Op 12 april is in Utrecht een bijeenkomst georganiseerd met als onderwerp Zuid-Afrika. Er blijkt voor dit onderwerp veel belangstelling te bestaan. Toch hebben we geaarzeld om dit onderwerp te behandelen, het gevaar van emotionele discussies is namelijk niet uitgesloten. We hebben echter besloten om ermee door te gaan, omdat we in de libertarische wereld gewend zijn om ook dergelijke zaken objectief te behandelen.

Voor meer gegevens zie de bijlage bij deze Vrijbrief.

Als u dit nummer ontvangt, is de vergadering van de Europese vertegenwoordigers (uit negen of tien landen) van Libertarian International al weer achter de rug. Over de resultaten daarvan hopen we u in de toekomst te berichten.

Zeker is dat er vorderingen gemaakt zullen zijn voor de Conventie in Stockholm. Die is van 24 tot 30 augustus. Wij raden u aan nu reeds deze datum te reserveren, of uw vakantie zo te plannen dat u aan deze gebeurtenis kunt deelnemen. Deelnemers aan vorige conventies kunnen u vertellen hoe interessant en gezellig deze zijn!

De Vrijbrief bestaat 10 jaar. Op l maart 1976 verscheen het eerste nummer. Voor die datum bestond er een onregelmatig verschijnend blaadje, Libertas genoemd. Het is op zichzelf al een prestatie om een nieuwsbrief zo lang in stand te houden. Voor een groot deel is dit te danken aan de interesse en daardoor aan de regelmatige bijdragen van de lezers.

Wij hopen dat deze mijlpaal voor u een stimulans mag zijn om door te gaan met uw inzendingen. Graag vragen we u ook om nu nog eens extra na te gaan of u niet iemand weet die een abonnement op prijs zal stellen. U kunt dit zelf regelen of ons naam en adres opgeven; wij sturen dan een gratis proefnummer.

Ter gelegenheid van dit 10-jarig bestaan zullen we een “Introductie Nummer” uitgeven, dat u ook kunt gebruiken om nieuwe abonnees te winnen, of om belangstellenden iets meer over het libertarisme te vertellen. U kunt een aantal bestellen tegen de kostprijs van f.1.- of BF.20.- per stuk.

We hoeven hier niet te benadrukken hoe belangrijk het is dat steeds meer personen het libertarisch ideaal gaan begrijpen. De Vrijbrief is een middel om dit begrip verder te verspreiden.

Het libertarisme groeit. Het is de weg naar een betere wereld. Maar het kan sneller. Uw ideeën daarvoor zijn zeer welkom. Alleen als alle mogelijkheden gebruikt worden, kunnen we bereiken: V.I.O.T.,

Vrijheid In Onze Tijd!