Zij zetten zichzelf buitenspel

Door Ayaan Hirsi Ali op 08 december 2006 om 10:30 am | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

De Islamitische sluier is een markering van segregatie, één die maatschappelijke integratie van moslima’s ernstig bemoeilijkt. Zij die zich verschuilen achter islamitische uniformiteit, zetten zichzelf buitenspel. Lees verder »

Een realistisch klimaatbeleid?

Door Hans Labohm op 05 november 2006 om 3:57 pm | 21 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Het is voor het eerst dat een officieel orgaan, en nog wel één van de belangrijkste adviesorganen van de regering, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), kritiek levert op het Nederlandse klimaatbeleid in een nieuw rapport, getiteld: ‘Klimaatstrategie – tussen ambitie en realisme.’ De Raad doet dat nochtans zonder de menselijke broeikashypothese – waarover in de wetenschappelijke wereld een heftige scholenstrijd woedt – ter discussie te stellen. Maar los daarvan, bevat het rapport, naast enkele missers, vele verstandige aanbevelingen en een schat aan waardevolle informatie. Nu maar hopen dat deze ook in het beleid tot uitdrukking komen. Lees verder »

Andy Garcia’s misdaad

Door Humberto Fontova op 21 augustus 2006 om 8:30 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

In 1958 had Cuba een hoger inkomen per hoofd dan Oostenrijk en Japan. Cubaanse industrie-arbeiders hadden de 8ste hoogste lonen ter wereld. In de 50’er jaren hadden Cubaanse havenarbeiders een hoger uurloon dan hun tegenhangers in New Orleans en San Francisco. Lees verder »

A-Team staat voor anarcho-kapitalisme

Door Mateusz Machaj op 20 augustus 2006 om 6:00 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Het A-Team steunt op het idee van natuurrecht. Ze verwerpen het nominalisme en het relativisme op ethische en epistemologische gronden. Daarnaast laat het A-Team een liefde zien voor de vrije markt, ondernemersschap, arbeidsdeling en de monetaire economie. Aan de andere kant laten ze juist een afkeur van regulatie zien. De moraal van de helden gebaseerd op het beginsel van non-agressie. Het A-Team maakt duidelijk hoe de overheid fouten maakt en de maatschappij gevormd word door menselijk handelen. Lees verder »

Ouderwets, klassikaal en degelijk onderwijs. Het bestaat nog.

Door Paul van Leeuwen op 15 augustus 2006 om 6:00 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Onlangs stond een opmerkelijk bericht in De Volkskrant ([1]). De tweede fase en het studiehuis, die enkele jaren geleden zijn ingevoerd in het voortgezet onderwijs, zijn een mislukking en worden zo zoetjesaan weer afgeschaft. Dat is buitengewoon opmerkelijk, daar deze zeer drastische onderwijsvernieuwingen bij de invoering als ‘ei van Columbus’ werden gepresenteerd. De scepsis die toen al heerste werd weggewuifd. Ten onrechte, naar nu blijkt. Lees verder »

De Ierse Kwestie

Door Arjen de Neve op 25 juli 2006 om 7:09 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Er is een polemiek aan de gang tussen twee wetenschappers die over het Ierse wonder opiniestukjes instuurden naar De Tijd. Eindelijk, zou ik haast zeggen. Want ik heb zo de indruk dat intelligent Vlaanderen haar taak om een brede en weldoordachte wereldvisie uit te dragen verwaarloost door zich te veel te focussen op de actueel populaire themata en faits divers of door zich te laten meeslepen door de opwinding van het dagdagelijkse politiek gekakel. Lees verder »

Wat zijn westerse waarden?

Door Albert Spits op 02 juli 2006 om 8:49 pm | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Om te weten wat westerse waarden eigenlijk zijn moeten we terug in de geschiedenis en ontdekken waarom het westen al sinds de 18e eeuw het voortouw heeft genomen bij de ontwikkelingen op diverse vlakken, zowel sociaal-maatschappelijk, financieel-economisch, taalkundig als politiek-cultureel. Lees verder »

Hockeystick nu definitief geknakt

Door Hans Labohm op 26 juni 2006 om 10:51 am | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Onder de alarmerende kop, ‘Aarde in 400 jaar niet zo warm’, maakte het ANP melding van het resultaat het onderzoek van een panel van de Amerikaanse National Academy of Science (NAS) van de zogenoemde hockeystick-curve. Dit is de reconstructie van het temperatuurverloop over de laatste duizend jaar, die werd vervaardigd door Mann, Bradley en Hughes (MBH). Deze titel was overgenomen van een bericht van Fox News in de VS. De suggestie die daarin ligt besloten is dat we de verkeerde kant opgaan. Maar deze vlag dekt niet de lading van het rapport. Lees verder »

KNMI-klimaatscenario’s: bevestiging van meer kommer en kwel?

Door Hans Labohm op 03 juni 2006 om 12:00 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Eind mei 2006. Op het moment dat ik dit schrijf is het buiten koud en loeit te wind om het huis. Takken waaien van de bomen en vlaggen trillen stijf aan hun masten. Het is misschien niet de juiste ambiance om geïnspireerd over de opwarming van de aarde te schrijven. Maar het is moeilijk om ‘nee’ te zeggen op het verzoek van Hub Jongen om commentaar te leveren op de recente scenario-exercitie van het KNMI. Vandaar dus. Lees verder »

De geschiedenis van Nederland in acht vertellingen door Geert Mak.

Door Peter Siebelt op 31 mei 2006 om 10:44 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Hoe een ‘geMAKzuchtige’ propaganda met gemeenschapsgeld voorlopig spaak liep. Peter Siebelt stuurde ons een voorbeeld van de gang van zaken bij de subsidie-industrie en hoe deze uitgave werd voorkomen door waakzaamheid en actie van Fleur Agema (Statenlid Noord Holland) Lees verder »

Hoe de Overheid Financieren?

Door Neil Lock op 19 mei 2006 om 7:06 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

John Locke zei het al, overheden kunnen niet in stand gehouden worden zonder grote lasten. En ‘t is billijk dat iedereen, die geniet van zijn deel van de bescherming, uit zijn vermogen zijn deel van de lasten van het onderhoud zou moeten betalen. Wij weten allemaal dat de eerste stelling juist is. De lasten (en dan niet alleen de financiële), die de politieke overheden ons vandaag op de schouders leggen, zijn zo groot dat ze ondraaglijk worden. Maar is zijn tweede stelling ook juist? Lees verder »

Ayaan Hirsi Ali op de brandstapel

Door Dirk Verhofstadt op 19 mei 2006 om 3:50 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Ayaan Hirsi Ali is de Mozart van de hedendaagse politiek. Zij speelt in een hogere klasse en voor een zaak van veel groter belang. Binnen enkele jaren spreekt niemand meer over Nawijn en consoorten, maar Ayaan Hirsi Ali zal in de toekomst voortleven als de moderne Pamina. Lees verder »

Ik moet weer mijn koffers pakken

Door Ayaan Hirsi Ali op 19 mei 2006 om 3:40 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Ik ben dertien jaar geleden naar Nederland gekomen om mijn leven in eigen hand te nemen, om me niet te laten vangen in een leven dat anderen voor me uitgestippeld hadden. Lees verder »

De aanvallen op Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali – René Marres

Door Dirk Verhofstadt op 05 mei 2006 om 3:47 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Wat Mak en andere linkse woordvoeders weigeren te erkennen is het gevaar dat uitgaat van de radicale moslims waarvoor Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali waarschuw(d)en. Nochtans is dat gevaar enorm. Dat blijkt opnieuw naar aanleiding van de publicatie van enkele cartoons in Deense en andere westerse publicaties en de gewelddadige reactie ertegen in de islamwereld. Lees verder »

Zinloze handel in CO2-emissierechten

Door Hans Labohm op 05 mei 2006 om 1:39 pm | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

De recente ‘crash’ van de markt voor CO2-emissierechten toont aan dat we hier met een heel bijzondere markt hebben te maken. Wat was het doel van die markt ook al weer? Een vermindering van de opwarming van de aarde op relatief goedkope, marktconforme wijze. Maar er zal nooit kunnen worden aangetoond dat dat doel is bereikt. Wat is dan nog de zin van die markt? Lees verder »

Het recht volgens de Somaliërs

Door Arjan De Neve op 30 april 2006 om 10:10 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Libertariërs, klassiek liberalen, anarcho-kapitalisten, objectivisten, minarchisten,… kortom eenieder die zijn filosofische en politieke overtuigingen in hoofdzaak baseert op het principe van de maximalisatie van de individuele vrijheid en van daaruit een diepgeworteld wantrouwen tegen het ‘gezag’ ervaart en propageert, wordt met de regelmaat van de klok geconfronteerd met hoongelach, ongeloof en ‘end of story’-gemeenplaatsen, waarmee zijn triomfalistische tegenstrever iedere discussie over de issues waar hij belang aan hecht naar de prullenmand verwijst. Lees verder »

Kapitalisme en de vrije markt

Door Harold Klink op 11 april 2006 om 12:41 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Het kapitalisme en de vrije markt worden door velen verfoeid. Ze zouden leiden tot grotere verschillen tussen arm en rijk en alleen de rijken zouden er van profiteren. Ontwikkelingslanden zouden er goed aan doen om vooral hun eigen markten te beschermen. Door de stijging van de welvaart en de opkomst van steeds efficiëntere machines en computers zou de werkgelegenheid dalen en het milieu zou flink te lijden hebben van de industrie. Deze beweringen blijken allemaal niet te kloppen. Lees verder »

Kosovo

Door Albert Spits op 24 maart 2006 om 6:00 am | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Vandaag is het 7 jaar geleden dat de Nato haar onschuld verloor en is een beruchte dag in haar geschiedenis geworden. 24 maart 1999 was de dag dat de NATO een land aanviel dat geen enkel land bedreigde en ook geen Nato-lid had aangevallen. Toch vielen er bommen op Joegoslavië. Hier beneden ziet u de brief aan de toenmalige Nederlandse premier Wim Kok en de illegale bombardementen uitgevoerd door o.a. de Nederlandse luchtmacht. Ook publiceer ik zijn laffe en zwakke respons. Lees verder »

Dr. Chris Tame R.I.P.

Door Hubert Jongen op 20 maart 2006 om 4:40 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Vanmiddag is Chris Tame overleden. Chris is 55 jaar geworden. Chris was een libertarische vriend waarmee ik al meer dan 25 jaar contact heb en met wie ik heel wat bijeenkomsten en andere acties heb georganiseerd. Lees verder »

Andersglobalistische kommer en kwel

Door Hans Labohm op 06 maart 2006 om 5:35 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Een andere wereld is mogelijk als …’ Dat is de titel van de pas verschenen Nederlandse vertaling van het laatste boek van Susan George, een van de meest vooraanstaande vertegenwoordigsters van de andersglobalisten. Lees verder »