Een overzicht van alle ontwikkelingen die momenteel de tegencultuur vormen. Een hoopvol boek voor de overleving van de mensheid!

Marily Ferguson: De Aquarius Samenzwering

(Persoonlijke en sociale transformatie in de tachtiger jaren.)

Een machtig netwerk is bezig om radicale veranderingen teweeg te brengen in de Verenigde Staten. De leden ervan zijn afkomstig uit alle lagen van de bevolking, zij hebben gebroken met bepaalde grondbeginselen van het Westers denken en misschien zelfs met het verleden. Dit netwerk, de Aquarius Samenzwering, is geen systeem, maar een geest die al vele mensen voor zich gewonnen heeft. De auteur beschrijft op heldere en indringende wijze hoe de samenzwering een ander soort samenleving aan het creëren is en ze toont de hoofdrol aan die stress en crisis in die verandering spelen. Beschreven worden ook de snelle en radicale veranderingen die de samenzwering opwekt op het gebied van economie, onderwijs, politiek, geneeskunde, godsdienst en gezinsleven. Centraal staat daarbij het denkbeeld van de paradigmaverandering, omwentelingen vinden plaats doordat feiten en ideeën zich opeenstapelen en niet meer overeenstemmen met het bestaande paradigma (opvatting, denkraam). Indien die opeenstapeling een zekere grens of omvang bereikt, treedt er een verschuiving op naar een nieuw paradigma.

Is het libertarisme (“vrijheid”) ook niet een paradigmaverandering? Hoewel het libertarisme niet genoemd wordt, is het begrip vrijheid een belangrijk thema in het boek.

Of de huidige onrust naar een allesomvattende, sociale ineenstorting leidt óf dat er een doorbraak komt naar een volgende fase in de evolutie van de mens, dat hangt voor een groot deel af van de Aquarius samenzwering.

Oorspronkelijke titel: The Aquarian Conspiracy, Nederlandse editie, geb. ƒ 45,-, excl. ƒ 5,- verzendkosten, te bestellen bij:

Libertarisch Boekcentrum