De publicatie van het boek De zoontjesfabriek van Ayaan Hirsi Ali zorgde voor een schok in de Nederlandse politiek en vooral onder de Nederlandse moslims. De reden is eenvoudig. Met de beschrijving van het vrouwonvriendelijk karakter van de islam doorbreekt Ayaan Hirsi Ali een taboe en legt ze de vinger op een van de belangrijkste oorzaken van het mislukte multiculturele samenlevingsmodel in Nederland. De islam en de mannelijke moslims houden doorgaans vast aan een manier van denken en leven die haaks staat op de liberale democratische waarden zoals de vrijheid van meningsuiting, de scheiding van kerk en staat en vooral de gelijkwaardigheid van man en vrouw.

Hét samenlevingsprobleemprobleem is voor Ayaan Hirsi Ali niet de immigratie- en integratiekwestie. Hét probleem is de islam zelf. Zo beroept de moslimgemeenschap zich wel terecht op de godsdienstvrijheid, maar dat brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee om de democratische vrijheid in stand te houden. Zo is het nodig dat men fundamentalistische uitingen tegenspreekt en een openheid in eigen kring toelaat. Dat dit niet gebeurt vloeit voort uit de sterke hiërarchische indeling in de islamitische wereld. Allah is almachtig en de mens is zijn slaaf en moet zich aan zijn wetten houden. Wie in Allah gelooft en de profeet Mohammed als zijn profeet erkent staat boven christenen en joden, die op hun beurt weer boven de afvalligen en ongelovigen staan. Die hiërarchie bestaat ook binnen de familie. De man staat boven de vrouw.

Een moslimvrouw heeft meer status naarmate ze meer zonen heeft. Als haar oma werd gevraagd hoeveel kinderen ze had, zei ze: “Eén.” In feite had ze negen dochters en één zoon. Dat zei ze ook over Hirsi’s gezin. Dat zij maar één kind hadden. “En wij dan?” vroegen zij en haar zus. “Jullie gaan voor ons zoontjes krijgen,” antwoordde ze. “Ik werd er wanhopig van. Wat moest ik met mijn leven op aarde? Zoontjes baren! Een zoontjesfabriek worden. Ik was toen negen jaar”, zo getuigt Hirsi Ali. Om hun toekomstige functie als zoontjesfabriek zo goed mogelijk te vervullen, wordt meisjes van jongs af aan geleerd zich te schikken. Naar God, vader, broer, familie, clan. Hoe beter een vrouw daarin slaagt, hoe deugdzamer ze gevonden wordt. Je moet altijd geduldig zijn, ook wanneer je man de meest vreselijke dingen van je verlangt. En daarvoor word je beloond in het hiernamaals. Maar die beloning stelt weinig voor. Voor vrouwen zijn er in het paradijs dadels en druiven. Verder niets.

Problematisch is volgens Hirsi Ali ook de relatie tussen moslims en de staat. Een gelovige is in de eerste plaats een moslim en pas daarna een lid van een etnische gemeenschap of een burger. Het gevolg is dat voor heel wat moslims de Koran belangrijker is dan de Grondwet. De onderwerping aan de waarden van de eigen gemeenschap staat dan ook diametraal tegenover de in het westen gepropageerde autonomie van het individu. Wie als moslim de islamitische leer in de praktijk wil brengen en zich wil integreren in een westerse samenleving krijgt het dan ook bijzonder moeilijk. Velen onder hen beschouwen waarden als de individuele vrijheid en de gelijkheid van man en vrouw niet als universele, maar als westerse waarden die hen worden opgedrongen.

In haar boek geeft de auteur tal van ontluisterende voorbeelden. Veel moslima’s worden tegen hun zin uitgehuwelijkt. “Uithuwelijken is het ter beschikking stellen van een meisje of jonge vrouw aan een vreemde man die haar seksueel mag gebruiken. Hoe jonger de bruid, hoe groter de kans op een maagd. In wezen gaat het hierbij om een gearrangeerde verkrachting met goedkeuring van de hele familie”, aldus Hirsi Ali. Zelf werd ze ook uitgehuwelijkt maar ze kon vluchten. De weinige moslima’s die dat doen worden evenwel verstoten en beschouwd als een schande voor de ganse familie. Een andere gruwelijke praktijk is het dichtnaaien van de schaamlippen teneinde seksueel genot te onderdrukken en ervoor te zorgen dat meisjes maagd blijven tot het huwelijk.

Hirsi Ali die zelf meewerkte in opvangtehuizen weet dat veel moslima’s onderdrukt worden binnen hun familie. Vaak worden ze misbruikt en geslagen. Het klinkt ons bekend in de oren toen de eerste opvanghuizen in de jaren zeventig en tachtig hun deuren openden voor weerloze vrouwen van bij ons. Het feit dat moslimvrouwen opgevoed worden binnen een streng en traditioneel kader betekent dat alleen de meest weerbare vrouwen wegvluchten en dat we dus maar een topje van de ijsberg te zien krijgen. Dat daarover zo weinig gekend is vloeit mee voort uit het feit dat bijna alle officiële vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap mannen zijn. Maar “over dat leed van vrouwen zwijgt de moslimgemeenschap en zwijgen alle 753 gesubsidieerde moslimorganisaties in Nederland als een graf”. Zestig procent van alle abortussen in Nederland betreft allochtone vrouwen, waarvan de meeste met een islamitische achtergrond. Ze verzet zich dan ook tegen de socialistische denkwijze van politici die koppig doorgaan met het verdedigen van het islamitisch onderwijs, terwijl dat juist de vrouwelijke achterlijkheid in stand houdt. Socialisten blijven geloven in het verdedigen van gemeenschappen en collectieve identiteiten. Maar juist het benadrukken van die ‘moslimidentiteit’ met de bijbehorende ‘groepsrechten’ is schadelijk voor de vrouw. Hiermee sluit Hirsi Ali aan bij de kritiek van Susan Moller Okin die stelt dat multiculturalisme slecht is voor de vrouw omdat ze geen oog hebben voor de mistoestanden binnen de privé-levenssfeer van de culturen die ze verdedigen.

Normaal zouden sociaal-democraten moeten opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, maar dat zijn nu juist de moslimvrouwen en hun kinderen. “Waar de PVDA ooit hartstochtelijk pleitte tegen de apartheid in Zuid-Afrika, geeft men nu ruimhartig subsidie aan mosliminstellingen die apartheid in Nederland propageren”. Het was een van de redenen waarom Hirsi Ali overstapte van de socialistische PVDA naar de liberale VVD. Die keuze komt niet voort uit een afgenomen sociaal gevoel, maar uit het besef dat sociale rechtvaardigheid begint met een vrij en waardig individu. En dat verdedigt ze nu volop. Vrouwen moeten de vrijheid krijgen te trouwen met wie ze willen. En bovenal moeten moslims, net zoals christenen en joden, in het westen de universele rechten en vrijheden aanvaarden.

Dat de discussie rond de integratie van moslims in de westerse samenleving moeilijk is, en allicht nog moeilijker wordt, blijkt uit de televisiecultuur. Steeds meer ‘heimweeschotels’ zijn nu ‘indoctrinatieschotels’ geworden. “Erger nog, onderzoek heeft uitgewezen dat de Arabische zenders voor veel schotelkijkers de enige informatiebron zijn geworden. Zij hebben hun kabelabonnement op Nederlandse zenders allang de deur uitgedaan.” Sinds haar kritische uitlatingen over de vrouwonvriendelijke islam kreeg Ayaan Hirsi Ali bedreigingen vanuit de moslimwereld. Ze wordt voortdurend vergezeld door lijfwachten. Maar ook in de media krijgt ze er fel van langs: zowel van moslims als van multiculturalisten. Sommigen verwijten haar dat ze met deze ‘klachten’ het extreem-rechtse discours voedt. Dit klopt niet. Haar pleidooi voor emancipatie van de moslima’s en haar afwijzing van onaanvaardbare praktijken – die gelegitimeerd worden door verwijzing naar verzen van de Koran – is een liberale strijd bij uitstek. Het is een strijd die erop gericht is de menselijke vrijheid, de gelijke behandeling en de individuele autonomie te verzekeren. Extreem-rechtse politici zijn niet uit op een versterking van de individuele vrijheid en waardigheid maar willen eigen mensen een voorkeurbehandeling geven en vreemdelingen onder hun, vaak bedenkelijke, waarden en tradities onderwerpen. Voor hen staat de ‘gezondheid van de natie’ centraal. Voor liberalen als Ayaan Hirsi Ali is de ‘vrijheid van het individu’ het belangrijkste.

Het boek van Ayaan Hirsi Ali geeft een ontluisterend en onrustwekkend beeld van de problematiek van de multiculturele samenleving. Ze wordt nu omwille hiervan ongenadig aangevallen door fundamentalisten, door reactionaire krachten die zo behendig zijn geworden in het gebruikmaken van de vrijheden van goed functionerende democratieën zoals Nederland en door cultuurrelativisten. Het bewijst alvast dat ze een gevoelige snaar heeft geraakt. Het is verplichte lectuur voor al wie begaan is met onze democratische grondrechten en de vrijheid van de mens.

Deze recensie verscheen eerder op de website van Liberales, een onafhankelijke liberale denktank. Zij verspreiden elke week een gratis nieuwsbrief met columns, interviews en boekbesprekingen. Inschrijven kan gratis op www.liberales.be.

Ayaan Hirsi Ali, De zoontjesfabriek. Over vrouwen, islam en integratie, Augustus, 2002
Verkrijgbaar bij BOL voor € 9,95.

43 REACTIES

 1. Hirsi Ali is een vrouw met een trauma het is jammer dat ze haar persoonlijk drama probeert te verkopen onder het de mantel van de Islam. Als ze anti Islam is dat is dat leuk voor haar, i.p.v. dat ze lekker gaat werken aan haarzelf zit ze Nederland op te fokken met haar vehaal/ellende. Ze heeft het niet door dat ze de moderne versie is van Uncle TOM….Tante Tom in dit geval. Als ze over de Islam wil schrijven dan moet ze maar eerst beginnen met het WOORD ISLAM, hetgeen betekent VREDE, ZONDER DWANG!!!
  Laat ze daar maar een boek over schrijven en hoe is ze is misbruikt in Somalie hierover moet ze maar gaan praten met een Psychiater.

 2. Islam betekent geen vrede, dat is Salaam. Islam betekent onderwerping. Salaam Al-leikum betekent Vrede zij met U. Ik vind het zeer belangrijk wat Hirsi Ali heeft te melden. Voor veel vrouwen die nu in Blijf-van-mijn-lijfhuizen zitten is ze in ieder geval een spreekbuis. Goed zo Hirsi Ali ga gewoon door met de strijd tegen het onrecht.

 3. Hallo Alibaba, VOOR DE VOLLEDIGHEID!
  Islam betekent: Vrede of onderwerping aan de wil van Allah een vrijwillig overgave aan de wil van Allah, wel te verstaan. En die vrouwen in de blijf van mijn lijf huizen, ja jammer maar het heeft niks met ISLAM meer met de persoonlijke drama van hirsi ali of van jou, dan moet je vrouw maar beter behandelen Ali Baba. Ja hoe zegt dat zo mooi berouw komt na de zonde.

 4. Voor Haroen, hierboven is de website van Islam Online, die duidelijk verklaart wat de enige betekenis is van het woord Islam en dat is onderwerping aan de wil van Allah. Nergens wordt er gesproken over vrede. Het valt niet te ontkennen dat de meeste vrouwen in Blijf-van-mijn-lijfhuizen van Islamitische origine zijn. Daar moeten we aan werken om ook voor deze vrouwen een uitkomst te kunnen bieden zonder gebruik van geweld. Daar heeft Hirsi Ali gelijk in. Niemand is zo blind als diegenen die niet willen zien, zoals dat ook zo mooi heet.

 5. Over de definitie Islam wil ik niet gaan bakkeleien!
  Ja Ali Baba voor jou een taak weggelegd om je vrouw beter te behandelen zodat ze niet in een blijf van lijf huis komt en de relatie die je legt met de Islam en geweld tegen de vrouwen in een blijf van mijn lijf huis is voor mij ook een raadsel, kan zijn dat de vrouwen een Islamitische geloof hebben. Maar geweld t.o.v. de vrouwen en ISLAM heeft volgens mij NIKS met elkaar te maken, zoals die somalische AAP dat stelt. DE VROUW IS EEN PRINCES BINNEN DE ISLAM!
  Waar ik me aan erger zijn mensen die TEGEN de ISLAM zijn…OMDAT ZE HET NIET SNAPPEN maar ja hoe zei je dat ook al weer zo mooi…..TE BLIND IN IN TE ZIEN… WAT DE WARE RELIGIE IS! En als ze geen antwoord hebben dan ….tja…ligt aan de Islam…Duuuhhhh. Als je wilt discuseren over de Islam dan moet je maar goed je huiswerk doen. Die aap haalt, net als jij de dingen door elkaar dat is het probleem…maar daar zal ze vroeg of laat welachter komen.

 6. Question 5 “What does ‘Islam’ mean?”

  The Arabic word ‘Islam’ simply means ‘submission’, and derives from a word meaning ‘peace’. In a religious context it means complete submission to the will of Allah. ‘Mohammedanism’ is thus a misnomer because it suggests that Muslims worship Muhammad (PBUH) rather than God.

 7. Bedankt Frank voor je uitleg. Ik hoop nu ook dat Haroen het gaat snappen. Wel vreemd altijd dat veel moslims mensen beginnen uit te schelden als ze er niet mee eens zijn. Duidt op een groot stuk onvolwassenheid. Jammer, want zo komen ze nooit achter de waarheid.

 8. jammer dat de islam altijd verkeerd begrepen word en daar speelt de mevrouw van de vvd een heel grote rol in mee.

  islam betekend inderdaad onderwerping (aan Allah (god)) de almachtige. de over het algemeen cultuur christen onderwerpt zich niet meer aan hun bijbel maar aan de grondwet. hoe je het ook went of keert, heel veel moslims zullen ten alle tijden hun koran hoger achten dan de grondwet van nederland.
  daar kun je op verschillende manieren mee omgaan en duidelijk mag wezen dat de weg die de vvd-ster ingeslagen is, de verkeerde weg is, ze stichmatiseerd en zet aan tot haat jegens moslims. ik ben er zeker van dat wanneer de autochtoon zichzelf in kontakt weet te brengen met moslims, men een geheel ander beeld krijgt van hun dan dat histerie banali de bevolking voorliegt.

 9. goed gezien dirk

  alleen een foute conclusie.
  je schrijft zo mooi dat veel moslims de koran hoger achten dan de grondwet
  EN ZIJ HANDELEN DAAR DAN OOK NAAR

  dat is een groot gevaar voor de samenleving.
  en daar zijn we al mee geconfronteerd geraakt en nu beweer jij
  LAAT DIE MOSLIMS MAAR HUN GANG GAAN

  anders worden zij gestigmatiseerd.

  we hebben al te lang de mond dicht gehouden en te lang al gedacht dat het wel over zou waaien

  niets van dat al
  het is alleen maar erger en erger gewoden

 10. Hier even een reaktie van zo’n Marokkaans Moslimvrouw die het volgens Hirsi Ali oh zo verschrikkelijk moeilijk heeft!
  Op geen enkele manier kan ik mij vinden in hetgeen Hirsi Ali over mij (want zij schijnt zich dus op vrouwen zoals ik te richten) en mijn Moslimvriendinnen loop te verkondigen.
  Mevrouw Hirsi Ali is een vrouw die enorm getraumatiseerd is over hetgeen zij in haar jeugd heeft meegemaakt. Door zich nu op anderen te richten hoopt zij haar eigen ellende te vergeten.
  Tja, op zich valt haar niet te verwijten dat ze iets aan haar jeugdtrauma wil doen. Alleen ze maakt wel een hele grote fout door een hele bevolkingsgroep als middel voor haar doel te gebruiken!

 11. Zoals Samira al aangeeft hoeft datgene wat Hirsi Ali vertelt in haar boek niet van toepassing te zijn op grote delen van Marokko. Ook in de steden van Tunesie en Algerije beleeft men de islam vanuit persoonlijk oogpunt en wordt het niet publiekelijk afgedwongen. Dat is jammer genoeg anders in Somalie, Sudan, delen van Egypte, Saoedi Arabie, Afghanistan, Pakistan, de Palestijnse gebieden etc. Daar heerst nog steeds een vorm van onderdrukking voor de moslimvrouwen door hun manvolk, tragisch maar helaas al te zeer waar. We hebben bijvoorbeeld de uitzending gezien op Netwerk een week geleden, waarin Turks-Koerdische moslims hun vrouw of dochter als hun eigendom zagen.

 12. Persoonlijk vind ik Hirsi Ali een racistische persoonlijkheid.Zij trekt zich met haar strijd tegen het onrecht wat vrouwen wordt aangedaan enkel het leed aan van de allochtone vrouw.Uit recent onderzoek van o.a. het ministerie van justitie blijkt dat 40% van de autochtone Nederlandse vrouwen in haar jeugd seksueel is misbruikt.Deze cijfers zijn veel groter en schokkender dan die paar allochtone vrouwen…..laat Hirsi Ali zich daar eens over buigen.

 13. Dat haar klit nou door een of andere malloot is weggehakt, of dat nou haar ouders haar liever met iemand uit canada had willen zien trouwens, wil nog niets over 1,5 miljard andere moslims zeggen. En dat is exact hetgeen deze miezirige, nietszeggende, kortzichtige bountyfiguur doet, namelijk haar misarable leventje op alle moslims projecteren en intussen de eigen zakjes vullen. En dit allemaal in naam van 200 moslims uit een groep van 800.000 in blijf-van-me-lijfhuizen. Zonder toestemming van deze dames. Maar enfin, eerst vragen dan oordelen marijke!

  Als ik hirsi ali zie dan zie ik een verbitterde, getraumatiseerde vrouw die een publieke schouder zoekt om op uit te huilen…

  Sinds wanneer functioneren de media als doorgeefluik voor slachtofferhulp en psycholoog?

  Haar drijfveren zijn ingegeven door persoonlijke trauma’s, en omdat ze politicologe is wordt haar nu deskundigheid toegeschreven.

  Dat is geen politiek voeren in algemeen belang, maar politiek voeren in eigen belang. Dingen moeten veranderen, omdat ZIJ ze slecht heeft ervaren.Wat is het volgende dat gaat gebeuren? alle koranlessen verbieden, omdat er indirecte kans op een hersenschudding is?

  Najibsri

 14. Wel wel wel,deze laatste paar reacties zijn (al)weer een uitermate duidelijke bevestiging van het feit dat de islam een achterlijk bijgeloof is,aangehangen door onderontwikkelde idioten.

 15. Tieft toch op, geiteneukers der vijfde colonne. Tuurlijk, allah is groot, allah is machtig, het is een lul van een meter tachtig.
  (dat mag je hier in Nederland gewoon zeggen, zonder dat ze je hier volgens de sharia een hand of iets dergelijks afhakken, net zoals over varkens c.q. homo’s etc.)
  Mocht het je hier niet bevallen, wat houdt je dan tegen om terug te keren naar het “beloofde” land ?
  Misschien een uitkering voor jezelf en jouw familie in bokkie-wokkie?

 16. Tieft toch op, geiteneukers der vijfde colonne. Tuurlijk, allah is groot, allah is machtig, het is een lul van een meter tachtig.
  (dat mag je hier in Nederland gewoon zeggen, zonder dat ze je hier volgens de sharia een hand of iets dergelijks afhakken, net zoals over varkens c.q. homo’s etc.)
  Mocht het je hier niet bevallen, wat houdt je dan tegen om terug te keren naar het “beloofde” land ?
  Misschien een uitkering voor jezelf en jouw familie in bokkie-wokkie?

  Wel wel wel,deze laatst reactie is (al)weer een uitermate duidelijke bevestiging van het feit dat nederlanders een achterlijk cultuurgoed is,aangehangen door onderontwikkelde idioten.

 17. Het is wat men als achterlijk definieerd.Kindermisbruik op zo’n grote schaal als dat in Nederland gebeurd,getuig pas echt van achterlijkheid en daar steekt men zoals gewoonlijk de kop voor in het zand.Om de eigen achterlijkheid te verbergen wijst men daarom graag naar de ander.Het is toch eigenlijk ook best grappig aan een kant…een volkje van pedofielen dat anderen durft terecht te wijzen.

 18. Pipo tracht jij je woede ten aanzien van het aan de kaakstellen van vrije haatuiting Nl ten aanzien van enkel moslims enigzins op mij te projecteren. Het gaat mij namelijk niet om de vrijheid van meningsuiting maar wel om de vrijheid van haatuing ten aanzien van moslims in NL. Dit helaas met steun van het overgrote deel van de kortzichtige nederlandse bevolking. Maar enfin, van mijn kant is er in ieder geval geen woede enkel haat jegens jouw soort en en de straks vermoorde ayaan de baviaan.

  Najib

 19. Welnu,als ‘Nederlanders’ al een achterlijk cultuurgoed is (rare zin trouwens,taalachterstand wellicht?),wat moet de cultuur van de schrijver hiervan dan wel niet zijn?Immers,het is Nederland wat hem/haar en zijn/haar familie en landgenoten onderhoudt,iets waar zijn/haar eigen cultuur niet toe in staat is,simpelweg omdat die derde wereldcultuur tot niets in staat is.

  Neem nu bv. de arabische landen,die hebben allen samen bij elkaar een lager bbp dan een land als Spanje.

  En dan hebben ze nog geluk dat wij olie nodig hebben die toevallig in veel van die gebieden in de grond zit,en die wij westerlingen met onze superieure technologie uit de bodem halen,anders had nog nooit iemand in de ontwikkelde wereld van ze gehoord.

  Verder kan men zich afvragen wat dit soort uitschot hier doet als ze Nederlanders haten,behalve parasiteren op een cultuur die wel welvaart schept.

  O,enne inderdaad klon,het grote voorbeeld voor islamieten,de profeet genaamd mohamed of zoiets,was een grote pedo die een 9 jarig kind als zijn vrouw nam.En voorbeeld doet immers volgen.

 20. @ Vlad

  DE profeet deed dat echter ruim 1400 jaar geleden,toendertijd was dat de normaalste zaak van de wereld.Er zijn nu nog genoeg Hollandse opa’s en oma’s die op zeer jeugdige leeftijd waren getrouwd.
  Maar het gaat nu over het hier en nu…minderjarige kinderen worden massaal misbruikt door Hollandse vaders, ooms, broers, opa’s enz. enz.
  Ik weet dat het een eeuwenoude Hollandse volkssport is en daarom begrijp ik ook dat pedofielen nooit zwaar worden gestraft.

  Wat dat “parasiteren” betreft kan ik enkel zeggen dat jij je eens moet gaan verdiepen in de eigen geschiedenis.De hele Hollandse welvaart is gebouwd op roof ten tijde van het VOC.

  P.S. al we dan toch op het Nederlands in geschrift gaan letten……na een komma komt altijd een spatie(iemand die zijn eigen taal niet beheerst komt niet echt slim over)

 21. Ik heb haar boek niet gelezen en ben het zeker ook niet van plan…ga geen 9 euro spenderen aan een boek vol bladiebla. Ik ben moslima en herken nix, maar dan ook nix in datgene wat zij over de positie van de vrouw in de Islam beweert. Man en vrouw zijn zeker gelijk in de Islam: Het woord man wordt net zo vaak genoemd in de Koran als het woord vrouw, man en vrouw hebben dezelfde geboden, verboden, het kiezen van een huwelijkspartner (uithuwelijken is verboden), stemrecht, ja ja… al 14 eeuwen geleden mochten vrouwen in de Islam al stemmen … hoe zat dat hier in het westen…13 eeuwen later? Scheiding… in de Islam mag zowel een man van een vrouw scheiden als andersom. In het Christendom is het zelfs verboden om te scheiden, want christenen beloven elkaar trouw tot de dood hen scheidt. Erfrecht, een vrouw heeft (al 14 eeuwen) recht op haar eigen geld en bezittingen. Hier in het ‘moderne westen’ was de vrouw tot aan 1950 (in Engeland) nog bezit van de man….en ga zo maar verder..

  Ik begin sterk het vermoeden te krijgen dat Ayaantje niet alleen haar Somalische maar zeker ook de Westerse cultuur verwart met die van de moslims. Want nogmaals…ze kan woorden of zinsdelen uit de Koran plukken om haar leugens tot waarheid te toveren, maar dan moet ze toch echt beter haar best doen…want het is wel heel vreemd dat de laatste tijd wel heel veel Nederlanders (en zeker veel vrouwen) bekeren tot de Islam … toch wel vreemd voor een vrouwonvriendelijke religie….en ik heb het hier over mensen die niet eens gebrainwashed zijn door de ‘haatschotels’ om maar in Hirshi Ali termen te praten.

 22. Ten eerste klopt het niet dat de ‘Hollandse’ welvaart is ‘gebouwd’ op roof ten tijde van DE (niet ‘het’) VOC,integendeel zelfs.
  Maar ja,weet jij veel.
  (lees eens een keer een boek joh,dan leer je nog eens wat)

  Onze superieure westerse cultuur schept nu eenmaal de voorwaarden die nodig zijn voor het onstaan van welvaart en bv. het reizen naar de maan en terug.
  Dit in tegenstelling tot de onderontwikkelde islamitische cultuur die eenvoudigweg nooit in staat ZAL zijn deze voorwaarden te scheppen.
  Vandaar ook dat islamieten massaal naar het Westen emigreren en Westerlingen (of wie dan ook) niet naar islamitische gebieden.

  Bovendien………al ZOU jouw fantasieversie over de herkomst van de ‘hollandse’ welvaart ‘gebouwd’ op roof enz waar zijn……wat dus nogmaals totaal onwaar is,dan NOG zouden wij slimmer en beter zijn dan islamieten want zelfs DAT kunnen ze niet.
  Ja ik redeneer hier maar even vanuit jouw versie hoor,dat roof,in plaats van een scheppende creative cultuur, een bron van welvaart en voorsprong zou kunnen zijn.
  Zo waren bv. in de 17e eeuw veel kapiteins op Noord-afrikaanse islamitische zeeroverschepen Hollanders,Zeeuwen en Engelsen omdat dat veel betere zeelui waren dan de islamieten die niet eens fatsoenlijk konden navigeren.
  En om nog verder terug in de tijd te gaan;de Kruisvaarders troffen op Cyprus al arabische suikerrietplantages aan die bewerkt werden door op rooftochten buitgemaakte en van islamitische slavenhandelaren gekochte zwarte Afrikaanse slaven.Lang VOOR de VOC dus.
  (dit alles zijn slechts een enkele voorbeeldje om een en ander te illustreren)

  Ten tweede is het onder islamieten anno 2004 nog STEEDS normaal dat meisjes/kinderen massaal uitgehuwelijkt (en dus misbruikt worden,of valt dat daar niet onder?) worden op straffe van VERMOORD worden door de eigen familie.(wat een toonbeeld van beschaving zeg,applaus)

  En wat heb jij trouwens toch met pedofielen en misbruik en zo?
  Zeker zelf misbruikt door je pa of zo.
  40% autochtone vrouwen misbruikt?Dream on.

 23. Als we de versie van ‘miss tetouan’ mogen geloven zijn er dus eigenlijk maar heel weinig moslims.In elk geval niet in bv. marokko getuige de massale demonstraties daar tegen meer vrouwenrechten een poos geleden.
  Remember that?

  En volgens ‘miss tetouan’ kunnen vrouwen dus ook met 4 mannen getrouwd zijn,immers,man en vrouw zijn volgens haar gelijk in de islam.

  En volgens ‘miss tetouan’ kunnen vrouwen dus ook de papieren van hun man(nen?) in beslag nemen wanneer ze hem(hen?) achterlaat als zij terugkeert naar nederland na een vakantie.

  En volgens ‘miss tetouan’ mochten moslimvrouwen al wel 14 eeuwen geleden stemmen.

  Stemmen?

  Waarop dan?

  Was er dan al een democratisch moslimland 14 eeuwen geleden?En bestaat dat nu eigenlijk al wel?

  Get real!!

 24. @Vlad

  Kijk eens op seksueelmisbruik.nl, het zijn niet mijn cijfers.

  Het ligt er maar net aan wat je verstaat onder “beschaving”.
  De Hollander Verwoerd heeft apartheid bedacht en ten uitvoer gebracht in het zuiden van Afrika.
  In tegenstelling tot de rest van Europa had Nederland het grootste aandeel SS’ers geleverd.Ook was Nederland i.t.t. de rest van Europa het meest meewerkend als het gaat om het deporteren van de joodse Nederlandse burger.
  Zoals je kan zien uit jouw denegrerende opmerkingen is het gedachtengoed van Hitler nog steeds levend…..de blanke Ariers zijn immers superieur aan de niet-blanke medemens…een Hitler groet jouwerzijds zal je nu niet misstaan.
  Als dat allemaal onder beschaving valt……dan mag jij mij best onbeschaafd noemen.

  VOC een vriendelijk clubje?Dan raad ik jou toch aan om eens de buitenlandse versie van dit zeeroversgebroed te lezen…jullie Hollanders munten uit in het verdraaien en mooier maken van de geschiedenis.Zo is Anne Frank het symbool van vrijheid geworden terwijl zij toch door een Hollander notabene is veraden en overgedragen aan de nazi’s.

Comments are closed.