A Poverty of Reason

Door Gilbert de Bruycker op 11 augustus 2005 om 6:00 am | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Wilfred Beckerman’s “A Poverty of Reason: Sustainable Development and Economic Growth” is een goed met redenen omkleed argument tegen het politieke concept van de zogenaamde duurzame economische ontwikkeling. Lees verder »

De illusie van het multiculturalisme

Door Gilbert de Bruycker op 04 augustus 2005 om 6:00 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Diversiteit en pluralisme zijn de ordewoorden van het multiculturalisme. Men wil ons doen geloven dat beide begrippen borg staan voor een vrije samenleving. Niets is minder waar; we glijden steeds verder af naar een repressieve maatschappij. Lees verder »

Frederik de Grote

Door Virginia Postrel op 28 juli 2005 om 12:00 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Dit artikel gaat over Friedrich von Hayek. Destijds door zijn critici verguisd als markfundamentalist, neemt de belangstelling voor hem de laatste tijd weer toe, in het bijzonder als voorloper van de cognitieve psychologie, de informatietheorie en zelfs het postmodernisme. Lees verder »

Complexity, Self-Organization, and Design

Door Gilbert de Bruycker op 26 juli 2005 om 6:00 am | 7 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Eén van de meest gangbare argumenten die door de creationisten tegen de evolutietheorie in stelling worden gebracht, is dat het zonder de tussenkomst van een transcendente intelligentie, het onmogelijk zou zijn een verklaring te geven noch van het ontstaan, noch van het proces waarop complexe entiteiten zich ontvouwen. Dit is niet waar – het is een gebeuren dat niet alleen binnen het domein van de biologie, maar ook op een ander en ons zeer vertrouwd gebied valt waar te nemen. Lees verder »

Was Hitler links?

Door Marcel Roele op 19 juli 2005 om 6:00 am | 6 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Karl Marx was een virulente antisemiet (hoewel zelf van joodse afkomst) en zijn kompaan Friedrich Engels wilde de Duitse macht over Elzas-Lotharingen, Nederland en België herstellen. Hitler had het niet van een vreemde. Lees verder »

Hulp aan Afrika?

Door Gilbert de Bruycker op 11 juli 2005 om 6:00 am | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Geplunderd, verkwanst, verspild, verkwist! Dit is wat met de hulp aan Afrika is gebeurd en dit is wat de meeste Afrikaanse overheden met de resources waar Afrika rijk aan is hebben gedaan. De Live8 beweging wil zelfs nog meer hulp aan Afrika verlenen. Maar zonder liberale regeringshervorming, is dit hetzelfde als een reusachtige tarantulaspin in huis hebben die u bijt en uw voedsel opvreet. Lees verder »

Europees economisch reveil: wachten op Godot?

Door Hans Labohm op 05 juli 2005 om 6:00 am | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Europese integratie, waarvan de Europese Unie de meest zichtbare institutionele uitdrukking vormt, heeft diepe wortels. Zij kan worden gepercipieerd als een uiterst succesvol, ja zelfs grandioos project om eens en voor altijd af te rekenen met de ooit endemische interne machtsstrijd, die in West-Europa tot twee keer toe is geëscaleerd tot wereldoorlog. Dat is nu voltooid verleden tijd. Lees verder »

Een Geschenk voor Mijn Dochter

Door Harry Browne op 29 juni 2005 om 6:00 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Het is Kerst en ik heb het gebruikelijke probleem om te beslissen wat ik je moet geven. Ik weet dat je van veel dingen zou kunnnen genieten — boeken, spelletjes, kleren. Maar ik ben zeer zelfzuchtig. Ik wil je iets geven dat langer dan een aantal maanden of jaren bij je zal blijven. Lees verder »

De Lasteraar en Smader

Door Walter Block op 22 juni 2005 om 6:00 am | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Het is gemakkelijk een voorstander te zijn van vrijheid van meningsuiting wanneer ze van toepassing is op de rechten van diegenen waarmee men in overeenstemming is. Maar de cruciale test betreft controversiële meningsuiting — uitlatingen die we als boosaardig en gemeen kunnen beschouwen, en die zelfs boosaardig en gemeen kunnen zijn. Lees verder »

Jij zou een fascist kunnen zijn…

Door Russell Madden op 15 juni 2005 om 6:00 am | 6 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Het scheldwoord ‘fascist’ wordt te pas en onpas gebruikt in discussies tussen politieke tegenstanders, Vooral progressieve mensen hebben er een handje van hun opponent dit verwijt naar het hoofd te slingeren. Lees verder »

De leegte van het intelligent ontwerp

Door Johan Braeckman op 13 juni 2005 om 1:27 pm | 6 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Creationisten nemen het bijbelse boek Genesis in meer of mindere mate letterlijk, wat manifest in strijd is met uiteenlopende wetenschappelijke inzichten waarover een ruime consensus bestaat, ontwikkeld binnen de evolutiebiologie, maar ook door de genetica, taxonomie, geneeskunde, taalkunde, psychologie, enzovoort. Lees verder »

Fransen en Nederlanders bieden Europese Unie een tweede kans

Door Theo L.R. Lansloot op 06 juni 2005 om 10:32 am | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Het Franse “non” en het Nederlandse “nee” was niet gericht tegen Europa maar duidelijk voor een ander Europa. De Unie krijgt aldus een vitale tweede kans. Of de gevestigde politici die kans zullen grijpen lijkt voortgaande op hun reacties in binnen en buitenland, ook in Vlaanderen, helaas weinig waarschijnlijk. Lees verder »

Waarom slechte mensen regeren

Door Hans-Hermann Hoppe op 02 juni 2005 om 6:00 am | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Zijn politici van nature werkelijk onbetrouwbaarder of slechter dan andere mensen of is dit slechts een hardnekkig vooroordeel, borrelpraat zogezegd? Hans-Hermann Hoppe denkt dat het werkelijk zo is: het ambt vereist het. Lees verder »

Hoe dom zijn de Europeanen?

Door Llewellyn H. Rockwell op 01 juni 2005 om 6:45 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

De Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) leerde ons dat als je het recht wilt hebben om je af te scheiden je daar maar beter zeer specifiek in kunt zijn. Toch is de grondwet van de Europese Unie daar niet duidelijk over. Lees verder »

De vijf stappen naar een Europese Federatie

Door Anthony Coughlan op 31 mei 2005 om 6:37 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Het belangrijkste dat het Grondwettelijk Verdrag voor Europa zou doen, is de huidige EU vervangen door een nieuwe Unie in de vorm van een Supranationale Federale Staat. Lees verder »

Het einde van de Grondwet is het begin van Europa

Door Marc De Vos op 26 mei 2005 om 6:27 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

De eurocraten in Brussel en omstreken bereiken stilaan de collectieve zenuwinzinking. Het ziet er immers naar uit dat de Fransen op 29 mei en de Nederlanders op 1 juni de Europese Grondwet in referenda zullen verwerpen. Lees verder »