De heer R.F.A. Vogel stuurde ons nog de volgende aanvullingen op zijn artikel in ons januarinummer:

…Inmiddels staat vast dat Dick Randolph in Alaska er in het State House twee libertarische collega’s bij krijgt, mogelijk zelfs drie. Voorts heeft de stad Bakersfield in Californië (70.000 inw.) een libertarische burgemeester gekozen.

Deze uitslagen tonen eens te meer aan, dat veel kiezers, die vanwege de volstrekt ten onrechte voorspelde nek-aan-nekrace tussen Carter en Reagan in de presidentsverkiezing niet op Clark gestemd hebben, toch tot de Libertarische achterban gerekend kunnen worden, wat ongetwijfeld een belofte inhoudt voor de toekomst.