lieve_Theo_1-large.jpgHet is maar zeer de vraag of de afschuwelijke moord op Theo van Gogh de Wake-Up call voor Nederland en de Nederlandse moslims is die het had moeten zijn en die het had kunnen zijn.

Het is natuurlijk fijn dat er wordt opgeroepen tot verdraagzaamheid. Het is natuurlijk mooi dat de Nederlandse moslims de aanslag massaal afkeuren en benadrukken dat het niet hun interpretatie van de islam is. Maar als reactie is het eenvoudigweg niet goed genoeg.

In grote meerderheid weigeren moslims in binnen en buitenland dit soort daden op zichzelf te betrekken, en zij weigeren te erkennen dat het islamofascisme uit hun midden voorkomt. Ook in Nederland herhalen de welwillende woordvoerders de eeuwig voortdurende mantra dat islam een religie van vrede en harmonie is. Maar de moord op Theo van Gogh is niet de daad van een doorgeslagen gek die een zeer zeldzame geloofsinterpretatie van de islam er op na houdt.

De houding van de gemiddelde moslim van nu tegenover de fascisten in eigen groep, lijkt wel op die van de gemiddelde Duitser begin jaren 30 tegenover de Nazi’s. Daar is niets onmenselijks aan. Ook de Duitsers waren in die jaren in grote meerderheid brave hardwerkende lieden die het besten met hun kinderen voor hadden en geen zin in gedonder hadden. Ook zij zullen in die begindagen toen de bruinhemden zich brallend in de Duitse straten manifesteerden, gevonden hebben dat de stijl niet helemaal de hunne was.

Net als de gemiddelde Duitser van toen deelt de gemiddelde moslim wel de verongelijktheid van de extremisten. De methode wordt afgekeurd, maar er is zeker wel begrip voor het motief. Net als bij de Duitser van toen heerst er onder moslim een gevoel van continue vernedering door de buitenwereld. Duitsers weten hun problemen aan de Joden en de geallieerden die hun in 1918 tot overgave dwongen. Moslims van nu wijten hun problemen aan Israel en Amerika. Slachtpartijen van moslims door moslims in Darfur laten hen daar en tegen koud en een Nederlandse Marokkaan die zijn levensgeluk laat afhangen van het lot van de Palestijnen is blind voor het feit dat hij afkomstig is uit de laatste koloniale macht van Afrika. Voor zover ik weet bestaat er in Nederland geen ‘ander Marokkaans geluid” dat zich opwindt over het feit dat zijn land van herkomst, illegaal de Spaanse Sahara heeft bezet, om het bruikbare gedeelte een hoge aarde wal heeft aangelegd en iedereen die haar niet beviel er over heen heeft gekieperd. om vervolgens het gebied vol te pompen met Marokkaanse kolonisten zodat Marokko verzekerd zal zijn van een positieve uitslag van een mogelijk VN referendum, dat zij tot de dag van vandaag met succes heeft weten te voorkomen.

Wat veel ernstiger is dat wij zelf als niet-moslim, Nederlander en Europeaan ook steeds meer op die gemiddelde Duitser van toen gaan lijken. Zoals ik al benadruk er is niets onmenselijks aan. In ieder geval lijken wij zeer zeker op die Europeanen van toen, die het allemaal in Duitsland lieten gebeuren. Door begrip te tonen voor de grieven, die Duitsers meenden te hebben, hoopten wij de problemen buiten de deur te houden en voor dat wij het wisten geloofden wij zelf ook in die grieven, want de Duiters hadden het er zo moeilijk mee

Ook nu wordt er in de media, politiek en op regeringniveau veel gesproken over de voedingsbodem van het islamofascisme en dat zijn algehele achterstelling, de oorlog in Irak en het Israelisch Palestijns conflict. Op Nederlands niveau erkennen wij dat het debat te hard wordt gevoerd en dat Theo inderdaad zeer beledigend voor moslims kon zijn. Verdonk heeft het over de spiraal van haat die doorbroken moet worden. Het NOS journaal berichtte op 3november over de video’s waar Mohammed B naar keek. Amerikaanse bombardementen in Faluja. “Beelden die wij zelden te zien krijgen” Alsof ons iets wordt achtergehouden: “Daarmee wordt de haat gevoed”. Maar het is natuurlijk juist andersom. Het is de fascistoïde brainwash van decennia lang die naadloos van de Arabisch nationalisten op de radicale islam is overgegaan, die deze tragische conflicten veroorzaakt. Net zoals toen de Nazi’s het probleem waren en niet de Joden en de geallieerden.

Voor het weldenkende deel der Nederlanders was de misère van die treurige dag compleet met de overwinning van Bush. Want zo luidt de redenering: door het beleid van Bush zitten wij toch met de gebakken peren en wanen wij ons speelbal van extremisten aan beide kanten. Maar zolang wij in grote meerderheid de herkozen president van Amerika op een lijn zetten met de keelafsnijders van de islam, dan zijn wij net als toen niet in staat om op het beslissende moment goed van kwaad te onderscheiden.

Toen waren wij bereid om voor de Nazi’s een deel van Tsjecho-slowakije op te geven, zonder dat het ons veel geholpen heeft. Waartoe zullen wij nu bereid zijn.

Er is met gif gezaaid verkondigde wethouder Abou Taleb. Maar het gif is allang deel van ons. Het fascisme ons zeker niet vreemd heeft een vruchtbare bodem in de islam gevonden. Je hoeft mij niet te vertellen dat er moslims zijn met een vroomheid van een hartverscheurende zuiverheid. Het is echter een feit dat de Koran, de Hadith en het leven van de profeet elementen bevat die zeker voor islamofascisten een hartstochtelijk pleidooi vormen voor religious cleansing. Zoals bijvoorbeeld het relaas van de Banu Qurayza, één van de Joodse stammen in Medina die de uit Mekka uitgeweken Mohammed aanvankelijk welkom heette maar uiteraard geen zin hadden om hem als profeet te erkennen. Dat is hun duur komen te staan. Keihard en met verraad dat in naam van het ware geloof geoorloofd was, is er met hun afgerekend. De mannen zijn vermoord en in een grote put gegooid, de vrouwen en kinderen tot slaaf gemaakt en de andere joodse stammen verdreven. Tot op de dag van vandaag is de Hejaz, het gebied van Mekka en Medina per decreet religieus gecleansed en verboden voor anders gelovigen.

Hoe veel wij ons best doen om de voedingsbodem van hun ongenoegen te begrijpen, uiteindelijk zijn wij voor de islamofascisten ook niet meer dan een Banu Qurayza. De dialoogindustrie die nu weer op volle toeren draait om wederzijds begrip te kweken en uit menig ministrieel subsidiepotje zal putten zal daar weinig aan helpen.

Islam is een religie van vrede werd ons steeds door de woordvoerders van moslimorganisaties voorgehouden. Prachtig! Maar de ironie wil dat in het Arabisch de wortel van het woord vrede hetzelfde is als overgave. Moslim betekent letterlijk hij die zich overgeeft. Natuurlijk is er veel diepzinnigs te zeggen over de gelaagdheid van het begrip “overgave”. Voor Mohammed B is vrede echter de uiteindelijke overgave waartoe hij Theo van Gogh met ritueel geweld toe dwong.

Net als in Spanje hebben zij ook hier precies de vinger op de zere plek weten te leggen met als resultaat dat wij ons alleen nog maar lijken af te vragen of de vrijheid van meningsuiting niet te ver is door geschoten. Nederland koestert haar ballorige eenlingen zoals Theo van Gogh. Maar bij de eerste de beste afstraffing is de kans zeer groot dat wij ons net als toen deemoedig voegen naar “de richtlijnen van de ridders des doods”, om in de woorden van Mohammed te spreken.

Ik begrijp de irritatie van de gemiddelde moslim die zich dezer dagen in menig bedrijfskantine voor zijn moslimzijn moet excuseren. En het vaderlandse journaille dat in menig middelmatige straatreportage moslims continu voor de camera liet herhalen dat “Theo” hun “Geitenneukers” vond, was natuurlijk te achterlijk voor woorden. Om maar te zwijgen over de vuige brandstichtingen

Maar moslims moeten in het reine komen met de paradoxen van hun godsdienst en de geweldadige jihad die als een rode lijn door de geschiedenis van de islam loopt. Zij moeten hun godsdienst in overeenstemming brengen met goed nabuurschap met niet moslims en niet andersom zodat goed nabuurschap slechts een van de vele strategieën is voor de islamisering van de wereld.
Hoewel dat niet eenvoudig is als je stellig meent het laatste en definitieve woord in pacht te hebben, is het niet te veel gevraagd. Ook wij moeten in het reine komen met ons oorlogsverleden net als Katholieken met hun inquisitie, Europeanen met het kolonialisme en noem maar op.

Zolang wij echter bereid zijn om een uitruil aan te gaan met de islamofascisten en begrip tonen voor hun motieven in de hoop zo de dans te ontspringen, dan staan ons zware tijden te wachten. Het is nog geen 1938 maar het scheelt niet veel.

Vooralsnog overheersen na de eerste schrik de bekende sus-reflexen van de Nederlandse politici. Prinses Maxima greep de moord op Theo van Gogh aan om op te roepen tot dialoog om zo de meningen dichter bij elkander te brengen zodat wij tot een “new shared identity”, kunnen komen.

Dat is wat ons in Europa te wachten staat: een verstikkende deken van een – van boven opgelegde – “shared identity” om zo de boel bij elkaar te houden. Een gedeelde identiteit waarin het publieke debat net als in het overgrote gedeelte van de Arabische wereld in toenemende mate gegijzeld zal worden door de islamofascisten. Wij begrijpen legitimeren en delen uiteindelijk hun grieven
Maar ik wil niet mijn ‘identity’ delen met de keelafsnijders van de islam.

In 1992 was ik in Egypte. Vlak nadat de beroemde journalist Farag Fouda werd vermoord. Ook hij dreef de spot met de scherpslijpers van de islam. De verslagenheid was onder een bepaald deel van de Egyptenaren groot. Hoewel het toen tot mijn doordrong hoe ernstig het was, had ik mij nooit kunnen voorstellen dat 12 jaar later hetzelfde in Amsterdam zou gebeuren.

Arme Theo van Gogh Vrede zij met hem

10 REACTIES

 1. Laat de “politiek correcte” kliek dit maar niet horen. Het zal slecht in hun kraampje te pas komen. Die zijn nog in staat om barbarij als een “verrijking” te zien!

 2. Laat de “politiek correcte” kliek dit maar niet horen. Het zal slecht in hun kraampje te pas komen. Die zijn nog in staat om barbarij als een “verrijking” te zien!

 3. Jammer om te zien dat de auteur dezes zich laat meeslepen door de door de media gehypete islamfobie, en zich zelfs de mening toegedaan is dat de islam in nederland een bron is van fascisme :

  “Het fascisme ons zeker niet vreemd heeft een vruchtbare bodem in de islam gevonden” en “Het is de fascistoïde brainwash van decennia lang die naadloos van de Arabisch nationalisten op de radicale islam is overgegaan, die deze tragische conflicten veroorzaakt. Net zoals toen de Nazi’s het probleem waren en niet de Joden en de geallieerden.”

  Misschien is de schrijver vergeten dat voor WWII de joden op dezelfde manier als nu de moslims in de media zijn zwartgemaakt, zodat het volk een primaire reactie vertoont : xenofobie. Ik ontken niet dat er zeer zeker problemen zijn in nederland m.b.t. de islam, maar de toename van het wij-en-zij gevoel van het afgelopen jaar is werkelijk buiten alle proporties.

  Misschien is het de schrijver ontgaan dat wij nederlanders momenteel onze vrijheden inleveren vanwege deze angstzaaierij (twee recente voorbeelden :
  http://www.planet.nl/planet/show/id=62967/contentid=523924/sc=a8981f
  http://www.planet.nl/planet/show/id=62967/contentid=526641/sc=88dd75
  ) en dat wij afgeleid worden van de werkelijke issues.

  Overweeg de mogelijkheid, zonder het gelijk als islamknuffelarij af te doen, het omgekeerde : We stevenen af (o.a. door het creeren van een hype door media + regering) op een meer fascistische samenleving, waarin tolerantie meer en meer afneemt, gevoed door een afnemende welvaart en neergaande economie en enkele incidenten, waar extremistische moslims bij betrokken zijn. Bovenstaande links geven duidelijk aan dat onze regering more-than-happy is om de onstane onrust bij het volk te gebruiken voor het verder uitbouwen van hun macht. Kan dit a.u.b. eens vergeleken worden met Nazi duitsland??

 4. Nog iets, ik dacht dat libertarianisme stond voor minder overheidsbemoeienis, maar als ik dit soort artikelen lees lijkt het eerlijk gezegd wel het populisme van de LPF. Verlies a.u.b. onze vrijheden niet uit het oog!

 5. Het is volstrekt onzinnig om het lot van de joden voor wereldoorlog II te vergelijken met de situatie van de moslems nu.
  Een aantal zeer relevante verschillen:

  1. Joden waren niet oververtegenwoordigd in criminaliteitsstatistieken.
  2. Joden vormden geen bedreiging voor andersgelovigen of andere minderheden, terwijl tegenwoordig in toenemende mate homo’s, joden en niet-gelovigen agressief bejegend worden door een aantal Marokkaanse jongens.
  3. Joden vielen ten slachtoffer aan een zeer racistische wetgeving: de Neurenberger-wetten. Totaal onvergelijkbaar met de huidige situatie.
  4. Er was geen sprake van een wereldwijd joods terroristisch netwerk.
  5. Toendertijd was er sprake van een hetze tegen joden, want ze werden ten onrechte van allerlei complotten beschuldigd. De huidige kritiek op uitwassen van de islam is helaas maar al te gerechtvaardigd, gebaseer op feiten. Derhalve is er thans geen sprake van een hetze.
  6. Er was geen sprake van straatterreur door joodse hangjongeren, zodat ouderen ’s avonds niet meer op straat durfden. Ook zwembaden, bioscopen en dansgelegenheden werden niet door joodse jongens onveilig gemaakt.
  7. Er was bij de joden geen sprake van permanente agitprop, gericht tegen de westerse samenleving, terwijl tegenwoordig haatpropaganda via satellietzenders en internet een buitengewoon gevaarlijke situatie creeeren.
  8. De joden in Duitsland en Nederland waren juist vaak volkomen geassimileerd met de rest van de bevolking, wat de tragiek van hun vervolgingen er nog tragischer op maakte. Volstrekt verschillend met de situatie met de moslims.
  9. Joden veroorzaakten geen onrust bij andere bevolkingsgroepen door enorme religieuze gebouwen neer te zetten in grote hoeveelheden.
  10. Sowieso is het onzindelijk om de huidige democratische regering van Nederland op een lijn te stellen met het totalitaire machtssysteem van Nazi-Duitsland.

  Tenslotte nog dit: het is gemakkelijker om etiketjes op te plakken als islamofoob of xenofoob dan om de situatie eerlijk onder ogen te zien.

 6. “Wil Palen schreef op 22 november 2004:

  Jammer om te zien dat de auteur dezes zich laat meeslepen door de door de media gehypete islamfobie, en zich zelfs de mening toegedaan is dat de islam in nederland een bron is van fascisme : ”

  Het is duidelijk dat de heer Palen zich nooit serieus in de geschiedenis heeft verdiept, want anders had hij kunnen weten dat Adolf Hitler een schrikbarend grote invloed heeft gehad op de ‘moderne’ Arabische wereld. Nog voor de Tweede Wereld oorlog uitbrak, heeft hij Nazistische partijen opgericht in diverse Arabische landen, waaronder Syrie, Irak, Egypte en Palestina. De Palestijnse groot Mufti Amin Al-Husseini was zelfs een persoonlijke vriend van Hitler en Eichman en verbleef gedurende de 2de wereld oorlog in Berlijn. Na de tweede wereld oorlog werd hij één van de invloedrijkste mensen in de Arabische wereld en leermeester van terrorist Arafat. De Arabische vertaling van ‘Mein Kampf’ staat tot de dag van vandaag in diverse Arabische bestsellerlijsten en van ‘De protocollen van Zion’ is zelfs een televisie serie gemaakt die aan bijna 20 Arabische landen is verkocht.
  Nog steeds werken (Neo) Nazi’s samen met Moslim militanten, zoals de tot de Islam bekeerde 75 jarige Duitse Nazi Ahmed Huber, die in Zwitserland als bankier van Al-Qaeda optrad voor de 11-9 aanslagen.
  Ook het ontkennen van de Holocaust is in Arabische landen heel gebruikelijk, de toekomstige opvolger Mahmoud Abbas (Abu Mazen) schreef hier zelfs een boek over getiteld “The Other Side: The Secret Relationship Between Nazism and Zionism.”.
  In dit boek ontkent hij niet alleen de Holocaust, hij beschuldigt de Joden zelfs van een complot met de Nazi’s om de macht in de wereld over te nemen.
  Dit Nazisme, gecombineerd met een totalitair geloof als de Islam, levert het grootste gevaar voor de wereldvrede op sinds de 2de wereldoorlog. Hoe langer men het hoofd in het zand blijft steken voor deze feiten, des te moeilijker het zal worden om het gevaar nog te keren.

  Voor meer info over dit onderwerp zie:
  http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=30689

 7. Ben het volkomen eens met René. Eindelijk iemand die de geschiedenis grondig kent en weet dat het moslim-antisemitisme reeds bestond vóór de stichting van de staat Israël. En het fascistoïde karakter van de Islam blijkt inderdaad, maar niet alleen, in de houding van de Groot-Mufti van Jerusalem (vergelijkbaar met de paus in het katholicisme) tegenover Hitler en Himmler, maar ook uit Mohammeds optreden tegenover joden in Mekka en Medina (verbanning en uitroeiing). Het is zelfs zo erg dat Himmler de Islam de perfecte krijgsreligie noemde, en als antwoord daarop drong de Groot Mufti er bij hem op aan om geen enkele jood uit Hongarije, Roemenië en Bulgarije te laten vertrekken. Nazisme en Islam gingen hand in hand tegen het Wereldjodendom te keer (en zullen dit in de toekomst wellicht nog doen!)
  Volgelingen en bewonderaars van de Nazi-Mufti waren o.m. de latere Egyptische presidenten Nasser en Sadat, de allereerste voorzitter van de PLO Ahmed Shuhairi, de later gecanoniseerde terrorist Yasser Arafat en de welbekende slachter van Bagdad, meneer Saddam Hoessein. Allen voelden zich verbonden door een virulent antisemitisme, en bij die allen mogen allicht nog heel wat politieke moslims gerekend worden.
  Voor meer info omtrent die hoofdstuk uit de geschiedenis (waarover een eigenaardige negationistische sluier hangt):
  http://www.frontpagemag.com/Articles/ReadArticle.asp?ID=4934
  http://www.serbianna.com/columns/savich/022.shtml

 8. @Rico,

  Weer iemand die de splinter in andermans oog ziet en de balk in eigen oog mist.

  Wat antisemitisme betreft heeft het christelijke deel van Europa toch vele malen meer bloed aan de handen. Werden joden in de islamitische wereld tenminste nog beschermd met hun dhimmi-status, in de christelijke wereld werden zij vanaf de 11e eeuw van land naar land opgejaagd als hun gemeenschappen niet “gewoon” werden uitgemoord. Een bezoek aan Beth Hatfoetsot (het Diaslpora museum) in Tel Aviv maakt veel duidelijk op dat gebied.

  Niet voor niets trokken de Spaanse joden weg naar het Ottomaanse (islamitische) Rijk toen de christenen het in Spanje weer voor het zeggen hadden. De dhimmi-status was ver te verkiezen boven de paria status die joden in Spanje te wachten stond.

  Ook grote pogroms zoals regelmatig werden gehouden in Oost Europa tijdens de 18e, 19e en 20e leefden joden redelijk veilig in de islamitische wereld.

  Tot slot is het overbodig te zeggen dat de Shoa geen islamitische uitwas was.

 9. Een erg goed en duidelijk artikel!
  Blijf schrijven in ons aller belang, we hebben zulk een schrijvers nodig.
  Zelf kan ik inhoudelijk m.b.t. islaam veel duidelijkheid verschaffen, helaas wind ik me teveel op waardoor mijn teksten plat worden.
  Een goede, vriendelijke toon moet het hebben, gericht op het openbaren van kennis en feiten.
  De waarheid moet gezegd.
  Wellicht kan ik je helpen met kennis en feiten over islaam en waaraan gedacht kan worden als aan te snijden onderwerp.
  Of met straffe stellingen of vragen gericht aan moslims organisaties waarop zij gedwongen worden in debat te gaan zonder te beschikken over een valide tegen antwoord opdat zij op gronde van eigen uitspraken door de gematigde mand vallen.

  groetjes, Harrie

Comments are closed.