Dit is een verhaal over vier mensen genaamd: ledereen, Iemand, Eenieder en Niemand.

Er was een belangrijke taak die verricht moest worden en ledereen werd gevraagd dit te doen.

Iedereen was er zeker van dat Iemand het zou doen. Eenieder had het kunnen doen, maar Niemand deed het. Iemand werd daarover kwaad omdat het de verantwoordelijkheid van ledereen was.

Iedereen dacht dat Eenieder het had kunnen doen, maar Niemand realiseerde zich dat ledereen het niet zou doen. Uiteindelijk gaf ledereen Iemand de schuld, terwijl Niemand deed wat Eenieder had kunnen doen.

De kern van het Collectivisme?

De groepsvalkuil volgens Harry Browne!