Wordt Nederland eindelijk ook legaal seculier?

Door August Hans Den Boef op 07 december 2004 om 6:23 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Sinds de Franse tijd – de mooie patriotten-Grondwet van 1798 – was godslastering in Nederland niet meer strafbaar. Na de restauratie die de Oranje stadhoudersfamilie zowaar promoveerde tot heuse monarchen, wilden de belangrijkste rechtsgeleerden en politici dat graag zo houden. Lees verder »

Nobelprijs tegen Keynes

Door Claus Vogt op 06 december 2004 om 5:54 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Destijds viel de keuze voor de Nobelprijs Economie op Hayek in een tijd van stagflatie. Toen werd de twijfel aan de modellen van Keynes ineens, voor een relatief korte tijd, salonfähig. Lees verder »

De ethiek van de vrije markt

Door Ken Schoolland op 02 december 2004 om 6:39 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Voorstanders van de vrije markt stellen dat iedereen vrij zou moeten zijn om hun eigen leven in te richten zoals het hen zelf goeddunkt, zolang ze anderen maar vrij laten om hetzelde te doen. Een scepticus kan hierop zeggen dat dit onmogelijk is, een utopie die slechts kan werken als iedereen zich goed gedraagt. Lees verder »

Meer kooldioxide in de atmosfeer is gevolg, geen oorzaak van opwarming

Door Arend J. Voortman op 29 november 2004 om 6:44 am | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Gebruikmakend van tot nu toe verwaarloosde, doch wel degelijk beschikbare wetenschappelijke kennis, komen de auteurs in een overtuigende analyse tot verwerping van de gangbare theorie, de kooldioxide-hypothese. Niet overeind te houden is de populaire opvatting dat het CO2-gehalte van de atmosfeer zou stijgen door het verstoken van brandstoffen en dat die ‘ophoping’ zou leiden tot verhoging van de temperatuur op aarde. Lees verder »

De derde feministische golf

Door Ayaan Hirsi Ali op 22 november 2004 om 9:30 am | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Wat mij verontrust, is de geringschatting die er onder de Nederlandse en Belgische multiculti’s lijkt te bestaan ten aanzien van vrouwen en meisjes van moslimafkomst. Dat hun niet gegund wordt wat vanzelfsprekend is voor Nederlandse en Belgische vrouwen, namelijk vrijheid. Dat wordt weggewuifd met: ach, dat is nu eenmaal hun cultuur. Lees verder »

Kiezen voor de kudde – Duyvendak en Hurenkamp (red)

Door Dirk Verhofstadt op 18 november 2004 om 7:39 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Tal van intellectuelen betogen dat de hedendaagse burger zich een ‘ieder-voor-zich’ mentaliteit aanmeet en dat de cohesie van de samenleving afbrokkelt. Anderen zien het individualisme juist als het beste middel tot emancipatie en zelfontplooiing van de mens. Lees verder »

De drugsverslaafde

Door Walter Block op 08 november 2004 om 6:30 am | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Aangezien objectieve maatstaven ontbreken, is er niets onredelijks of afkeurenswaardigs aan de keuze die het individu maakt, welke dat ook is. Lees verder »

De vrije meningsuiting als basis van de menselijke beschaving

Door Pieter Cleppe op 03 november 2004 om 5:46 am | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Nederland kent opnieuw een politieke moord, zeer korte tijd na de moord op Pim Fortuyn, toen het al geleden was van 1672 met de moord op de gebroeders De Witt. Cineast Theo Van Gogh, de opvolger van Pim Fortuyn als voorvechter van de vrijheid van meningsuiting in Nederland, werd in koelen bloede vermoord in de ochtend van twee november. Lees verder »

De wieg van de Europese Belastingrebellie: Estland

Door Hans Labohm op 01 november 2004 om 6:42 am | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Op een recente bijeenkomst van het ECOFIN in Nederland kwamen Europese ministers van financiën met elkaar in conflict over de Frans-Duitse voorstellen om de bedrijfsbelastingen van de EU te harmoniseren om te voorkomen dat leden met lage belastingen investeringen weglokken bij leden met hoge belastingen. Lees verder »

Waar is al het geld gebleven?

Door EUFunding.org op 28 oktober 2004 om 6:14 am | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

De Funding for Peace Coalition (FPC) heeft een rapport gepubliceerd met daarin de details over de besteding van de enorme financiële hulp bedoeld voor het Palestijnse volk die in werkelijkheid aan andere doelen is uitgegeven, zoals corruptie en geweld. Lees verder »

De utopie van de Mensenrechten

Door Frank van Dun op 21 oktober 2004 om 7:23 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Van een ronkende politieke intentieverklaring uit de nadagen van de Tweede Wereldoorlog is de Universele verklaring van de rechten van de mens uitgegroeid tot het kerndocument van een moderne doctrine met een enorme invloed in juridische kringen. Lees verder »