Dit is geen artikel, maar een persoonlijke communicatie met hoofdzakelijk praktische bedoelingen. Als alles volgens plan verlopen is, vindt u elders in dit nummer het eerste van mijn twee bijdragen over “alternatief denken”. Op de recente Europese Libertarische Conventie bracht ik gelijkaardige beschouwingen die meer bepaald voortkwamen uit een hoek die mij het meest aanspreekt, nl. die van sommige oosterse mystieke en esoterische disciplines. En ook in een recent nummer van het liberale blad Reflex, totaal gewijd aan het libertarisme, deed ik al een schuchtere poging tot combinatie ervan met andere dan strikt rationalistische ideeën.

Het is mijn bedoeling uit te testen in welke mate er iets te doen valt met het verder uitwerken van deze combinatie, eerst binnen en later misschien ook buiten de libertarische beweging. Vrijheid en bewustzijn (in het Engels “Freedom and Consciousness”, als we beslissen, in het licht van onze recente conventie, het zaakje wat internationaal aan te pakken) lijkt me een goede slogan om de dubbele ideologische inspiratie te verduidelijken.

Heel gematigd, maar kwalitatief zeer hoogstaand, is een onlangs opgericht tijdschrift De Ronde Tafel, dat ietwat de twee richtingen combineert als hierboven uiteengezet. Het blad wordt uitgegeven door ex-BRES medewerkster Alexandra Gabrielli, maar is minder op het sensationele gericht dan BRES.. In Nederland kun je het blad los kopen, maar de Belgen moeten wel meteen een abonnement wagen (48 gulden, te storten op giro 5457685 van De Ronde Tafel, Madoerastraat, 10 – 2585 VB Den Haag). In elk geval verfrissend een min of meer alternatief tijdschrift te vinden dat maatschappelijk een duidelijk individualistische richting inslaat. Lees het en deel hun je libertarische of andere overwegingen mede, zou ik als suggestie geven. Laat ik tenslotte vermelden dat mijn conventietekst en het Reflexnummer te verkrijgen zijn op eenvoudige aanvraag. Een kleine financiële bijdrage en je commentaar zijn allebei welkom.