Prof. P.T. Bauer, Dissent on Development

Professor Bauer doceert economie aan de Londense universiteit. Een van zijn stellingen is dat de Derde Wereld een schepping is van de Westerse economische hulp, en de Derde Wereld staat vijandig tegenover het Westen. De landen die onder het begrip Derde Wereld vallen, hebben heel weinig met elkaar gemeen. Zij hebben niet dezelfde ideologie, economische situatie of huidskleur. Wat hen bindt is de westerse hulp.

Economische hulp verhindert ontwikkeling. Ze verplaatst de energie en aandacht van de economische naar de politieke arena. Ze verzwakt internationale concurrentie en moedigt inflatoire financiering aan. Enkele argumenten voor economische hulp en de argumenten van Bauer er tegen zijn:

  • de economische vooruitgang gemaakt door de landen die hulp ontvingen;
  • deze landen zouden ook zonder hulp vooruitgegaan zijn. Als projekten productief zijn worden ze ook zonder hulp gefinancierd;
  • hulp is nodig om de schulden van Derde Wereld landen te financieren. Een groot deel van die schulden komt voort uit zijn zachte leningen (die in feite een vorm van economische hulp zijn). Zonder deze leningen zouden de schulden nooit ontstaan zijn;
  • hulp is nodig om de hongerigen en thuislozen te helpen. “Ontwikkelingshulp”, zegt Bauer, “gaat niet naar deze beklagenswaardige personen maar naar hun heersers. Hoe slechter de toestand van het volk, hoe meer hulp de heersers krijgen. Veel heersers hebben daarom de meest productieve elementen van de bevolking uit de weg geruimd”;
  • het geven van hulp heeft een politieke dimensie. Als ze geen hulp van het Westen krijgen, vallen ze onder invloed van Rusland. De hulp stroomt via internationale organisaties en wordt gegeven onafhankelijk van de politieke opvatting van de ontvanger. Veel Derde Wereld landen verkrijgen hun geld van het Westen en hun ideologie van het Oosten.

Bauer ziet nog niet dat die hulp stopt en daarom suggereert hij wel een aantal wegen om ze meer effectief te maken. “Ik betwist het idee dat de voorstanders van ontwikkelingshulp een monopolie in medelijden hebben” zegt Bauer.

2 REACTIES

  1. het is natuurlijk wel absurd dat veel geld steeds geleend moet worden aan derde wereld landen, terwijl het eigenlijk hier goed gebruikt kan worden. bijvoorbeeld om het economische situatie te verbeteren en wat meer projecten te bouwen, om meer werkgelegenheid te creeren

  2. Ali, dat zou net zo’n bodemloze put zijn als het lenen aan de Derde Wereld. Een structurele beleidsommezwaai in de richting van het klassiek-liberale is wat werkelijk nodig is. Zowel hier als in de Derde Wereld.

Comments are closed.