Vrijheid van Meningsuiting

Beleid van Libertarian.nl.
Iedereen die deze site maar even bekeken heeft, zal ervan overtuigd zijn dat wij grote voorstanders zijn van de vrijheid van meningsuiting. (VMU). Onder andere zijn wij tegen al die “politieke correctheid”, de wet tegen godslastering moet verdwijnen, en beledigingen mogen niet strafbaar zijn.

We stellen ook duidelijk dat “bedreigingen”(met geweld) wel strafbaar horen te zijn.

Al vinden we dus dat iedereen binnen deze grenzen mag zeggen wat hij wil, dan wil dat nog niet zeggen dat wij hem in ons huis of op onze Libertarian.nl-site daarvoor ook onbeperkt de gelegenheid willen geven. In een vrije maatschappij beslist de eigenaar wat er in zijn huis gebeurt.

Op deze site geven we vanuit libertarisch perspectief commentaar op de gebeurtenissen in de maatschappij en streven we naar een vrije wereld. Daarbij staan we open voor elk commentaar, en proberen dit zelfs zoveel mogelijk te beantwoorden.
Door een open discussie kunnen we allemaal leren en nog beter begrijpen wat er zich afspeelt, en misschien zelfs zorgen dat er iets verbetert.

Om dit te bereiken, is het vanzelfsprekend noodzakelijk om “netjes” en respectvol met elkaar om te gaan. Dat mag gerust fel. Maar het moet niet vervallen in scheldpartijen, vulgair taalgebruik of nodeloos minachting tonen voor andere deelnemers aan dit forum. Dat is geen bijdrage voor een betere maatschappij.

Daarom zullen stukken die de onderlinge fatsoensnormen overschrijden, worden verwijderd. Stukken waarin bedreigingen worden geuit, geven we door aan de politie. Gelukkig komt de noodzaak daartoe maar heel weinig voor.

We vragen onze bezoekers om ons bij dit beleid te helpen en te ver gaande opmerkingen afzonderlijk te melden. Wij zullen dan (subjectief!!!) maatregelen nemen.

Ook stellen we op prijs dat reacties betrekking hebben op het betreffende onderwerp en niet op iets dat er niets mee te maken heeft.
Nieuwe onderwerpen kunnen ingediend worden via “Zelf Schrijven op de Vrijspreker”.

Op die manier zullen de kwaliteit en de waarde van Libertarian.nl zeker nog verhogen.