Hoeveel recht heeft u nog op uw eigen productie? Eén van de manieren om dit na te gaan is door te bekijken hoeveel procent van uw prestatie (voor de meesten salaris) u werkelijk mag besteden voor uzelf. Daarbij moet dan rekening gehouden worden, dat er met het percentage dat overblijft na de belasting, dingen gekocht gaan worden waar in de prijs ook weer belasting verwerkt zit.

In dit artikel zal ingegaan worden op allerlei onderwerpen om u te helpen uw vrijheid en recht op eigen prestatie te vergroten. Vaak zullen dat onderwerpen zijn die te maken hebben met vergroting van uw bezit. Immers hoe meer kapitaal u beschikbaar heeft, hoe onafhankelijker u kunt zijn van allerlei invloeden. Bovendien kunt u dan ook meer besteden aan de “verbreiding van het vrijheidsideaal”! Bezit moet hier zo ruim mogelijk worden opgevat, dus niet alleen het bedrag, dat op de bank staat, maar ook het uitzicht op pensioen, het hebben van antiek, munten, postzegels, etc. Kortom alles wat te maken heeft met bezit of de veiligstelling en de uitbreiding ervan.

Naast bezit zal in deze rubriek ook aandacht besteed worden aan ontwikkelingen die uw situatie kunnen beïnvloeden, zoals belasting, veranderingen in de huizenmarkt, voedselvoorziening, olie-embargo, etc. Er zal geprobeerd worden het geheel in een logisch verband op te bouwen en vooral zodanig, dat u door een goed begrip goede besluiten kunt nemen.

Om te beginnen zal vandaag nagegaan worden wat de gevolgen kunnen zijn van sparen en beleggen in aandelen. Vroeger was het voldoende om je geld naar de spaarbank te brengen en het daar met 3% rente te laten vermeerderen. Je kon dan met een gerust hart op je pensioen wachten. Inflatie bracht hier echter verandering in. Bij 8% inflatie en een spaarrente van 3%, verlies je elk jaar 5% van de waarde van het geld, dat op de spaarbank staat. Oftewel, elk jaar kun je 5% minder goederen kopen van het geld dat op de bank staat. Wij kunnen dagelijks zien wat voor pijnlijke gevolgen dit heeft voor mensen met een vast inkomen of voor spaarders. Als sparen zo nadelig is, zou men kunnen overwegen om het omgekeerde te doen, nl. geld lenen. Dit kan inderdaad allerlei voordelen hebben, zoals:

 • de te betalen rente is aftrekbaar voor de belasting;
 • men heeft eerder de beschikking over het goed, dat men wil hebben;
 • men betaalt terug met geld, dat door de inflatie minder waard is geworden;

Over deze zaken zullen wij in de toekomst nog wel meer schrijven.

Mensen die aandelen kochten, konden zich jaren koesteren met de gedachte dat de waardevermeerdering van de aandelen en de jaarlijkse opbrengst, een leuke financiële beloning zouden geven. Die tijd is echter voorbij en dat is wel heel erg goed te zien in onderstaande grafiek. Deze grafiek geeft nl. aan wat de Dow Jones index zou zijn als rekening gehouden wordt met de inflatie.

Grafiek

Klik hier voor een grotere versie

Wat leert deze grafiek ons nu? Een Amerikaan, die in 1954 aandelen kocht en deze in 1978 weer verkocht, zou net quitte spelen. Oftewel in 24 jaar niets verdiend hebben als er rekening gehouden wordt met inflatie (altijd nog beter dan verliezen op de spaarbank).

Erger wordt het als wij kijken naar een Nederlander of een Belg, die in 1954 Amerikaanse aandelen gekocht zou hebben. Behalve dat gerekend in dollars de aandelen niets zijn toegenomen, is de dollar in die tijd de helft minder waard geworden. Als onze belegger in 1978 zijn aandelen zou verkopen en de opbrengst in guldens of Belgische franken zou bekijken, dan zou hij merken dat hij de helft kon kopen van wat hij in 1954 voor zijn belegging had kunnen krijgen.

Conclusie: blijkbaar was sparen of beleggen in effecten “door de bank genomen” niet zo gunstig. De laatste jaren zijn voor de gemiddelde effectenbelegger zelfs rampzalig geweest.

Toch wil dit niet zeggen dat beleggen in aandelen altijd onverstandig is. Binnenkort kan het voor u interessant zijn om de aankoop van enkele Amerikaanse aandelen te overwegen en wel om de volgende redenen:

 • de rentestand in de V.S. heeft bijna een piek bereikt en zal dan moeten gaan dalen. Dat is steeds het sein voor een aantrekkende economie hetgeen een koopgolf voor aandelen tot gevolg heeft. Door die koopgolf stijgt de prijs van de aandelen flink en u maakt een aardige winst;
 • wij verwachten dat de dollar ook zal stijgen t.o.v. de gulden (tenminste de eerstkomende maanden; later gaat de $ weer dalen). U profiteert daardoor dubbel van de waardestijging van uw Amerikaanse aandelen.

Let wel, dat wij hier over een tamelijk korte termijn praten, want als eind 1979 een recessie zou beginnen, dan zullen wij op tijd uit deze beleggingen moeten stappen.

Behalve aandelen zijn er natuurlijk nog vele andere methodes om ons geld veilig te stellen. Als u nu zorgt, dat de Vrijbrief maandelijks kan verschijnen, dan kunt u daarvan nog eerder kennis nemen. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten volgen hier wat “beleggertjes”.

 • Gaat u met vakantie naar de Verenigde Staten? Koop dan nu vast uw dollars. Er is nl. een reëele kans, dat de $ het eerste half jaar toeneemt in waarde t.o.v. de gulden en B. frank. Op lange termijn kan het maar één kant op en dat is omlaag. Dus alles opmaken in de V.S., hetgeen niet moeilijk is omdat het er nu spotgoedkoop is.
 • Die wintersportvakantie in Zwitserland is volgend jaar waarschijnlijk 10% goedkoper.
 • Afgezien van de sneeuw, kunt u beter nu nog in Duitsland gaan skiën, omdat daar volgend jaar waarschijnlijk 15% meer betaald zal moeten worden.
 • Die zilveren guldens die u vanaf 1968 zo braaf verzamelde, zou ik maar goed onder mijn matras stoppen. Het zilver is de afgelopen maanden met 25% omhoog gevlogen en alles wijst erop dat dat in 1979 nog wel verder gaat.
 • Behalve een abonnement op de Vrijbrief, is het helemaal niet gek om neef Hub en oom Ben wat oudere munten of postzegels te geven voor hun verjaardag. Deze drie dingen zullen in 1979 meer dan hun waarde behouden.
 • U kunt nu al een gouden Krugerrand kopen voor + ƒ 550,-.

Er zal getracht worden in deze serie de bouwstenen aan te dragen om tot een zo veilig mogelijke spreiding van uw risico’s te komen en zoveel mogelijk vrijheid kunt behouden. Daarnaast zal geprobeerd worden enkele konkrete tips door te geven. Als u zelf concrete vragen of tips hebt, kunt u die sturen naar de redactie.