De gebroken ruit.

Door Louis van Gils op 22 november 2007 om 2:19 pm | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Het is mij opgevallen dat in bepaalde artikelen met betrekking tot belastingen, milieuheffingen, subsidies en andere overheidsinmenging door mensen die hierop reageerden, oorzaak en gevolg en de mogelijke consequenties daarvan niet geheel juist werden geïnterpreteerd. Op dit moment ben ik bezig met de vertaling van Henry Hazlitt “Economics in one lesson” oftewel “economie in een les”. Dit boek werd geschreven in 1946 met een herziene druk in 1962. Lees verder »

Schurkenstaat Medeland.

Door R.Hartman op 09 november 2007 om 1:37 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Nederland heeft zich nu openlijk en volledig geschaard in het rijtje schurkenstaten. Wat is een schurkenstaat? Traditioneel is het kenmerk van een schurkenstaat (“rogue state”) dat deze zijn eigen burgers misbruikt. Tegenwoordig beschouwt men ook het ondersteunen van terrorisme, het schenden van mensenrechten en het niet naleven van (internationale) wetten als kenmerken. In een opsomming zit echter ook een beperking opgesloten, dus is het beter om een algemenere definitie te geven. Een staat mag een schurkenstaat genoemd worden als zij basale morele waarden geweld aandoet. Lees verder »

Slavernij.

Door Wladimir van Kiel op 01 november 2007 om 2:03 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Slaven werden doorgaans om economische redenen gehouden en niet uit slechtigheid. Slaven waren kostbare productiemiddelen die goed verzorgd moesten worden om hun arbeidsvermogen en waarde te behouden. Slaven waren ook niet goedkoop aan te komen, voor de Amerikaanse markt bijvoorbeeld was er een heel intercontinentaal systeem van rekrutering, aanvoer, overslag, transport en handel nodig om ze op de gewenste werkplek te krijgen. Lees verder »

Brief aan Albayrak

Door Kim op 17 oktober 2007 om 2:00 pm | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Beste mevrouw Albayrak, U heeft het ongetwijfeld druk. Ondanks dat hoop ik dat u tijd vind om deze brief heel even te lezen, het kan wellicht uw ogen openen. Gisteren viel te horen, lezen en zien dat uw ministerie ongeveer 250.000 euro per jaar spendeert per jeugdige gedetineerde. Echt verbaasd leek niemand hierover te zijn, het ging vooral over het gebrek aan resultaat van die 250.000 euro. Lees verder »

Ayaan Hirsi Ali: aan fanatici overgeleverd

Door Sam Harris en Salman Rushdie op 10 oktober 2007 om 8:14 pm | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Het is belangrijk om te beseffen dat Hirsi Ali weleens de eerste vluchteling uit West-Europa zou kunnen zijn sinds de holocaust. Dat maakt haar tot een unieke, onvervangbare getuige van de kracht én van de zwakheden van het Westen: van de schoonheid van de open samenleving én van de tomeloze energie van de vijanden daarvan. Lees verder »

Is de islam nu wel of niet een vredelievend geloof?

Door Louis van Gils op 09 oktober 2007 om 4:07 pm | 7 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Ex-moslims komen op voor tolerantie en vrijheid. Ex moslims uit Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië hebben dinsdag in Den Haag een verklaring voor tolerantie en vrijheid en tegen de onderdrukking door de islam ondertekend. Een van de ondertekenaars was Ehsan Jami van het comité van ex-moslims in Nederland. Onder grote belangstelling van journalisten uit Nederland en andere landen plaatsten Jami en de twee vertegenwoordigers van de Britse en Duitse comités en handtekening. Ze wijzen erop dat er duizenden jaren voor de vrijheid van meningsuiting is gevochten en keren zich tegen moslims die de islam als onderwerping zien en mensen het recht ontzeggen van het geloof af te vallen. Lees verder »

Collectivisme is de aard van alle kwaad

Door Tony op 06 oktober 2007 om 2:47 pm | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Het idee dat een individu ondergeschikt moet zijn of worden gemaakt aan de nukken en/of wensen van anderen is de bron van alle vormen van fascisme. Het woord fascisme komt van het Italiaanse woord “fasces”, wat neerkomt op een bundeling van stokken. Wikipedia beschrijft het als volgt: “The traditional Roman fasces consisted of a bundle of birch rods tied together with a red ribbon as a cylinder. In wartime they were wrapped around an axe. One interpretation of the symbolism suggests that despite the fragility of each independent single rod, as a bundle they exhibit strength.” Lees verder »

Christelijke hypocrisie

Door R.Hartman op 02 oktober 2007 om 2:20 pm | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

In reactie op de eis van Geert Wilders om in navolging van Mein Kampf de Koran te verbieden heeft Ronald Plasterk gepleit voor het opheffen van het verbod op Mein Kampf. Ik moet zeggen: het is de eerste zinnige opmerking die ik deze minister heb horen maken. Maar net zoals de gevestigde partijen tegen een verbod op de Koran zijn, zijn ze eveneens tegen het vrijgeven van Mein Kampf. De hypocrisie ten top. Lees verder »

Het referendum is weer een stap dichterbij!

Door Nico Roos op 28 september 2007 om 2:21 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Dankzij onze volstrekt hardleerse minister-president, is het referendum over de Herziene Grondwet, een stuk naderbij gekomen. In plaats van het afschieten van een initiatiefwet over te laten aan de VVD-fractie van de Eerste Kamer, heeft de regering de zaak meteen op scherp gezet door aan te kondigen een initiatief wet niet te zullen contrasigneren. Lees verder »

Overgave aan EU, rol van Raad van State

Door Hub Jongen op 26 september 2007 om 1:47 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Je hoort bijna nooit iets van de RvS. En nu worden deze lieden voor het karretje van de regering gespannen. De wil van Balkenende om Nederland in de EU te luizen, gaat gebeuren omdat de RvS zegt dat het NIET PER SE NODIG is om een referendum te houden. Daar hebben ze overigens gelijk in want die Hernieuwde Grondwet, of verdrag of hoe je het noemt, IS AL door het volk afgekeurd. Door het volk te bedriegen en te doen alsof dit een nieuw ding is, zitten ze gewoon “politiek te bedrijven”. In de hele Kamer is kennelijk niemand die een staatsman is en die de vrijheid van Nederland nog kan redden. Waarschijnlijk zien ze allemaal mooie Europese baantjes in het verschiet. Maar wat ga jij nu doen?

CNE Capitalist ball op 12 oktober

21 september 2007 om 1:51 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Het bekende jaarlijkse “Capitalist Ball” door CNE georganiseerd voor 12 oktober komt er weer aan. Hoewel daar altijd veel belangstelling voor is, vernamen we dat (op dit moment) nog een aantal plaatsen beschikbaar zijn. Het is een ideale gelegenheid voor het ontmoeten van aanhangers van een wereldwijde vrije markt. CNE Capitalist Ball The annual Capitalist Ball – this year honouring Jan Biliecki – is just around the corner on October 12th, and tickets are going fast. As always, the ball will include a Champagne reception, three-course dinner, 20-piece swing orchestra, and the biggest free-market networking opportunity of the year. If you would like to attend or sponsor a table, send an email to ballinvite@cne.org with your contact details

Regarding the Renamed EU Treaty

Door Anthony Coughlan op 17 september 2007 om 10:29 pm | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

It is truly astonishing for interested outsiders to learn that the Dutch State Council has decided that the proposed new EU Treaty contains no constitutional elements and that therefore there is no need for a referendum on it in the Netherlands. Below is a revised and expanded version of a document our organisation drew up some time ago in consultation with authorites on European and constitutional law. It shows clearly that the Renamed EU Treaty, like the one rejected in the Dutch referendum, would establish a new European Union in the constitutional form of a surpanational European Federation, of which we would all be made real rather than notional citizens for the first time. It is hard to imagine a constitutional proposal that is more radical than that. Lees verder »

De jaarlijkse Big Brother Awards

Door Hub Jongen op 17 september 2007 om 2:14 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

De jaarlijkse Big Brother Awards worden dit jaar uitgereikt door “Bits of Freedom op vrijdag 21 september in De Balie te Amsterdam. Met de Awards worden de persoon, het bedrijf of de overheidsinstelling te kijk gezet die zich het afgelopen jaar te buiten zijn gegaan aan het controleren van burgers en afbreken van hun privacy. Alleen al kennisname van onderstaande nominaties zullen u de haren te berge doen reizen, en nog beangstigender aantonen hoe ver we al gezonken zijn. Lees verder »

NRC Handelsblad stelt libertarisme gelijk aan fascisme

Door V. De Roeck op 03 september 2007 om 6:08 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Het NRC Handelsblad stelt kritiek op de klimaathype (wat is daar in godsnaam mis mee?), kritiek op de overheid (is dat niet de plicht van elke burger in de democratie?), kritiek op de Europese Unie (is de mening van de burgers überhaupt nog wel van enige tel?), kritiek op de traditionele media (is de vrijheid van meningsuiting en de onafhankelijkheid van denken tegenwoordig al onliberaal misschien?), kritiek op “links” (mag men zijn politieke tegenpolen en tegenstanders al niet meer met ideeën bestrijden?), kritiek op de regelneverij (is dat niet net één van de pijlers van het moderne liberalisme?) en kritiek op de multicultuur (is de GEDAPO, de Gedachtenpolitie, al zo machtig dat de burgers niet meer vrij mogen denken en spreken?) gelijk aan extreemrechts, en dus aan nazisme en fascisme. Lees verder »

Dansen op een vulkaan

Door Sander Boon op 26 juni 2007 om 4:17 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Oud-premier Wim Kok stelde een aantal jaren geleden dat we met z’n allen dansen op een vulkaan. Vooral de laatste tijd krijgt hij opvallend veel bijval. Paul Volcker, oud centrale bankpresident en voorganger van Alan Greenspan, waarschuwde bijvoorbeeld dat onder de schijnbare rust aan de oppervlakte van de economie er gevaarlijker omstandigheden liggen dan hij ooit had meegemaakt. Lees verder »

Schuldgeld

Door Albert Spits op 05 juni 2007 om 12:44 pm | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

In mediadiscussies komt naar voren dat veel mensen niet begrijpen waarom ons monetair stelsel is gebaseerd op schuld in plaats van bezit en dit een onhoudbare situatie is op langere termijn voor de economie. Lees verder »

Naar een totalitair Europa

Door Fjordman op 04 mei 2007 om 11:29 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Voormalig Sovjetdissident Vladimir Bukovsky heeft gewaarschuwd dat de Europese Unie hard op weg is een nieuwe Sovjet-Unie te worden. Wanneer mensen op hogere echelons in het EU-systeem soortgelijke zaken melden, wordt het tijd dit idee serieus te nemen. Lees verder »

Misleidende klimaatvoorlichting

Door Hans Labohm op 27 januari 2007 om 1:47 pm | 6 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Was er in de vorige rapporten van het IPCC nog sprake van een bandbreedte van 1.4 – 5.8 0Celsius, nu is die teruggebracht tot 2 – 4,5 0Celsius. Datzelfde geldt voor de zeespiegelstijging. In het vorige rapport werd nog een bandbreedte van 9 – 88 cm. voor deze eeuw genoemd. Maar ook hier is het maximum verlaagd. De thans genoemde bandbreedte bedraagt 14 – 43 cm. Rijkswaterstaat heeft inmiddels laten weten hiervan niet wakker te liggen. Lees verder »