Het bekende boek Atlas Shrugged van Ayn Rand wordt verfilmd. Het wordt een filmserie van in totaal 8 uur. De produktie hiervan zal ongeveer twee jaar in beslag nemen.

Veel objectivisten en libertariërs zullen met ongeduld wachten op het moment dat de film vertoond gaat worden. Dat zal dan 25 jaar na het verschijnen van het boek zijn.

Het boek “The Fountainhead” (“de Eeuwige Bron”) is reeds eerder verfilmd. Doch omdat de produktiemaatschappij verschillende oorspronkelijke teksten daarin had veranderd, was Ayn Rand daar niet gelukkig mee. Dat is de reden waarom het zo lang geduurd heeft voordat de filmmaatschappij en Ayn Rand het eens werden. Rand wilde de grootst mogelijke zekerheid dat haar teksten gehandhaafd blijven en dat zij zelf het laatste woord heeft.