In oktober 85 stuurden wij naar aanleiding van vragen van lezers een open brief aan minister president Ruud Lubbers. Daarin stelden we ter discussie de morele kant van “zwart werken”.

We kregen geen antwoord, en dat kunnen we ons eigenlijk wel voorstellen. Want waar blijft Lubbers als hij op alle open brieven gaat reageren?

Wat ons wel tegenviel, is dat de pers die een kopie gekregen had, ook helemaal niet reageerde en net deed of ze de brief nooit ontvangen had. Mogen we daaruit concluderen dat de pers niet goed raad weet met een fundamentele benadering van deze kwestie? Of zelfs dat ze met alle fundamentele benaderingen geen raad weet?

Wij schreven toen in maart een persoonlijke brief aan Lubbers met de vraag hoe we deze zaak nu zouden behandelen. We kregen een antwoord van de voorlichtingsdienst, die inderdaad bevestigde dat de minister president nooit op open brieven reageert.

Onze vraag betreffende zwart werken werd afgedaan met de opmerking: “Uit de stukken die het kabinet gepresenteerd heeft over het “zwarte circuit” over misbruik en oneigenlijk gebruik blijkt een visie die fundamenteel afwijkt van de uwe.”

Veel zijn we hier dus nog niet mee opgeschoten. We wisten allemaal wel dat de regering “tegen” is. Maar onze vraagstellers zouden graag horen “op basis van wat?” Wat is het fundamentele recht van de overheid om personen die uit vrije wil samen iets doen, een deel (of alles) van het resultaat van die samenwerking af te nemen?

Bovendien had één van de vraagstellers nog aangetoond dat het zwarte circuit voor iedereen voordeel oplevert.

Een recht om vruchten van iemands arbeid af te nemen, kan m.i. alleen maar gebaseerd zijn op de stelling dat alle resultaat van productie in feite van de staat of van de gemeenschap is. En dat betekent dan weer dat iedere producent, dus ieder mens, aan de staat toebehoort. Is dat wat het kabinet reeds gepresenteerd heeft?

Wij zullen toch eens informeren hoe en wanneer dat gesteld is, en we zullen u op de hoogte houden van de resultaten.

Overigens hebben we de laatste tijd uit verklaringen van de Partij van de Arbeid kunnen afleiden dat de mens volgens hen inderdaad aan de staat toebehoort. De staat is zelfs verantwoordelijk voor de opvoeding van de mens. En daarvoor moeten de kinderen al erg vroeg bij de moeder worden weggehaald.

In het kader van de verkiezingen hebben ze deze uitspraken wat verzacht, maar niet herroepen! Wij stellen nog meer bijdragen en/of meningen van lezers over dit belangrijke onderwerp zeer op prijs.

Hub Jongen

2 REACTIES

  1. Inderdaad maakt de overheid vanaf de geboorte van ieder mens een slaaf van hem. En bepaalt ieder jaar voor hoeveel procent men het komende jaar slaaf van de overheid zal zijn., opdat de overheid geld binnen kan halen teneinde dit te verdelen onder mensen die je niet kent voor doeleinden waar je niet mee instemt.
    Hugo van Reijen

Comments are closed.