Dreigt ‘Tipping Point’ voor het klimaat?

Door Hans Labohm op 20 februari 2006 om 10:30 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Op 7 februari verklaarde Tony Blair dat de wereld nog maar zeven jaar de tijd heeft om cruciale beslissingen te nemen ten aanzien van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Anders zou wel eens een ‘tipping point’ kunnen worden bereikt. Dit is de laatste en misschien meest dramatische in lange reeks van alarmerende uitspraken van vooraanstaande politici over de effecten van het antropogene (door de mens veroorzaakte) broeikaseffect. Lees verder »

Het recht om te beledigen

Door Ayaan Hirsi Ali op 17 februari 2006 om 10:18 am | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Ik sta hier om het recht op beledigen te verdedigen. Het is mijn overtuiging dat de kwetsbare onderneming genaamd democratie niet kan bestaan zonder vrije meningsuiting, in het bijzonder in de media. Journalisten mogen de plicht om vrijuit te spreken, die mensen in andere continenten wordt ontzegd, niet overboord gooien. Ik ben van mening dat het correct was om de cartoons over Mohammed in Jyllands-Posten te publiceren en dat het juist was om ze te herpubliceren in andere kranten verspreid over geheel Europa. Lees verder »

Vrijheid eerlijk delen

Door DrNomad op 26 januari 2006 om 6:00 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Laatst werd ik in mijn slaap gewekt door een onbekend geluid. Om toch even polshoogte te nemen en omdat ik naar de W.C. moest, stapte ik uit bed. In de woonkamer stond een in donkere kleren gehuld persoon, met één hand rustend op mijn televisie en zijn blik naar het scherm te puffen en te zuchten. Lees verder »

Vrijheid en Europa

Door Tom Claerhout op 19 januari 2006 om 5:31 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Zowat alle protagonisten putten zich uit in onvoorwaardelijke liefdesverklaringen aan het adres van de Europese droom, en wie durft opperen dat meer Europa niet altijd beter is, dat er zoiets kan bestaan als een gedeelde loyaliteit ten aanzien van Europese instellingen en de natiestaat, meer nog, dat de overgrote meerderheid van de bevoegdheden best in handen blijft van de lidstaten, wordt door de verzamelde pers en politici, ook van liberale gezindte, uitgespuwd als reactionair, nationalist en xenofoob. Lees verder »

Libertarisme, de ideeënstrijd en politiek; een persoonlijke visie

Door Henri Serton op 12 januari 2006 om 6:00 am | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

De in mijn vorig artikel geschetste Nederlandse éénpartij-staat bestaat al enkele decennia. Al enkele decennia is de sociaal-democratie de breed geaccepteerde norm. Onze hele maatschappij is als het ware doordrenkt met de sociaal-democratische idee. De ideeën die de politiek gebruikt ontstaan niet in een vacuüm. Maar waar komen ze dan vandaan? Lees verder »

Libertarisme, de ideeënstrijd en politiek; een persoonlijke visie

Door Henri Serton op 11 januari 2006 om 5:25 pm | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Er zijn maar weinig landen met zo veel politieke partijen als Nederland. Een logische conclusie zou dan zijn dat in Nederland een veelheid van politieke meningen te horen is. Waar heb je anders al die partijen voor nodig? Ik wil hier die conclusie eens aan de orde stellen. De vraag is namelijk of die wel klopt. Lees verder »

Frankrijk in vrije val

Door Hans Labohm op 04 januari 2006 om 9:04 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

In een vorig leven werkte ik in Frankrijk. Daar woonden we in een lieflijke vallei in een voorstadje van Parijs, dicht bij Versailles. Aangezien het een kleine gemeenschap was, kon de burgemeester nauwe contacten onderhouden met de burgers, hetgeen werd vergemakkelijkt door het feit dat hij tevens de plaatselijke huisarts was. Gedurende onze ontmoetingen hadden we het ook vaak over politiek. Lees verder »

Hou het internet uit handen van de VN

Door Philippe De Backer op 27 november 2005 om 6:01 am | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Het internet en de bijhorende moderne communicatietechnologie behoren tot een van de grootste verwezenlijkingen in de geschiedenis van de mensheid. Meer dan één miljard mensen maken dagelijks gebruik van het internet. Iedereen met een computer en een netwerkaansluiting heeft toegang to meer dan 200 miljoen megabyte aan informatie. Lees verder »

Is het te laat om te leren?

Door Jacob Thomas op 22 november 2005 om 1:13 pm | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Toen de moeilijkheden in Frankrijk zich voortzetten en uitbreiden besloot ik om de Franse nieuwsbladen te lezen die beschikbaar waren op het internet. Ik koos Le Figaro als mijn bron een soort rechts van het midden dagblad. Het redactieartikel van maandag 7 november 2005 had als kop: ,,La France au pilori”, wat betekende ,,Frankrijk wordt als belachelijk gezien”. Lees verder »

Il est 5 heures, Paris s’éveille

Door Philippe De Backer op 15 november 2005 om 8:26 pm | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Frankrijk slaagt er niet in om de onderliggende oorzaken van de rellen onder ogen te zien. Net zoals de rest van Europa, het oude Europa, er niet in slaagt om zijn zaken op orde te krijgen en een visie voor de toekomst uit te tekenen. Men denkt dat de staat het eens te meer zal oplossen. Lees verder »

De Oemma *) zet voet in EUrabia

Door Harry Stulemeijer op 15 november 2005 om 1:59 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Na 12 dagen oproer heeft de Franse regering gisteren eindelijk de strenge maatregelen genomen, die meteen al genomen hadden moeten worden. Maar zijn ze wel adequaat en niet te laat ? De in Parijs woonachtige Nidra Poller vertelt, wat er werkelijk achter het oproer zit. Lees verder »

‘Verlichtingsfundamentalisme? – Herman Philipse

Door Dirk Verhofstadt op 08 november 2005 om 8:58 pm | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Het geloof in een absolute en universeel geldende waarheid is de bron van elk fundamentalisme en vormt een gevaar voor het vreedzaam samenleven tussen mensen van uiteenlopende culturen. De aanname van God als een oneindig goed, alwetend en almachtig wezen biedt fundamentalisten de morele penitentie voor gruweldaden. Lees verder »

De mythe van de efficiënte overheidsdienst

Door Murray N. Rothbard op 04 november 2005 om 12:00 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

De welbekende inefficiënties van overheidsdiensten zijn geen empirische ongelukken, als gevolg wellicht van het gebrek aan een lange traditie van publieke service. Zij zijn inherent aan alle overheidsdiensten, en de excessieve vraag aangestoken door gratis of te goedkope diensten is slechts een van de vele oorzaken van deze toestand. Lees verder »

Mao, een genadeloos portret van een onmenselijke tiran

Door Jef Abbeel op 24 oktober 2005 om 6:00 am | 6 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Een recensie door Jef Abbeel van het boek “Mao: het onbekende verhaal”. In de voorbije decennia verschenen heel wat boeken waarin de wandaden van Mao aangeklaagd werden. The Unknown Story / Het onbekende verhaal van de titel is dus niet zo onbekend. Het echtpaar Halliday – Chang voegt er nog een groot aantal feiten aan toe. Lees verder »

Requiem voor Kyoto

Door Hans Labohm op 17 oktober 2005 om 1:03 am | 11 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Het aflopen van de eerste fase van het Kyoto-klimaatverdrag in 2012 betekent tevens het einde van dit verdrag, meent econoom Hans Labohm. Ontwikkelde landen als de VS en Australië, en opkomende landen als China, India en Brazilië deden al niet mee. Nu heeft ook Italië aangekondigd in 2012 te zullen uitstappen. Lees verder »

We laten ons niet langer voor de gek houden

Door Lennaart Allan op 25 september 2005 om 10:19 pm | 16 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Hoe is het mogelijk dat de overheid enorme geldbedragen spendeert aan onzinkunst als een lege tent in een Zwolse vinex-wijk en een kabouter met dildo in Rotterdam, die deze maand voorlopig een plek krijgt op de binnenplaats van museum Boijmans van Beuningen. Volgens kunstschilder Lennaart Allan komt dat doordat de overheid letterlijk alles subsidieert waarvan de kunstwereld heeft bepaald dat het kunst is. Lees verder »

Economische stagnatie is geen raadsel

Door Hans Labohm op 19 september 2005 om 4:40 pm | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

De goede bedoelingen die aan de constructie van het ‘speciale’ Europese sociaal-economische model ten grondslag lagen zijn boven elke twijfel verheven. Maar er hangt wel een prijskaartje aan in de vorm van permanente economische stagnatie. De vraag is hoelang we nog in staat zijn deze hoge prijs daarvoor te betalen. Lees verder »

Naar Belgisch ontslag met de Franse slag?

Door Marc De Vos op 04 september 2005 om 3:45 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

De nieuwe Franse regering heeft voor na de zomer een urgentieplan voor tewerkstelling gedecreteerd. In de cocktail van maatregelen die de werkloosheid moet bestrijden, smaakt vooral een flexibilisering van het ontslagrecht door. Lees verder »

Waarom ik geen Conservatief ben

Door Friedrich A. Hayek op 25 augustus 2005 om 6:00 am | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

In tijden waarin de meeste Progressief geachte bewegingen steeds verdere inbreuken op de persoonlijke vrijheid bepleiten, is het heel waarschijnlijk dat degenen die de vrijheid in het hart bewaren hun energie verbruiken in de oppositie. Hier vinden zij zichzelf aanzienlijke tijd aan dezelfde kant als dezen die gewoonlijk weerstand bieden aan verandering. Lees verder »

De filosofische grondslag van universele mensenrechten

Door Wim Aerts op 18 augustus 2005 om 6:00 am | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Weinig claims in het publieke debat zijn zo sterk als mensenrechten. Telkens als levensbedreigende situaties onder de aandacht komen worden oplossingen geëist op grond van onvervreemdbare en universele mensenrechten die onmiddellijke actie rechtvaardigen. Lees verder »