Wij behoren niet tot diegenen, die uit lafheid de ‘ideologische mode’ slaafs volgen. Wij laten ons ook niet verleiden in apathie weg te zinken. Wij willen onze mening duidelijk en luid verkondigen. Aan diegenen, die ons voortdurend voorhouden, dat wij beter het positieve van de maatschappij zouden onderstrepen, zeggen wij: dat doen wij ook. Onze huidige nood is groot en daarom moet overal dringend het gepast antwoord klinken op de vraag ‘Wat te doen?’

Waarom géén communisme?

1. Marx schreef, dat het geweld de vroedvrouw is van de oude maatschappij in verwachting van de nieuwe. Engels voegde eraan toe, dat geweld het instrument is tot sociale veranderingen. Lenin zei, dat elke grote revolutie, en zeker de ‘socialistische’, ondenkbaar is zonder interne oorlog, d.w.z. burgeroorlog. En deze is vernietigender en stort meer miljoenen mensen in de totale chaos, dan een externe oorlog. Ook Mao verheerlijkt de oorlog. De communisten hebben steeds uitgevoerd was ze prediken. De Tweede Wereldoorlog begon met een, akkoord tussen de Nazi’s en de communisten om Polen te bezetten en te verdelen. In de hele wereld spannen communisten zich in om ‘revolutionaire’ oorlogen te ontketenen. Dat maakt ons tot anticommunisten, omdat wij voor de geweldloosheid zijn.

2. De communistische oorlog wil het vestigen van de ‘dictatuur van het proletariaat’. Lenin omschreef het als de op kracht gebaseerde en wettelijke onbeperkte heerschappij van het proletariaat over de bourgeoisie. De praktijk is, dat het volk er echter niet aan te pas komt. Het individu bezit geen burgerrechten meer in deze meest tirannieke van alle regeringsvormen. Hier zien wij wat onvrijheid betekent, hoe geweld en terreur heersen, hoe de menselijkheid en de menselijke waardigheid met voeten worden getreden. Dit verschrikkelijke regime vernietigt in de mens het edelste, mooiste en grootste: het persoonlijk geweten en de vrijheid om de eigen wijze van denken en leven te bepalen. Dat maakt ons tot anticommunisten, omdat wij voor de vrijheid zijn.

3. De communistische dictatuur heerst met een absoluut monopolie over elk aspect van het maatschappelijk leven. De partij denkt voor de mens, formuleert alle wetten en dwingt de uitvoering af, controleert leger en politie, ontwerpt het economisch plan en beheerst de werkgelegenheid, organiseert het onderwijs, de vakbonden, de pers, de artistieke-, sportieve- en religieuze activiteiten. De partij heeft absolute macht over leven en dood van de burger, die geen fundamentele rechten meer bezit. Hij is een slaaf, eigendom van de partij, willoos creatuur in dienst van haar machtsstreven. Hij is beperkt in wat hij leest, hoort en zegt. Wij kennen de methodes van de marteling en de hersenspoeling, de beklemming van de angst, het regime in de dwangarbeiderskampen en de ‘bijzondere’ hospitalen. De DDR-autoriteiten moesten de muur oprichten om de vlucht van de hele bevolking te verhinderen. Zij zitten nu met een jeugd, die voor 90% het land zou willen verlaten. Een vloed van vluchtelingen stroomt uit elk communistisch land, waar ook maar enige mogelijkheid daartoe bestaat. Wij zien hoe tussen prikkeldraad en mijnenvelden mensen, die vrij willen zijn de dood vinden. Dat maakt ons tot anticommunisten, omdat wij de menselijke waardigheid eerbiedigen.

4. Het communisme doet het voorkomen alsof strijden voor de rechten van de mens oubollig gemoraliseer zou zijn van conservatieve reactionairen. Het stelt, dat de rechten van de mens alleen bepaald worden door het belang van de ‘gemeenschap’ (lees: de staat). Het persoonlijk aspect, de individuele rechten, zijn hersenspinsels van de koude-oorlogspropaganda. Maar alleen sociale rechten garanderen zonder rekening te houden met de individuele rechten is collectivistische waanzin en dictatuur. Dat maakt ons tot anticommunisten, omdat wij de rechten van het individu erkennen.

5. Het communisme voert een oorlog zonder genade tegen de waarheid, vrede, goedheid, rechtvaardigheid en ware vooruitgang. Het vernietigt de absolute maatstaven van goed en kwaad. De mensheid verliest elk kompas en belandt in een omgeving waarin de sterkste recht door macht kan afdwingen. Het verlaagt het menselijk leven tot een korte toevalligheid zonder betekenis of doel. Dat maakt ons tot anticommunisten, omdat wij ons zelf willen zijn.

6. Wij horen de leugens van het communisme en de misleidende spitsvondigheden van zijn propaganda. Wij zien de invloed ervan op jonge mensen, waardoor het veld wint in de vrije wereld. Wij denken aan onze universiteiten, waar jonge misleide geesten met helmen, knuppels, ijzeren staven, kettingen en bommen, haat en terreur verspreiden. Wij denken aan jongeren wier verblindheid even gevaarlijk is als de misdadigheid van hun knuppelende kameraden. Wij denken aan hen, die als gezagsdragers geen alternatief kunnen bieden en de verkrachting van de rechtstaat laten escaleren, uit angst voor dezelfde onzalige profeten, die eens het totalitarisme tot staatsleer hebben verheven. Wij horen zeggen, dat er een goed, een ‘menselijk’ communisme bestaat, dat sociaal en rechtvaardig is, de enige mogelijkheid om het onrecht uit onze wereld te doen verdwijnen. Wij zien steeds, dat het communisme-aan-de-macht onmenselijk is, nooit staking en discussie tegen zich toestaat, nooit de mensen vrij over hun toekomst laat beslissen.

Het is duidelijk, dat het communisme niet zonder angst, zonder dwang, zonder terreur kan slagen. En dat maakt ons tot anticommunisten.

25 REACTIES

 1. En het geweld van de VS tegen Vietnam in de jaren zestig. Het gesproei door hun met agent orange veoorzaakt nog steeds dat er mensen geboren worden die gehandicapt zijn. Daar hoor ik jullie niet over?

 2. Toch jammer dat je je niet verdiept in een bepaalde stroming, alvorens er kritiek op te geven.

  Het libertarisme is tegen elke vorm van overheidsinterventie omdat het inbreuk maakt op het zelfbeschikkings- en eigendomsrecht dat een basisrecht van ELK individu is, maar dat door overheden genegeerd wordt. Geweld is alleen toegestaan als verdediging van een individu of van diens eigendom. Het initiëren van geweld op andere wijze is niet te verdedigen. Derhalve keuren libertariërs de Vietnam oorlog net zo goed af, als andere tegenstanders van deze oorlog. Hetzelfde geldt voor Irak, etc.

 3. 1. Het kapitalisme is veel gewelddadiger en onderdrukkender, velen voorbeelden zijn hierover te noemen. En het anti-aggresie pact was niet het start-sein voor de tweede wereldoorlog (waarin de Soviet Unie zich tevens tot ’41 niet mee bemoeide).

  2. Het socialisme schaft enkele vrijheden af; de vrijheid je medemens te onderdrukken, de vrijheid om meer rijkdom te verwerven over de ruggen van anderen en de vrijheid om boven de wet te staan. Verder bied het socialisme de vrijheid tot een huis, eten, kleding, ziekenzorg, onderwijs en veiligheid en nog veele andere dingen die jullie egweldige libertarisme nooit zal kunnen beiden aan alle lagen van de bevolking. (even ter vergelijking het systeem dat het dichtste bij jullie libertarische ziekenzorg-systeem komt is die van de V.S. die tevens slechtere ziekenzorg eheft dan Cuba en Canada, Cuba heeft daarnaast weer betere dan Canada).

  3. Het plan-buro en de wetgevende macht zijn apparte lichamen. Ik kan ook niet zeggen dat ik een grote voorstander ben van die strafkampen en dat is helemaal niks specifiek socialistisch.

  4. Een staat moet beoordeeld worden op hoe het zijn minst sterke inwoners behandeld.

  5. Dit vind ik zo’n onzin-argument dat ik er niet eens diep op in wil gaan…

  6. Vrijheid van kritiek is anders een veel gebruikte term door onder andere Mao tse-Tung. En zoals ik eerder zei deze dingen zijn niet specifiek socialistisch.

  Daarnaast weet ik veele voorbeelden en dan ook VEELEN van kapitalistisch terreur meestal als communisten terreur gebruiken is dat tegen kapitalistisch terreur. Kapitalisme = terreur!

 4. Erg typerend voor socialistische commentaren zijn altijd het gebrek aan nuance en structuur enerzijds en de overvloed aan krachttermen anderzijds. (Maar dat terzijde.)

  U heeft het in alle gevallen over de gevolgen van ‘kapitalistisch’ ingestelde overheden, niet over echt anarcho-kapitalisme dat door vele libertariërs onderschreven wordt. Helaas is dit onderscheid voor velen onduidelijk.

  Voor echt genuanceerde onderbouwingen van het anarcho-kapitalisme verwijs ik u graag door naar http://www.mises.org.
  Als u socialistische varianten op dergelijke thinktanks kent, hoor ik het graag van u.

 5. De meer ‘pure’ vorm van kapitalisme die ik heb gezien was de industriele revolutie… Dat is het beste voorbeeld van de economische anarchie die jullie voorstellen…
  Verder was mijn commentaar voorheen geen commentaar op het anarcho-kapitalisme (of libertarisme) maar op het artikel.

 6. 1t/m 6:

  Ieder mens (een leugenaar die zegt dat dat niet zo is) wil altijd meer en het beter hebben en daar zo min mogelijk voor doen.
  Dat is eigenlijk gewoon natuurlijk gedrag.
  Dit gegeven is een bewijs dat communisme een utopie is.
  2 mogelijkheden:
  1. Iedereen deelt alles met elkaar en doet steeds minder waardoor het land uiteindelijk in armoede vervalt.
  2. Er staat gewoon weer een nieuwe groep (kapitalisten) op die de macht, de rijkdom e.d. naar zich toe trekt en de illusie van het communistische ideaal probeert hoog te houden.

 7. Zoiets zou tegengehoduen wordne door de arbeiders. Iemand die niet werkt zal in principe een crimineel zijn (ervan afhangend wat voor wetten de arbeiders opstellen) dus zo veel last heb je niet van lamzakken.

  Waarom als ik vragen mag heb je toestemming nodig om je bericht erdoor te krijgen, dit is toch een libertarische website? Of is de server gewoon een aantal dagen te sloom…?

 8. “Zoiets zou tegengehoduen wordne door de arbeiders. Iemand die niet werkt zal in principe een crimineel zijn (ervan afhangend wat voor wetten de arbeiders opstellen) dus zo veel last heb je niet van lamzakken.”
  Dit is nooit rationeel te onderbouwen (zonder in fictie te vervallen, wat in socialistische kringen erg populair is).

  En het antwoord op je tweede vraag:
  Dagelijks worden er grote hoeveelheden spam gepost door spambots, om oprechte reacties eruit te filteren moet alles handmatig goedgekeurd worden.

 9. 1. Mises: Human Action en Socialism. Beide titels zijn te vinden op mises.org. Complexe verhalen, maar vrijwel onschendbaar in de logica.

  2. Leuk hoe je me op inconsistentie probeert te betrappen (houdt me lekker scherp)! Meer algemeen: controle kan van alle kanten komen, maar dat is hier irrelevant. Punt is dat degenen die onderhevig zijn aan deze controle de vrije keuze hebben al dan niet onderhevig te zijn aan deze controle. Voorbeeld: jij hoeft niet op deze site te komen, doe je dat wel, dan gelden er bepaalde regels. Een overheid (en helemaal een communistische) geeft niemand deze keuze en oefent zo op iedereen dwang uit.

 10. 1. Het boek socialism kost zo’n 25 dollar, dat heb ik er echt niet voor over :D. En die human action print ik nog wel eens uit zal ik later wel eens lezen. En als we dan toch boeken en websites aanbevelen:
  http://www.marxists.org/
  http://www.marx2mao.com/

  2. Dus je bent niet van mening dat bedrijven op zijn minst gecontroleerd moeten worden voor bijvoorbeeld veiligheidsvoorschriften. Bij een privaat bedrijf zijn zulke veiligheidsvoorschriften lastig te hanteren door de overheid, ook omdat dit ten koste gaat van de winst van die bedrijven zullen ze er alles aan doen zulke regels te omzeilen. Bij een genationalizeerd bedrijf zou dit niet het geval zijn omdat ze ook geen reden hebben zulke veiligheidsvoorschriften te overtreden. Zo zou dus de controle slechts ten goede komen van de arbeiders en is het alleen maar goed dat er geen keuze is. Tenzij je iets anders bedoelt met geen keuze onder een communistische overheid?

 11. 1. Ik dacht dat ‘Socialism’ ook wel online te vinden was…
  Deze variant is ook niet slecht: http://www.econlib.org/library/Mises/msSApp.html#Epilogue_Appendix

  2. Bedrijven zullen zichzelf deze regels opleggen. Ze zullen hun ‘winsten’ (moet zijn: aandeelhouderswaarde) nooit maximaliseren door domweg te vervuilen en onveilig te opereren. Zodra dit aan het licht zou komen zouden klanten namelijk kunnen afhaken en zullen werknemers liever ergens anders gaan werken (en die vrijheid hebben ze itt. onder communistische regimes). Bovendien zou dit geen slimme lange termijn strategie zijn: uiteindelijk zul je jezelf in de vingers snijden. Goed georganiseerde bedrijven weten dit en zullen derhalve niet zo handelen. Misschien dat er enkele kleine ondernemers zijn die er andere methoden op na houden, maar dan heb je het over erg kleinschalige incidenten.
  De enige reden waarom een genationaliseerd bedrijf deze veiligheidsvoorschriften niet zou overtreden is omdat ze zich kunnen veroorloven de meest absurde veiligheidsvoorschriften na te leven. Hun bron van inkomsten is namelijk: gestolen geld. En als er niet genoeg is, dan wordt er gewoon wat meer ingepompt. Stel dat ze aan een budget vast zitten, dan zouden bijvoorbeeld de lonen omlaag kunnen om daar nog iets te besparen. Enige logica zit er echter niet in.

  Meer algemeen: deze discussie is eigenlijk nogal achterhaald. De Oostenrijkse School heeft reeds lang geleden aangetoond dat niet de input van productie (arbeid, grondstoffen, etc; (Marx en de klassieke Britse School)) maar de individuele subjectieve waarderingen van consumenten het uitgangspunt van economische analyse moeten zijn.

 12. 1. zal ik binnenkort lezen

  2. Dan overschat je de consument, de consument weet hoe slecht kippen worden behandeld toch kopen maar weinig consumenten meer dan scharreleieren. Ook het regenwoud, en van veele bekende bedrijven is bekend geworden hoe ze kinderarbeid gebruikten. Die cijfers zijn ook niet achteruit gegaan. Daarnaast creeeren bedrijven ook vaak een monopolie-positie onder het kapitalisme dat jij voorsteld wat de arbeiders zou dwingen voor hen te werken of prijsafspraken en dat soort geintjes. Ik kan ook niet in het beste voorbeeld van libertair kapitalisme (alweer de industriele revolutie) zien hoe dat de arbeiders erop vooruitgingen totdat ze dingen gingen afdwingen via o.a. de regering. Een kapitalistisch bedrijf zal zich minder snel houden aan die veiligheidsregels omdat ze dan meer geld moeten vragen voor hun product dus tenzij ze de consument merk-afhankelijk weten te maken zullen ze goedkoop te werk moeten gaan. Want welke gemiddelde nederlander zou nou 2 dezelfde trossen bananen maar waarvan er eentje duurder is dan de ander de dure kopen?
  Gestolen geld… op het moment dat een arbeider werkt en hij creeert een product van 500 euro elk uur waarvan hij laten we zeggen 12 euro per uur zelf ontvangt… waar gaat de (alle andere kosten terzijde gelaten) winst dan naar toe? En wat heeft die persoon ervoor gedaan waardoor hij recht heeft op dat geld?

  De Oostenrijkse school? sorry ik ben niet zo op de hoogte van dat soort dingen net zoals wat de Britse school zou zijn. Zou je alstublieft een uitleg geven waarom de subjectieve waardering van consumenten als uitgangspunt moet gelden?

 13. Ik ga hier niet verder op in. Je geeft zelf al aan dat je niet weet waar je het over hebt (zoals elke socialist die het over economie probeert te hebben). Voelt een andere libertariër zich misschien geroepen hier nog wat aan toe te voegen?

 14. een van de eerste stukken die ik heb gelezen (ben nog niet klaar):

  ‘The Austrian School is generally associated with groups that label themselves classical liberals or libertarian in their ideas of social, political and economic organization.’

  Als die theorie dan ‘bewezen’ is, waarom zijn er dan zo weinig libertariers?

 15. Omdat een theorie nooit als ‘bewezen’ wordt opgevat. Enkele basislesjes in academische vaardigheden zullen je dit vrij snel duidelijk maken. De Oostenrijkse School hanteert echter de methodiek van deductieve logica (ipv. de empirische inductieve). De ‘Oostenrijkers’ creëren hiermee een zeer sterk consistent kader voor economische analyse.

  De Oostenrijkse School valt echter buiten de mainstream van economische wetenschap (hoewel het in feite de basis van alle economische wetenschap is geweest). Dit is o.a. te wijten aan het feit dat het merendeel van het onderwijs in overheidshanden is, vooral in Nederland. Professoren en rectoren danken hun baantjes aan politici. Wetenschappers die zich fel tegen economische interventie keren zijn derhalve niet erg geliefd. Ook bestaat er derhalve, naast zelfontplooiing, geen vruchtbare bodem voor Oostenrijkse economen. Al met al wordt de wetenschappelijke basis van het libertarisme derhalve ‘kort’ gehouden, waardoor het moeilijk is voet aan de grond kan krijgen.
  Ook lijkt het libertarisme natuurlijk erg extreem voor de leek. Dit wordt bovendien in stand gehouden en versterkt door de propaganda die je dagelijks over je heen krijgt vanuit de media.

  Tenslotte zijn de Oostenrijkse School en het libertarisme geen synoniemen. De Oostenrijkse School is duidelijk een academische tak, terwijl het libertarisme hier meer een politiek-filosofische uiting van is.

 16. Ik vind deze tekst te ‘anti Sovjet-Unie’ deze staat maakt sinds Lenin fouten ,maar deze komen doordat feodalisme heerste in de Tsaaristiche tijd. Zoals landbouwgrond, deze grond moest van de boer blijven, zonit eerlijk verdeeld worden. Dit komt omdat anders boeren in opstand zouden komen. Als dat in de tijd van de Tsaar ook van iedereen of alleen de Tsaar was, was het wel van de staat geweest. Met de Stalintijd werd het nog erger, autoritair als Stalin was ging hij mensen naar strafkampen sturen. Maar zonder Stalin’s oorlogsvoering hadden de Duitsers wel de oorlog gewonnen. Later zijn in de voormalige Sovjet-Unie veel wetten weer versoepeld, DAAR HOOR JE NIEMAND OVER. In Cuba zou het veel beter gaan met communisme als de economische blokkade van de VS gestopt zou worden, dan zul je zien dat het communistische systeem WEL werkt, net als in voormalig Joegoslavië, begin jaren negentig werd het Communistische land, dat zich had afgekeerd van de Sovjet-Unie te welvarend, toen heeft de internationale gemeenschap maar besloten dat de vele volkeren zich maar van het voormalig Joegoslavië af moeten keren en veroorzaakten onrust. Maar ik wil erop wijzen dat Cuba als Derdewereldland het wel behoorlijk goed doet zo zijn er elke 2 jaar democratische verkiezingen, waar het westen liever niet over repporteerd.

Comments are closed.