Home vrijbrief; 043 Vrijbrief 43 (september 1981)

vrijbrief; 043 Vrijbrief 43 (september 1981)

  Libertarische denkers: Murray Rothbard

  Murray Rothbard is om verschillende redenen een uiterst belangrijke figuur voor het... Murray Rothbard is om verschillende redenen een uiterst belangrijke figuur voor het libertarisme....

  Kringen

  Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat de twee wegen waarlangs we het libertarisme moeten... Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat de...

  Bezwaren tegen belastingen nemen toe

  Van de "Stichting Comité Vermindering Belastingdruk" ontvingen wij de volgende bijdrage: ... Van de "Stichting Comité Vermindering Belastingdruk" ontvingen wij de volgende bijdrage: De...

  Ons sociale systeem

  Nu het in ons land minder goed gaat met de economie wordt de binnenlandse economie relatief... Nu het in ons land minder goed gaat met...

  Albeda wil greep op alle inkomens

  Deze kop stond in de Telegraaf van 3 augustus en hij geeft precies weer wat het overgrote deel... Deze kop stond in de Telegraaf van...

  De vrije markt in een onvrije economie

  Het scenario, dat in deze rubriek regelmatig geschetst is ligt aardig op schema. De dollar... Het scenario, dat in deze rubriek regelmatig geschetst is ligt...