In “Reason” van april 78 stonden enkele interessante gegevens over de
In “Reason” van april 78 stonden enkele interessante gegevens over de
Universal Life Church. Dit is de enige georganiseerde kerk in de wereld zonder traditionele doctrines. De ULC gelooft alleen in datgene wat waar is, en dat ieder mens het recht heeft om te bepalen welke zaken goed voor hem zijn zolang hij geen inbreuk maakt op de rechten van anderen.

De ULC heeft thans meer dan 6,5 miljoen leden. Omstreeks 1962 Is Kirby Hensley met deze kerk in Amerika begonnen, en hij installeerde nieuwe “dominees” voor $ 1.-

Deze nieuwe dominees waren dan automatisch vrijgesteld van de dienstplicht in Vietnam. In 1966 probeerde de belastingdienst gelden te innen omdat volgens hen de ULC geen “echte wettelijke” kerk was.

De rechter besliste echter dat de overheid niet het recht had om te beslissen over de religie van wie dan ook.

De ULC gelooft in totale vrijheid en gelijkwaardigheid voor alle mensen. Iedereen kan “dominee” worden, onafhankelijk van geloof, ras, nationaliteit, sekse, leeftijd of wat dan ook. Nadat iemand “dominee” geworden is, kan hij twee andere personen aantrekken en zo met drie personen een eigen kerk vormen. Alle drie kunnen ze dan tot 50% van hun inkomen aan de kerk schenken en van hun belasting aftrekken. De kerk kan dan op haar beurt het levensonderhoud van de “dominees” betalen. Dit alles dan belastingvrij.

Er zijn kerken die complete bedrijven beheren. Men verwacht in 1980 wel 20 miljoen leden te hebben. Alle leden van de ULC zullen U vertellen dat de ULC de wereld zal veranderen.

Door de mensen te verenigen in een broederschap van vrijheidslievende individuelen, die allemaal respecteren dat andere mensen recht op hun eigen leven hebben, zal een einde komen- aan alle oorlogen.

Dit is een mooi en enorm groots doel. Mogelijk kan deze kerk ook in Europa erg veel goeds doen.