De laatste tijd lijkt het er een beetje op of in de pers de kwestie Zuid-Afrika niet meer zo interessant is. Toch is daar de zaak nog lang niet opgelost en het blijft nuttig om te volgen wat daar gebeurt.

In de vorige VRIJBRIEF werd in het artikel: WAT IS LIBERTARISME de libertarische afwijzing van de apartheid verklaard. Na het verschijnen daarvan kregen we twee belangrijke stukken in handen, waarvan we u toch graag kennis willen laten nemen. Het ene gaat over een bijeenkomst in Leverkusen, waar door Leon en Frances Louw de tot nu toe enige “geweldloze” oplossing werd uitgelegd.

Lees ook in het verslag van de EURO REP bijeenkomst in dit nummer over de actie NOBELPRIJS.

Een heel andere invalshoek komt van Chief Buthelezi. Hij is ook voor een geweldloze oplossing. Dit in tegenstelling tot het ANC. Als libertariërs zijn wij het niet op alle punten voor honderd procent eens met Buthelezi. Maar hij komt een heel stuk in de goede richting en het is belangrijk om van zijn standpunt kennis te nemen. Buthelezi is de leider van de Zoeloes, en als zodanig één van de belangrijkste schakels in het proces naar een oplossing. Zijn artikel verscheen eerder in European Freedom Review.

Eén van de negatieve ontwikkelingen in praktisch alle landen is de behandeling van migranten, gastarbeiders en/of vluchtelingen. Dit viel vooral op bij de bijeenkomst van de Europese vertegenwoordigers van LIBERTARIAN INTERNATIONAL,waar door de aanwezigen de toestand in hun land werd besproken. Door allen toegelicht met negatieve echt gebeurde verhalen van gebeurtenissen van de laatste paar weken. De situatie voor die mensen blijkt overal alleen maar slechter te worden. Het uitroepen van dit probleem tot een algemeen aandachtspunt is dan ook geheel op zijn plaats. Zie ook de betreffende paragraaf in het verslag van die vergadering in dit nummer.

Uw mening en bijdragen worden uiteraard op hoge prijs gesteld. In vergelijking met deze zaken is het nieuwe “fraudebestendige” Nederlandse paspoort een dure operette. De nieuwe identiteitskaart en identificatieplicht zullen het ook voor migranten niet makkelijker maken.

Er liggen terreinen voor ons braak om te werken aan een betere wereld waar vrijheid en vrede heersen.