Chris Tame, de Engelse “Rep” voor Libertarian International, was uitgenodigd om op het sluitingsbanket van de net gehouden LOWLANDS-Conventie de BENELUX VRIJHEIDSPRIJS uit te reiken.

Slechts enkele ingewijden wisten wie deze prijs zou krijgen. Het was dan ook te voelen hoe Chris in zijn leuke toespraak de spanning opvoerde. En toen hij op het hoogtepunt de naam VINCE MILLER noemde, brak het applaus los. Iedereen was het met deze keuze helemaal eens. Vince zelf was totaal verrast. Letterlijk viel zijn mond open en hij was zichtbaar ontroerd. “Flabbergasted”!

Vince Miller is de President van LIBERTARIAN INTERNATIONAL, de organisatie die hij in 1981 samen met Bruce Evoy heeft opgericht.

De eerste grote actie van L l was de L l conventie in 1982 in Zürich. Het feit dat de Libertariérs uit diverse Europese landen nu nauwe betrekkingen met elkaar onderhouden, is een direct gevolg van deze conventie. Het was zo’n groot succes dat wij besloten om in 1983 een L l conventie in Brussel te organiseren. Ook deze was weer een succes en sindsdien zijn er elk jaar conventies gehouden. De LOWLANDS conventie is de meest recente, en u hebt al kunnen vernemen hoe goed deze was.

Het volgend jaar zal de L l conventie gehouden worden in Swaziland. Wij zijn ervan overtuigd dat deze ook een groot succes gaat worden. Alleen al uit zuidelijk Afrika worden uit alle bevolkingsgroepen samen zeker tweehonderd deelnemers verwacht. Het is verstandig om nu al te gaan sparen!!

De BENELUX LIBERTARIAN AWARD wordt elk jaar uitgereikt om iemand te huldigen die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het bevorderen van een vrije samenleving in het algemeen, en voor meer individuele vrijheid voor ieder van ons in het bijzonder. Vince Miller is de zesde persoon die deze eer te beurt valt. Vorige winnaars waren: Harry Schultz, Fred Dekkers, Jan Heitink, Hub Jongen en Guy Verhofstadt.

Over de waarde van een dergelijke Award valt natuurlijk te twisten. De meningen lopen daarover nogal uiteen. Maar de meeste personen vinden het minimaal een goede gelegenheid om er eens op te wijzen dat het verkrijgen van onze vrijheid niet vanzelf komt. Integendeel, er zal wat voor moeten worden gedaan. Daarom is het zo belangrijk dat er mensen zijn, die het werken daaraan nog prettig vinden ook. Omdat dat in ons aller voordeel is, is het een goede zaak om hen dan ook eens in het zonnetje te zetten. Het is goed om nu reeds te plannen wie het volgend jaar deze eer te beurt zal vallen. Als u daarvoor kandidaten wilt noemen, kunt u deze nu reeds aan de redactie opgeven.