Hoogste tijd voor een artikeltje. Morgen kan het misschien niet meer. De geest van verderf heeft veel Amerikaanse breinen beneveld en Bush staat op het punt een bloedbad te creëren, waarvan de reikwijdte door de meest ervaren futurologen niet meer te overzien is. De ironie van de zaak is dat die dreigende oorlog ooit begon als nobele strijd tegen onrecht en tegen het “internationale terrorisme.” Inmiddels is dat ontaard tot plannen voor een platte volkerenmoord. Is dat de vooropgezette reden dat er nooit gespecificeerd werd wat internationaal terrorisme nu precies is?

Voor die oorlog ontbreekt het alleen nog aan de aanleiding: Het vinden van een van de achtergebleven ABC-wapens die ooit door de Verenigde Staten werden geleverd. Verbazingwekkend hoe snel een groot aantal politici tot hielenlikker werd, zijn ze zo stom dat ze steeds denken dat het om nobele doelen gaat? En, overigens, heeft het in Irak vinden van apparaten voor massa-vernietiging überhaupt iets met internationaal terrorisme te maken? Griezelig, want op dat plausibele argument lijkt het dat de UNO Bush rugdekking gaat geven voor zijn massamoord. In elk geval beschermt dat hem straks tegen een aanklacht als oorlogsmisdadiger. Ik denk dat het voornamelijk om die reden nog niet tot de eerste uitwisseling van kogels gekomen is.

Wanneer je er objectief over nadenkt, onderscheiden de plannen van de nobele Bush om grote delen van Irak uit te moorden, zich alleen in die voorzichtige rugdekking van de UNO van Saddams massamoord op de Koerden. Waarom moet die nu ineens gewroken worden, alsof er geen andere moordende politici rondlopen. Is het bestaan van een vies mannetje een dergelijke gruwelijke slachtpartij waard?

Ook praktische ervaring leert dat het antwoord “NEE” moet zijn. Kijk maar naar de resultaten van de Golfoorlog. Even later zat Saddam er weer. Kijk maar naar de afslachting in Afghanistan. De schuldigen voor de WTC-ramp lopen nog steeds vrij rond en de burgeroorlog daar gaat gewoon door, enigermate afgeflauwd door de lastige aanwezigheid van Europese UNO-soldaten. Kijk wat het aan mensenlevens gekost heeft om op Amerikaanse manier Kosovo te bevrijden. Meer dan ooit in de kampen van Milosovics omkwamen. Schattingen speken van meer dan een half miljoen slachtoffers van die Amerikaanse strategie.

Ik kan niet anders dan tot de conclusie komen dat de nobele Bush een gevaarlijke gek geworden is. Jammer dat de Duitse regering alle vergelijkingen met Hitler pertinent heeft ontkent. Je moest overigens erg goed zoeken om die belediging te vinden. “Wie de schoen past, trekt hem aan.” Was dat de laatste redelijke actie van Bush, zich met Hitler vergelijken? In schril contrast denk ik dan een andere gek op het politieke toneel: Jörg Haider. Daarvan stond Europa op zijn kop, voornamelijk omdat hij met grote bek kritiek uitoefende op het slappe Europese beleid, soms volkomen terecht. Het is de hoogste tijd voor een veel grotere verontwaardiging, desnoods om stemmen te gaan werven om de Verenigde Staten uit de UNO en uit de NATO te werpen. Veel helpen doen dergelijke symbolische acties niet, maar misschien zetten ze de door oorlogspropaganda bedwelmde Amerikaanse bevolking aan het denken.

1 REACTIE

  1. Volkomen terecht. Kunnen er op Europees vlak daarvoor geen petities gebeuren? Alle tegenstanders van Bush verenigd. Nu zo snel mogelijk zorgen dat hij niet herverkozen wordt, want dit is het einde van de wereld. Maar kunnen we daar iets aan doen?

Comments are closed.