– Juist door de wereldwijde Russische agressie worden vele arme landen in de armen van de Sovjets gedreven. Met één onbetrouwbare bondgenoot als de Verenigde Staten, wordt het voor velen tijd de best mogelijke overeenkomst te sluiten met de waarschijnlijke winnaar van de wereldheerschappij – de Sovjet Unie.

– Doordat de pers in de Westelijke landen de werkelijkheid verhult, en de politici niets doen – niets stellen tegenover de enorme Sovjetopbouw en Sovjetagressie, heerst bij velen de indruk dat het “allemaal wel los zal lopen”. Van deze apathie zullen diezelfden bij het ontwaken zeggen, ……..dat er toch niets meer aan te doen is.

(Gedeeltelijk naar: The International Harry Schultz Letter / Christian Anti-Communism Crusade.)