Heel vaak horen wij, dat de overheid bepaalde zaken betaalt of dat een bepaalde minister weer zoveel geld “geeft” aan een ander land.

Ook is de uitdrukking “Daar moet de staat toch voor zorgen” regelmatig te ho- ren. Dit hebben wij zo vaak gehoord dat wij er meestal niet bij denken waar dat geld vandaan komt. Als wij ons die vraag stellen, is het antwoord zo duidelijk dat er nooit discussie over ontstaat. Het is duidelijk dat de overheid pas iets kan betalen, nadat zij eerst dat geld van u en van mij “gekregen” heeft. Beter kunnen wij zeggen, dat de overheid u en mij eerst verplicht heeft om dat geld te betalen door middel van onze belastingen. De twee andere manieren waarop een overheid geld kan krijgen spelen in deze redenering geen rol. Deze twee manieren zijn:

a) Geldleningen. Maar ook de lening moet worden terugbetaald en daarvoor kloppen zij toch weer bij u aan.

b) Inflatie. Dit is regelrechte valsmunterij, omdat inflatie ontstaat door het scheppen van geld door de regering. En ook dat deel wordt uiteindelijk door de burgers betaald, omdat het geld dat de burgers bezitten, door dit proces minder waard wordt. Om de burgers te misleiden, noemen zij dit natuurlijk niet valsmunterij, maar gebruiken zij de mooie uitdrukking “Monetair financieren”. Dit klinkt erg wetenschappelijk en de burgers slikken het dan wel.

U weet dat wij deze gang van zaken veroordelen. Het is nuttig om daar later nog eens uitgebreider op terug te komen. Voor deze keer is het voldoende, dat wij beseffen dat al dat geld uit onze zakken komt.

En als wij dan nog bekijken wat er mee gebeurt, dan is het nog eens extra huilen. U hoeft de krant maar te lezen of u komt wat tegen. Een paar voorbeelden:

Molukse verslaafden krijgen vier ton. Wij hebben niets te maken met Molukse verslaafden. Ook niet met Nederlandse, Surinaamse, Limburgse of welke dan ook. Wel is het onjuist dat ongevraagd uw geld daaraan besteed wordt.

Nederland steunt Bevrijdingsbeweging…. In dezelfde krant, vaak op dezelfde bladzijde, kunt u dan lezen dat terroristen bijvoorbeeld in Afrika weer een aantal mensen hebben vermoord. Gewone mensen, die in die landen geboren zijn en gewerkt hebben. Ook zendelingen en missiezusters blijken erg gewenste slachtoffers te zijn. Dat alles kan gebeuren doordat ons geld gebruikt wordt om de terroristen van wapens te voorzien. En het is niet alleen Cuba dat van uw geld gefinancierd wordt. Het kost u en elke Nederlander elk jaar vele tientallen guldens. Hoe kunnen wij dat toch stoppen? Begin in ieder geval met het u goed te realiseren, en vertel het door aan uw omgeving. Als steeds meer mensen bewust worden van deze misdadigheid, dan moet er een eind aan te maken zijn. Schrijf bijvoorbeeld aan de politieke partij waarop u stemt, dat u uw stem afhankelijk maakt van hun houding hierover.

Woonwagenbeleid peperdure chaos lazen wij in de Telegraaf, die dit haalt uit een recent rapport. Het blijkt dat er zeker tweehonderd miljoen gulden per jaar over de balk wordt gesmeten. Dit betekent, dat iedere Nederlander, babies enz. meegeteld, zeker vijftien gulden per jaar daaraan betaalt. Reken maar uit wat dat voor uw gezin betekent.

Zo zouden wij de hele Vrijbrief vol kunnen schrijven. Wij volstaan echter met deze paar willekeurige voorbeelden. Wij roepen u echter op om deze zaken bewust te lezen en te begrijpen. En zorg, dat u dat begrip dan verder verspreidt.