De NCPN op de libertarische toetssteen

Door Oscar op 25 april 2010 om 3:04 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

ncpn2De Nieuwe Communistische Partij Nederland is in 1992 opgericht door ex-leden van de CPN die tegen het opgaan van hun partij in Groen Links waren geweest en de orthodoxe communisten die reeds in 1984 uit de CPN waren getreden en het VCN hadden gevormd. De NCPN heeft voor het laatst deelgenomen aan landelijke verkiezingen in 2003 en het is (nog) niet bekend of zij op 9 juni de strijd aan zal gaan met de andere, iets gematigder, linkse partijen. Lees verder »

Captivitas

Door Oscar op 18 mei 2009 om 12:44 pm | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

captivitas_born-in-109x109Op 4 juni zijn er weer verkiezingen voor het Europese Parlement en mogen de meerderjarige, niet onder curatele gestelde, mensen die de nationaliteit hebben van één der lidstaten van de EU hun stem uitbrengen.  In 2004 bracht 45,5% van het electoraat in de EU-lidstaten zijn stem uit op één van de zich socialistisch, liberaal, democratisch, christelijk, conservatief of groen noemende sociaaldemocratische partijen, die veelal ook bekend zijn van de landelijke politiek. Daarnaast kon men, in Nederland althans, ook kiezen voor enkele zogenoemde ‘klokkenluiderpartijen’. Dat zijn hervormingsgezinde politieke verenigingen die, zoals altijd het geval is bij hervormers, het bestaande systeem willen verbeteren, maar wel in tact willen laten. Lees verder »

DE ZEGEN VAN VERNIETIGING.

Door Henry Hazlitt vertaling: LvG op 01 april 2009 om 6:21 pm | 9 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

verwoesting Het is mij opgevallen dat in bepaalde artikelen met betrekking tot belastingen, milieuheffingen, subsidies en andere overheidsinmenging door mensen die hierop reageerden, oorzaak en gevolg en de mogelijke consequenties daarvan niet geheel juist werden geïnterpreteerd. Hieronder volgt de vertaling van Henry Hazlitt “Economics in one lesson” oftewel “economie in een les”. (Hoofdstuk 2) Dit boek werd geschreven in 1946 met een herziene druk in 1962. Het is frappant dat na het verschijnen van het eerste exemplaar van dit boek, zo’n  60 jaar geleden, de situatie zoals Hazlitt die beschreef, nu nog steeds van toepassing is. Het boek is een analyse van economische denkfouten. En aan de hand van voorbeelden geeft hij aan wat deze economische denkfouten zijn en wat de gevolgen daarvan zijn. In zijn voorwoord stelt hij; er is momenteel echter geen enkele overheid in de wereld, waar het economische beleid niet alleen de sommige van deze denkfouten wordt beïnvloed, maar waar deze zelfs bijna geheel geaccepteerd zijn. Lees verder »

Economische neergang

Door Albert Spits op 06 januari 2009 om 8:12 pm | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

cartoon_177130tWat we hebben gezien in het afgelopen jaar is dat de economie nu de klappen heeft ontvangen van de jarenlange expansie van de geld- en krediethoeveelheid. Deze expansie heeft enorme vormen aangenomen sinds 1971, toen president Richard Mulhouse Nixon het goudraam sloot. Lees verder »

Kondratiev-winter

Door Albert Spits op 08 december 2008 om 1:45 pm | 5 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

kick1We zien dat de Kondratiev-winter niet alleen de Verenigde Staten heeft bereikt, maar ook de rest van de wereld. Vanaf de eerste beurskrachs in het begin van dit decennium tot aan de laatste kredietcrisis is het een feit dat we nu in een saneringsfase zitten van de mondiale economie. Lees verder »

Noach

Door Overnight op 07 november 2008 om 3:12 pm | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

noah6De Heer sprak tot Noach en zei: “Over zes maanden zal ik het laten regenen tot de hele aarde bedekt is met water en de slechte mensen omgekomen zijn. Maar ik wil enkele goede creaturen sparen en wel twee van elke levende soort op deze planeet. Ik beveel je een ark te bouwen”. Lees verder »

Corporatisme

Door Albert Spits op 15 oktober 2008 om 5:03 pm | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

55802_captcrunch1 ,,Fascisme zou beter kunnen worden omschreven als corporatisme, omdat het een samensmelting is van de staat en het grote bedrijfsleven” – Benito Mussolini, Italiaans politicus en dictator (1883-1945) Lees verder »

Conspiracies of fantasie?

Door Hub Jongen op 06 augustus 2008 om 2:00 pm | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Hoe je ook over conspiracy verhalen denkt, het is een feit dat er veel over gesproken wordt, en vaak met veel emoties. Hier nog eens een poging tot een objectieve beschouwing en discussie te komen. Lees verder »

Schuldslavernij

Door Albert Spits op 17 juli 2008 om 4:08 pm | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

In economische discussies merk ik een aantal foutieve redeneringen. Vaak wordt verwezen naar de economie alsof het een exacte wetenschap is zoals wiskunde of astronomie, zodat je deze in formules kunt neerleggen en daaruit via vooropgestelde veronderstellingen lering kunt trekken. Lees verder »

Redt onze vrijheid

Door Kim op 20 juni 2008 om 3:17 pm | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Vandaag gaat deze brief naar alle 75 leden van de eerste kamer. De enigen die ratificatie van het verdrag van Lissabon nog kunnen tegenhouden. IJdele hoop wellicht, maar niet geschoten is altijd mis. De tekst van de brief luidt als volgt: Lees verder »

Open brief aan gemiddelde Nederlander

Door Pamela Hemelrijk Voorwoord Hub Jongen op 29 mei 2008 om 1:31 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

U bent in de greep van de Nederlandse nomenclatura. Zij maken de dienst uit en er zijn (te) weinig mensen die dat door hebben. Terwijl we bezig waren deze brief te maken, kreeg ik een artikel toegestuurd van Pamela Hemelrijk dat nog veel beter weergaf wat er aan de hand is. Lees het en stuur het door aan iedereen waarvan u verwacht dat het nog zin zou kunnen hebben. Lees verder »

Mythes en waarheden over libertarisme – deel 6

Door Andre op 18 april 2008 om 1:40 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Regelmatig wordt er op de Vrijspreker gediscussieerd over libertarisme, waarbij onduidelijkheden de gemoederen nogal eens beroeren. Tijd om eens wat dingen op een rij te gaan zetten zodat er wat houvast is voor dergelijke discussies. Een week geleden verscheen de vijfde aflevering in deze serie, een vertaling van een essay van Mr. Libertariër hemzelf, Murray N. Rothbard. Het betreft een essay dat gebaseerd is op een stuk dat gepresenteerd werd op de nationale vergadering van de Philadelphia Society in Chicago, april 1979. Het thema van de vergadering was “Conservatism and Libertarianism”. Vandaag deel 6, het laatste deel Lees verder »

Mythes en waarheden over libertarisme – deel 5

Door Andre op 07 april 2008 om 3:55 pm | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Regelmatig wordt er op de Vrijspreker gediscussieerd over libertarisme, waarbij onduidelijkheden de gemoederen nogal eens beroeren. Tijd om eens wat dingen op een rij te gaan zetten zodat er wat houvast is voor dergelijke discussies. Een week geleden verscheen de vierde aflevering in deze serie, een vertaling van een essay van Mr. Libertariër hemzelf, Murray N. Rothbard. Het betreft een essay dat gebaseerd is op een stuk dat gepresenteerd werd op de nationale vergadering van de Philadelphia Society in Chicago, april 1979. Het thema van de vergadering was “Conservatism and Libertarianism”. Vandaag deel 5. Lees verder »

Wat heeft de overheid met ons geld gedaan?

Door Hub Jongen op 04 april 2008 om 10:49 am | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

In een tijd van stijgende inflatie, een kelderende dollar en paniek op de beurzen is er nood aan een helder boekje dat de werking van geld en de oorzaken van inflatie voor een breed publiek toegankelijk maakt. Lees verder »

Mythes en waarheden over libertarisme – deel 4

Door Andre op 25 maart 2008 om 3:45 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Regelmatig wordt er op de Vrijspreker gediscussieerd over libertarisme, waarbij onduidelijkheden de gemoederen nogal eens beroeren. Tijd om eens wat dingen op een rij te gaan zetten zodat er wat houvast is voor dergelijke discussies. Een week geleden verscheen de derde aflevering in deze serie, een vertaling van een essay van Mr. Libertariër hemzelf, Murray N. Rothbard. Het betreft een essay dat gebaseerd is op een stuk dat gepresenteerd werd op de nationale vergadering van de Philadelphia Society in Chicago, april 1979. Het thema van de vergadering was “Conservatism and Libertarianism”. Vandaag deel 4. Lees verder »

Mythes en waarheden over libertarisme – deel 3

Door Andre op 13 maart 2008 om 1:26 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Regelmatig wordt er op de Vrijspreker gediscussieerd over libertarisme, waarbij onduidelijkheden de gemoederen nogal eens beroeren. Tijd om eens wat dingen op een rij te gaan zetten zodat er wat houvast is voor dergelijke discussies. Een week geleden verscheen de tweede aflevering in deze serie, een vertaling van een essay van Mr. Libertariër hemzelf, Murray N. Rothbard. Het betreft een essay dat gebaseerd is op een stuk dat gepresenteerd werd op de nationale vergadering van de Philadelphia Society in Chicago, april 1979. Het thema van de vergadering was “Conservatism and Libertarianism”. Vandaag deel 3. Lees verder »

Mythes en waarheden over libertarisme – deel 2

Door Andre op 29 februari 2008 om 3:59 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Regelmatig wordt er op de Vrijspreker gediscussieerd over libertarisme, waarbij onduidelijkheden de gemoederen nogal eens beroeren. Tijd om eens wat dingen op een rij te gaan zetten zodat er wat houvast is voor dergelijke discussies. Een week geleden verscheen de eerste aflevering in deze serie, een vertaling van een essay van Mr. Libertariër hemzelf, Murray N. Rothbard. Het betreft een essay dat gebaseerd is op een stuk dat gepresenteerd werd op de nationale vergadering van de Philadelphia Society in Chicago, april 1979. Het thema van de vergadering was “Conservatism and Libertarianism”. Vandaag deel 2. Lees verder »

Mythes en waarheden over libertarisme – deel 1

Door Andre op 12 februari 2008 om 4:54 pm | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Regelmatig wordt er op de Vrijspreker gediscussieerd over libertarisme, waarbij onduidelijkheden de gemoederen nogal eens beroeren. Tijd om eens wat dingen op een rij te gaan zetten zodat er wat houvast is voor dergelijke discussies. Vandaag de eerste aflevering in een serie. Onder het motto ‘beter goed vertaald dan slecht geschreven’ heb ik daarom gemeend Mr. Libertariër hemzelf, Murray N. Rothbard, te laten spreken in het Nederlands. Het betreft een essay dat gebaseerd is op een stuk dat gepresenteerd werd op de nationale vergadering van de Philadelphia Society in Chicago, april 1979. Het thema van de vergadering was “Conservatism and Libertarianism”. Lees verder »

Koranfilm

Door Albert Spits op 25 januari 2008 om 2:16 pm | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Er is behoorlijk wat ophef ontstaan in Nederland vanwege de aankomende film van Geert Wilders. Deze film zou gaan over de koran en de basis daarvoor van de islam. Tevens zou uit de doeken worden gedaan wat de rol van Mohammed is geweest in de 7e eeuw na Christus. Lees verder »