Bij het begin van dit nieuwe jaar wil de redactie u een gezond, gelukkig, vrij en productief jaar wensen.

Wij leven in een fascinerende tijd. Overal in de wereld vinden grote veranderingen plaats. Er zijn bewegingen die een positieve verandering teweeg brengen, maar er zijn er eveneens die net de verkeerde kant opgaan. En met positief bedoelen we dan uiteraard in de richting van meer PERSOONLIJKE VRIJHEID ofwel van meer Libertarisme.

Ik kan in dit kader slechts enkele punten aantippen. In praktisch alle landen werkt men in de richting van meer economische vrijheid. Domweg omdat het nu wel duidelijk is dat het socialistische systeem van staatsregulatie niet werkt. Privatisering is in! Zelfs in het Oostblok komt meer economische vrijheid. Weliswaar om machtiger te worden en zo het oorspronkelijke doel van wereldheerschappij eerder te bereiken.

Terugtrekking van Russische troepen uit Afghanistan en Cubaanse uit Angola, kunnen de communistische macht een stuk terugdringen.

Vrijhandel binnen de landen van de EEG en vrijhandel tussen Canada en de Verenigde Staten kunnen van groot economisch nut zijn. Het gevaar van een handelsoorlog doordat blokken zich naar buiten als een fort opstellen, werkt weer negatief. Het domme van een handelsoorlog ziet u overigens snel in met behulp van het volgende verhaaltje dat ik kortgeleden hoorde.

Stel dat de EEG een geneesmiddel vindt tegen kanker en dat Amerika verbiedt dit in de V.S. in te voeren. Stel dan dat Amerika een geneesmiddel tegen aids heeft. Moet de EEG dan als tegenmaatregel verbieden dat dat in de EEG wordt ingevoerd?

In Nederland wordt het SOFI nummer ingevoerd. Wij hebben daar reeds lang voor gewaarschuwd. De greep van de overheid op alle inwoners zal daardoor sterk worden vergroot. Een groot gevaar voor persoonlijke vrijheid! We komen er nog op terug.

De versterkte aandacht aan het milieu heeft een positieve kant, maar bergt in zich nog meer staatscontroles en minder vrijheid. Een gevaarlijke ontwikkeling is dat men praat over de “Rechten” van dieren. Nog erger wordt dit als de Nederlandse koningin in haar kerstboodschap spreekt over: “… ook de bergen, de zeeën en de rivieren, hebben recht op onze zorg.” Als nu ook stenen e.d. rechten krijgen, blijft ervan de individuele rechten helemaal niets meer over.

U ziet het, goede en slechte ontwikkelingen. Het ligt mede aan ons hoe dit verder gaat. Wij werken voor MEER PERSOONLIJKE VRIJHEID, en wij zullen slagen.