Iedereen heeft te maken met investeringen.

Een investering is iets waarin je geld stopt om verwachte (of gewenste) resultaten te behalen. Deze resultaten zouden kunnen zijn:

 • kapitaalgroei;
 • toekomstig inkomen;
 • een kombinatie van bovenstaande.

Omdat deze resultaten altijd ergens in de toekomst vallen, is het een feit, dat: ER GEEN 100% VASTE EN VEILIGE INVESTERINGEN BESTAAN. Banken en bedrijven kunnen failliet gaan, goederen kunnen gestolen of in beslag genomen worden, valutas kunnen inflatie hebben of devalueren, vastgoed kan waarde verliezen of gekraakt worden, etc. In elke investering zit risico en meestal is het zo, dat hoe hoger het verwachte resultaat, hoe hoger het risico. U wilt zo groot mogelijke resultaten met zo klein mogelijke risiko’s. Om dit te bereiken willen wij u in dit artikel een methode in vijf stappen aangeven.

Hoe gaan wij daarbij te werk?

 1. Zoek uit wat u echt bezit. Of zoals dat in de V.S. heet: bepaal wat u “waard” bent (bezittingen min schulden).
 2. De volgende stap is, na te gaan wat voor een investeerder u bent. Wij gaan van drie types uit; een indeling hoofdzakelijk gebaseerd op de tijd die men kan en wil besteden aan zijn beleggingen, waarbij ook naar het risiko gekeken wordt.

  Om een indeling te geven:

  • een investeerder is iemand, die zijn of haar kapitaal investeert en er dan weinig meer aan doet. Hij zal per jaar nauwelijks een verandering in zijn beleggingen aanbrengen. Hij zal hoogstens zijn beleggingen bekijken wanneer hij gedwongen wordt zijn belastingformulier in te vullen.
  • een handelaar. Dit type is constant bezig nog betere investeringen te zoeken. Per week worden dingen verkocht, gekocht en gewisseld. Soms zelfs per dag.
  • een hanteerder is een tussenvorm van bovenstaande twee. Hij heeft niet de tijd of interesse om vaak te veranderen, maar wil wel een aantal keren per jaar gebruik maken van mogelijkheden, die de beleggingsmarkt biedt.
 3. Verdeel uw portefeuille in drie delen:
  • een vast gedeelte. Dit gedeelte bestaat uit investeringen waarin u de komende jaren geen verandering aanbrengt. Het is een veilige, solide belegging, waar u altijd op terug kunt vallen.
  • een variabel gedeelte. Dit bestaat uit beleggingen bedoeld om gebruik te maken van goede kansen op de markten. Die kansen doen zich een paar keer per jaar voor en moeten dan ook gebruikt worden.
  • een speculatief gedeelte, waarin u (eventueel) geld stopt. U verwacht een hoge opbrengst van een riskante belegging.

  Om het allemaal op een rijtje te zetten volgt hier een schema, waarin het allemaal eens cijfermatig gecombineerd wordt:

    vast variabel speculatief
  Investeerder 80% 20% 0%
  Hanteerder 50% 40% 10%
  Handelaar 30% 50% 20%
 4. Bepaal nu de concrete investeringen. Koop goud, munten, valuta, goederen, aandelen, obligaties, zilver, vastgoed, opties deelnemingen in nieuwe projecten, etc. Elk van deze investeringen heeft andere risico’s en verwacht resultaat. In de toekomst zullen wij dit verder uitwerken. Overweeg of het voor u zin heeft om geld te lenen (hetgeen risico-vergrotend werkt) om met belastingsubsidie een zogenaamd hefboomeffect te krijgen.
 5. Spreid uw beleggingen geografisch. Om in de Paastijd actueel te blijven: leg niet al uw eieren in één mandje. Vertrouw dus niet op één landje, zodat al uw kapitaal niet in één keer afgepakt kan worden. Omdat geografische spreiding zeer individueel is, heeft het niet zoveel zin om er hier diep op in te gaan. Eventueel wil ik echter uw persoonlijke situatie bekijken om u met het bovenstaande te helpen. Eén reëele mogelijkheid hiervoor vindt u in de “Beleggertjes”.

Beleggertjes

 • Als u een gouden Kruggerrand in België of Zwitserland koopt, scheelt dat 4% B.T.W.
 • Heeft u ook al een studeerkamer om uw belastingaftrek te vergroten? Vergeet dan ook niet de bonnentjes voor uw “studieboeken” en de Vrijbrief te bewaren.
 • Het strengste bankgeheim ter wereld. Sinds l maart bestaat in Oostenrijk een bankgeheim, dat door de wet gegarandeerd wordt. Dit bankgeheim wordt zelfs niet geëvenaard door de (niet meer nieuw te openen) Zwitserse nummerrekening. In tegenstelling tot Zwitserland hoeft men zich bij het openen van een bankrekening, of effekten in depot, niet te legitimeren. Geen enkele nieuwsgierige kan daardoor iets over u te weten komen, want u kunt elke naam of code gebruiken bij het openen van een rekening.
 • Die héél oude aandelen van rond 1900, die grootmoeder op zolder heeft, zijn vaak niets meer als aandeel waard. De bedrijven bestaan meestal niet meer. Echter door verzamelaars zijn ze vaak erg gewild. Uw redacteur is in ieder geval zeer geïnteresseerd.