Op zaterdag 9 mei was in het Jaarbeurs Congresgebouw in Utrecht het TREFPUNT over PRIVATISERING

Het elkaar treffen van een aantal libertariërs en het ontmoeten van nieuwe geïnteresseerde personen is altijd weer een hoogtepunt. Als daarbij dan de kwaliteit van de lezingen nog goed is, is het gewoon een feest!

De voorzitter van de Stuurgroep, Jan Smid, leidde de vergadering en de discussie op de van hem bekende, ontspannen wijze.

In de eerste lezing toonde Hub Jongen aan hoe groot de invloed van het Libertarisme is bij de ontwikkeling van de privatisering in de wereld. Libertariërs zouden dat rustig wat meer mogen benadrukken.

AYN RAND STELDE AL PRIVATISERING VOOR IN DE JAREN ZESTIG, en de boeken en acties van Robert Poole in de zeventiger jaren zijn slechts een paar van de voorbeelden.

Aan de hand van ‘Hubert’s Diagram’ en de ‘Nolan Chart’ toonde hij aan wat er in de maatschappij gebeurt door het privatiseringsproces. Duidelijk is dat daardoor een verbetering in de goede richting plaatsvindt. Jammer dat door allerlei andere maatregelen de resultaten nog steeds negatief uitwerken. Dit bleek uit het grote aantal nieuwe overheidsmaatregelen dat in een periode van vier weken bekend werd. Een tempo van meer dan één per werkdag! En dan zijn dat waarschijnlijk nog niet eens alle nieuwe wetten die gemaakt zijn of worden. Op verzoek van enkele deelnemers publiceren we elders in dit nummer dat deel uit de toespraak. Ook was er grote belangstelling voor het Nolan-diagram met de vier (vijf) vlakken. We zullen dat een van de volgende nummers publiceren.

De Heer Jan Jetten, (F.N.V.), gaf een overzicht van de verschillende graden van privatisering en van de verschillende soorten taken of functies die geprivatiseerd zouden kunnen worden.

Hij stelde dat in het algemeen de overheid wel de ‘beleidslijnen’ moet vaststellen maar de uitvoerende werkzaamheden niet zelf moet doen.

Jan Jetten meende echter dat er ook werkzaamheden zijn die de overheid altijd moet blijven doen, zoals de brandweer en gezondheidszorg.

Prof. Jef Vuchelen, (Vrije Universiteit Brussel) ging veel verder.

Het kwam er op neer dat ‘alles wat de overheid doet slecht gaat en te duur is’

In landen als Engeland en Frankrijk loopt het privatiseren beter dan in de Benelux omdat:

1. Het privatiseren daar op gang gebracht is direct na een verkiezingsoverwinning. 2. Het zijn landen met een duidelijke politieke ‘keus’. Een regering heeft daar een duidelijke kleur.

In de Benelux-landen wordt steeds geregeerd door coalities. Het ‘centrum’ is er steeds bij, en dat houdt vanwege de angst voor de oppositie de privatisering tegen. Ook al wordt er veel over gepraat! Prof. Vuchelen ziet de vooruitgang dan ook niet erg optimistisch tegemoet. Op de lange termijn zal dat de concurrentiepositie van de Benelux-landen zeer nadelig beïnvloeden.

Madsen Pirie, van het Engelse Adam Smith Institute en adviseur van de regering Thatcher voor privatisering was aanwezig in de vorm van een videotape. Dit bleek een bijzonder goede voordracht over de grote resultaten die er al behaald zijn.

WAT VOORAL ZEER STERK BENADRUKT WERD, WAS HET FEIT DAT ER BIJ EEN GOEDE PROCEDURE GEZORGD WORDT DAT ALLE betrokken GROEPEN ER VOORDEEL BIJ HEBBEN.

Er zijn methodes te vinden om geen gedwongen ontslagen te veroorzaken. Hij wijst er dan ook op dat een zorgvuldige voorbereiding heel essentieel is.

Aan de interessante discussie deden veel aanwezigen mee. Vooral de bijdrage hierin van de heer Jaap Leutscher was zeer interessant. Hij is zelf actief op het gebied van privatiseren en o.a. bezig met het organiseren van een tweedaags seminar over ‘privatiseren in de gezondheidszorg’. Geïnteresseerden kunnen bij de redactie nadere informatie over dit seminar opvragen.

Een groot aantal deelnemers ging na afloop gezamenlijk eten bij de Italiaan. Daarbij werd de discussie levendig voortgezet en nieuwe libertarische plannen gesmeed.

Het was een geslaagde dag.