wherehasthemoneygone.jpgSinds 1993 heeft de Europese Unie meer dan 2 miljard euro of ƒ 4,4 miljard direct of indirect gedoneerd aan de Palestijnse Autoriteit. De individuele lidstaten hebben in dezelfde periode nog eens 2 miljard euro geschonken. De Funding for Peace Coalition (FPC) heeft een nieuw rapport wereldkundig gemaakt met daarin de details over de besteding van deze enorme sommen geld aan financiële hulp bedoeld voor het Palestijnse volk die in werkelijkheid aan andere doelen is uitgegeven, zoals corruptie en geweld.

Het rapport genaamd ,,Managing European Taxpayers’ Money: Supporting the Palestinian Arabs – A Study in Transparency” (Het Beheer van Europees Belastinggeld: De Ondersteuning van de Palestijnse Arabieren – Een Studie in Doorzichtigheid) , toont bewijzen over het vaststaand verband tussen de Europese financiering en de voortgaande corruptie en het terrorisme. Het geeft ook duidelijk het uiteindelijke falen aan van de EU-organisaties om te overzien hoe het geld is besteed en waar deze fondsen naar toe zijn gegaan. Het rapport geeft details weer van diefstal, nepotisme en fraude met betrekking tot de Palestijnse Autoriteit, die deels weer worden ondersteund door een aantal Europese agentschappen.

Het werk van het FPC brengt de volgende ernstige gebreken aan het licht, die elke afzonderlijk diep de geest van de Europese Grondwet raken:

 • De Europese hulp heeft niet de bedoelde doelgroepen bereikt, maar deze hulp werd omgeleid naar frauduleuze praktijken, terrorisme en opruiing.
 • Ondanks stevige ontkenningen van gevestigde Europese politici en ambtenaren, hebben terroristen zoals de Al-Aksa Brigade salarissen ontvangen van de Palestijnse Autoriteit, die rechtstreeks werden gefinancierd vanuit de internationale hulpfondsen.
 • Zelfs als de Europese leiders werkelijk geloven dat het parlement en het volk in het algemeen een eerlijke opsomming hebben gekregen van de risico’s dan nog kan het niet overtuigend worden beweerd dat het opgehaalde Europese belastinggeld overzichtelijk is beheerd.

De studie van het FPC geeft niet aan of er eigenlijk hulp zou moeten worden gegeven aan de Palestijnen, of op welk niveau dat goed zou zijn. Het begint met de aanname dat het belangrijk is om hulp te geven. Het FPC-rapport is alleen gefocust op de hulp en of deze wel de doelen heeft bereikt die de donoren voor ogen hadden en tevens hoe het met de doorzichtigheid van het financieel beheer gesteld was.

Het was de woordvoerder van het FPC, David Winter, die opmerkte: ,,Dit nieuwe rapport toont duidelijk dat er een verbluffende afwezigheid is van om het even welke controle door de Europese Unie. De werkelijke feiten omtrent het voortdurend falen van het enorme internationale hulpprogramma aan het Palestijnse volk blijven hoofdzakelijk onbelicht. Ons rapport geeft overduidelijk aan dat de waakhonden slapen en dat het niet te wijten is aan de publieke waarschuwingen die in het verleden zijn gegeven.”

Het FPC-rapport komt bovenop een groeiende druk door het Palestijnse volk om een einde te maken aan decennia van corrupt leiderschap. Volgens een voormalige Palestijnse minister, de heer Mohammed Dahlan, die in augustus werd geciteerd door de Engelse ‘The Guardian’: ,,Waren alle gelden die gedoneerd zijn door de internationale gemeenschap verdwenen en niemand wist waar naar toe.”

Zich beseffend dat het rapport zeer gevoelig ligt en er een noodzaak was om gedegen onderzoek te doen, zei Winter: ,,Elk informatieonderdeel in ons rapport is nauwkeuring onderzocht. De uitgebreide voetnoten in het rapport stellen de lezer in staat om alle feiten zelf te controleren.”

Op de vraag waarom het rapport is uitgegeven antwoordde Winter: ,,Wij geloven dat als we voldoende aandacht krijgen voor deze kwestie, er een politieke wil zal worden gecreëerd om zichzelf ervan te vergewissen dat de Palestijnse Arabieren de benodigde miljardenfondsen krijgen die als hulp waren gegeven aan hun leiderschap en instellingen. Met een behoorlijk beheer zijn we van mening dat wederzijdse tolerantie kan worden bereikt en uiteindelijk een regionale vrede tot stand kan komen. Financiële hulp kan dan worden gebruikt om andere meer dringende humanitaire zaken aan te pakken, zoals bijvoorbeeld de crisis in Soedan.”

Ook op de vraag of de Europese Commissie moedwillig het Europese Parlement heet misleid, antwoordde Winter: ,,Dat is de grote vraag die het FPC-rapport probeerde te beantwoorden. Er is bijvoorbeeld talloze keren de verzekering gegeven dat de loonlijst van de Palestijnse Autoriteit nauwgezet is gecontroleerd. Het zijn de internationale donoren die hen geholpen hebben hun employees te betalen. Feitelijk is het naar boven gekomen dat deze loonlijst opgeblazen is met fictieve namen en zelfs door de EU genoemde terroristische groeperingen hebben geherbergd.”

Dit relaas is vertaald vanuit het oorspronkelijke: Where Has All the Money Gone?, dat werd gepubliceerd op EUFunding.org en EUReporting.org.

De Funding for Peace Coalition is een international groep van bezorgde burgers, die geïnteresseerd zijn in vrede en gealarmeerd waren door de afwezigheid van voldoende controle en fundamentele verantwoordelijkheid van het management van de EU-hulp aan het Midden-Oosten.

Het FPC vertegenwoordigt mensen van alle religies en verschillende politieke achtergronden . Wat deze mensen verenigt is de bezorgdheid dat de internationale hulp het Palestijnse volk niet eens bereikt en daardoor niet in staat is de veronderstelde doelen te bereiken van vrede in de regio.

Zie ook:
Do We Know Where the Money Goes? – Progress Report
The Dutch Appeasement of Terror

3 REACTIES

 1. Je zou er ziek van worden…. (Yasser A.)

  en klopt dit niet met de grote doelstelling: hoe slechter de Palestijnen het in de vluchtelingenkampen hebben, hoe makkelijker het is om terroristen te krijgen, want er is toch geen uitweg.

  Ben benieuwd of we nog wat hierover van van Buitene gaan horen

 2. Fantastisch ! Europa financiert de PLO en de VS financieren Israel ! Je zal verdomme maar belasting moeten betalen… Om te kotsen dit…

 3. De vragen die voor elk publiek debat over subsidiering moeten worden beantwoord, luiden: zijn politici werkelijk geinteresseerd in de oplossing van de problemen waar zij belastinggeld aan wensen te besteden, of willen zij alleen voor Sinterklaas spelen op andermans kosten, zoals sinds mensenheugenis altijd al gebeurt ? Wat maakt hun goedkope vrijgevigheid minder ongeloofwaardig dan al die vorige loze kreten ?
  Ik heb van niemand ooit een aannemelijk antwoord op deze vragen gekregen.

Comments are closed.