Smid

1 REACTIE

  1. Guy we hebben geen reactie, maar wel een vraag.
    Mijn zus en ik willen je al lang eens uitnodigen om hutsepot te komen eten. We weten dat dit waarschijnlijk onmogelijk is, maar we willen in gewone taal eens horen wat jullie allemaal bekokstoven.Van thuis uit zijn we VLD’ERS.En daarom zitten wij hier ieder weekend met onze ouders over jou te praten, dus je bent welkom.Guy wij zitten hier te denken, zoals een normale belg en weten dat jij ook zo denkt, maar dat het voor jou moeilijk is om spontaan te reageren.Daarom zouden wij het leuk vinden dat je even langs zou komen als één van ons.
    Laat maar iets weten. We weten wel dat het een utopie is van ons maar je weet maar nooit.
    Ciao
    Mireille en Marleen

Comments are closed.