Er is de laatste weken weer weel positiefs gebeurd. Zowel in de Benelux als daarbuiten blijken veel personen bezig te zijn met het werken aan een betere maatschappij.

Dit bleek onder andere op de geslaagde Trefpunt Bijeenkomst in Antwerpen. We komen daar nog op terug.

Het blijkt ook uit de reacties die we mogen ontvangen op de publicaties in de VRIJBRIEF. Er komen spontane inzendingen en ook commentaren. Er blijkt duidelijk uit dat het libertarisme een levend geheel is, en dat nog niet alle problemen zijn opgelost. Er moet nog veel denkwerk gedaan worden.

Het bijzondere van deze situatie in het Libertarisme is dat die problemen bestudeerd en besproken worden op een open, eerlijke wijze. Het gaat er dan meestal niet om “wie” er gelijk heeft, maar “wat” is juist. Een constante dergelijke benadering ben ik bij anderen nog niet tegengekomen.

Komt dit doordat we in het Libertarisme het allemaal wel eens zijn over het grondprincipe, namelijk dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven? Zelfs al zijn er nog discussies mogelijk over het begrip “recht”?

Om het sterk uit te drukken, heeft geloof ik Sam Konkin gezegd :”Alle libertariers verschillen van mening!” Dit geeft duidelijk aan dat ieder mens een individu is, met zijn eigen karakteristieke eigenschappen, kennis en wensen. Het is een genoegen om op basis daarvan mee te werken aan een betere maatschappij.

De Conventie in Noorwegen, SELCON, staat voor de deur. Een aantal personen uit de Benelux heeft zich reeds aangemeld. U kunt nog meedoen, het is nog niet volgeboekt. Deelnemers aan vorige conventies zullen u kunnen vertellen dat u van uw deelname echt zult genieten. Als u twijfelt,- doe dan mee. Het duurt misschien wel twee jaar- eer er weer een dergelijke gelegenheid is. Men denkt er nu immers over om de volgende internationale conventie te organiseren buiten Europa. En dan zijn de reiskosten natuurlijk veel hoger. Combinatie met een vacantie in Noorwegen is natuurlijk ook niet te versmaden.

Soms zijn we helemaal niet tevreden over alles wat er in onze wereld gebeurt. Oorlog, misdaad, overheidsdwang en betutteling hangen ons soms de keel uit. Maar anderzijds is het toch zo dat we blij kunnen zijn om in deze dynamische tijd te leven en zelf mee te kunnen werken aan een betere toekomst.