We hebben de laatste tijd al vaker een soort jubileum van het Libertarisme gehad; over deze honderdste Vrijbrief gaan we daarom niet te veel zeggen.

Wel wil ik graag nog eens benadrukken dat uit deze continuïteit blijkt dat we met zijn allen ervan overtuigd zijn dat we met een belangrijke zaak bezig zijn. Als we die overtuiging niet hadden, waren we er al lang mee opgehouden.

Dit te meer omdat toch nog steeds blijkt dat we de juiste weg om ons vrijheidsideaal voor een betere wereld aan anderen over te brengen, nog steeds niet gevonden hebben. Of wel? Zijn we gewoon op de goede weg en hebben deze idealen nu eenmaal hun tijd nodig om begrepen te worden?

Uit studies over het invoeren van nieuwe procedures in bedrijven blijkt overduidelijk dat het grootste probleem is de weerstand van de mensen. En die weerstand komt voor het overgrote deel uit angst voor verandering. Wat we hebben is misschien niet goed, maar we weten wat het is. En het nieuwe moeten we nog maar afwachten.

Hoeveel moeilijker en tijdrovender is het dan niet om een maatschappij te veranderen! Zelfs een maatschappij waarmee praktisch iedereen ontevreden is. Het is wel een maatschappij waarin veel mensen zich veilig en verzorgd voelen. Dat dit gaat ten koste van andere mensen en dat daardoor de ellende in de wereld alleen maar kan toenemen, begrijpen de meesten helemaal niet. Wij zullen daarvoor nog veel werk kunnen verzetten eer we zover zijn dat we ons ideaal benaderen. Maar we weten dat we voor een goede zaak werken. Daarom zullen we volhouden en we zullen winnen.

Ir.H.J.JONGEN SR.

Voorzitter Stichting LIBERTARISCH CENTRUM