Het lijkt er soms op of wij in een maatschappij leven waar wij geen enkele invloed meer kunnen uitoefenen. Het lijkt dan of wij ondanks al onze eerlijke pogingen toch verder afzakken naar een volkomen gedirigeerde samenleving. Een maatschappij waar de mens niet meer het recht op eigen leven, vrijheid, eigendom heeft, maar een maatschappij waarin een mens er alleen maar is voor “het algemeen belang”. Wat dat ook moge zijn. De mens is eigendom van de gemeenschap.

Toch zijn er ook nu nog mogelijkheden om deze ontwikkeling af te remmen. Dat is bewezen door de “Stichting De Nederlandse Ingeneur”. Deze heeft voorkomen, dat door de overheid alle ingenieurs gedwongen zouden worden om in een bepaald pensioenfonds deel te nemen. Alleen ambtenaren zouden van deze verplichting vrijgesteld worden. Die hebben hun eigen fonds!

Het is een vreemd en lang verhaal, maar in het kort komt het neer op het volgende. Een aantal ingenieurs vond, dat er maar één pensioenfonds voor ingenieurs moest komen. Dit omdat daardoor pensioenverlies bij het veranderen van werkkring voorkomen zou worden. Immers bij verandering van werkkring wordt het tot dan verworven pensioen bevroren en niet meer aangepast aan de (door de overheid veroorzaakte) inflatie. Om dit te verwezenlijken werd aan de minister van Sociale Zaken gevraagd om deze bepaalde beroepspensioenregeling voor alle ingenieurs verplicht te stellen. Dus ook voor hen die dat niet willen.

Als iemand aan de overheid vraagt om hemzelf tot iets te verplichten, vinden wij dat al gek, maar om de overheid te vragen ook anderen daartoe te verplichten, is gewoon het initiëren van dwang. Het is ons niet bekend in hoeverre deze dwang-initiators er zelf beter van zouden worden door een mooie baan bij dat nieuwe pensioenfonds.

Gelukkig waren er een aantal ingenieurs, die snel protesteerden tegen deze gang van zaken. De “Stichting de Nederlandse Ingenieur”, de SNI, werd opgericht en heeft onmiddelijk tegen deze dwangmethode geprotesteerd. Door deze aktie werden meerdere ingenieurs attent en zij gingen op hun beurt protesteren. Het antwoord dat op de protesten kwam, luidde (verkort) als volgt:

“Wij namen goede nota van uw reactie; Wij kunnen niet in detail op uw opmerkingen ingaan, maar wij zullen een kleine bloemlezing van de reacties publiceren. Wij danken u voor de moeite.” Hetgeen overkomt als: “je protesteert maar, maar je zult toch mee moeten”.

Bij de minister werden de protesten echter toch zo duidelijk ontvangen, dat de aanvraag tot verplichtstellen werd ingetrokken.

Voorlopig gaat het dus niet door. Een mooi resultaat van de SNI. Maar wij zijn er nog niet. De mogelijkheid om via andere kanalen toch tot die verplichting te komen, is er nog altijd. De ingenieurs moeten dus waakzaam blijven.

Maar niet alleen de ingenieurs. Ook u. Ook u wordt elke dag bedreigd met meer overheidsinvloed. Ook u kunt nu reeds elke dag in de krant lezen “Wat u nu weer wenst”, “Wat u nu weer moet, of niet meer mag”.

Door de steeds verder gaande overheidsbemoeienis stevenen we rechtstreeks op een chaos af. Wij willen dat zoveel mogelijk voorkomen. Daarvoor is het nodig dat steeds meer mensen bewust worden van deze ontwikkeling. Alleen dan kan er een begin van tegenaktie komen. Alleen dan kunnen wij een chaos voorkomen.

Ook u kunt wat doen, maar dan moet u wel nu aktie nemen, hoe gering dan ook. Ook u kunt ons helpen om het vrijheidsideaal te verwezenlijken.

Bel of schrijf ons voor inlichtingen.