Welkomstwoord door Ing. B. Hillebrand, Zakenman en sponsor

Dames en Heren,

Ik weet niet of ikzelf libertarier ben. Ik ben wel een voorstander van vrijheid. Als dat betekent dat je libertariër bent, dan ben ik dat wel. Maar ik ben geen lid van een of andere groepering.

Met de meeste dingen die ik over het libertarisme hoor, ben ik het echter wel eens.

Ik zie ook niet in wat iemand anders er mee te maken heeft als u wilt roken. Net zo min als dat hij of zij er iets mee te maken heeft of u suiker eet. Ook al zijn er heel veel geleerden die menen te kunnen bewijzen dat suiker heel erg slecht voor u is.

Ik vind het uitstekend dat die mensen u proberen te waarschuwen, maar daarmee moet het dan ook ophouden. Laat staan dat ze u met geweld weerhouden van deze zaken waarvan u meent te kunnen genieten. Op dezelfde manier vind ik verkeerd en belachelijk dat een zelfde pakje sigaretten of tabak aan één kant van de grens een bedrag x kost, en als je 3 meter over die denkbeeldige lijn bent, is het plotsklaps 30% of iets dergelijks goedkoper.

En dat speelt al tussen Nederland en België, terwijl die al tientallen jaren in de Benelux zitten.

Over de EEG hoef je dan helemaal niet te praten. In onze sector rekenen we er al mee dat de eerste dertig jaren van harmonisatie nog niet veel terecht zal komen.

Aan een harmonisatie over de rest van de wereld denken we nog maar niet.

Een ander typisch overheidsverschijnsel is dat de verschillende afdelingen ook nog tegenstrijdige belangen, en dus tegenstrijdige bepalingen hebben.

Zo worden we door het ministerie van Volksgezondheid tegengewerkt door allerlei belemmerende en verbiedende bepalingen.

Maar het ministerie van Financiën dwingt ons wel om jaarlijks 2 miljard gulden (ongeveer 36 miljard Franks) te betalen in Nederland. Dat is dan alleen nog maar de accijnzen. Een BTW bedrag van 600 miljoen gulden komt daar nog bij.

De reclameverboden zijn zeer duidelijk in strijd met de “vrije meningsuiting”. Mogelijk zelfs als zodanig in strijd met de grondwet. Ik zou nog een aantal voorbeelden kunnen noemen, maar ik meen dat ik met het voorgaande al voldoende duidelijk gemaakt heb dat men op de verkeerde weg is. Wij moeten terug naar een grotere vrijheid (en daarna naar een grotere verantwoordelijkheid) van elk individu. .

Het feit dat het libertarisme daaraan werkt, en dit via deze feestelijke gebeurtenis ook naar buiten bekend maakt, is voor ons de aanleiding geweest om als sponsor op te treden.

Ik wens u heel veel succes in uw nobel streven.

Dank u wel.