Dit is een verkorte weergave van een oproep die David Bergland, de voorzitter van het Libertarisch Nationaal Comité in Amerika, uitzond gedurende de verkiezingscampagne. De Libertarische Partij, de LP, mag niets doen om libertarische principes te verdoezelen. Bergland: “Het is enorm belangrijk dat alle mensen die met ons meewerken en op ons stemmen precies weten wat we zijn en waar we naar toe Willen. Onze principes zijn gezond. Daarom mogen we geen compromissen aanvaarden. Verdoezeling van principes zal ons meer kwaad dan goed doen.” Daarom de volgende strategie:

  1. Wij moeten de banier van het pure principe hoog houden en nooit ons doel vergeten: Een wereld die de libertarische principes onderhoudt’. Ons principe eist dat tirannie, onrechtvaardigheid en aantasting van rechten worden uitgebannen. Alle tussenstappen moeten gezien worden als een onderdeel van ons uiteindelijke doel. Daarom moet elke tussenstap ook gepresenteerd worden als leidend naar ons uiteindelijke doel, en niet als een doel op zichzelf.
  2. Wij moeten ons niet verplichten tot een bepaalde volgorde van verkleining van de overheid, want dat zou uitgelegd worden alsof wij genoegen blijven nemen met een deel staatsinvloed en de verkrachting van persoonlijke rechten.
  3. Het gaat om ons vrijheidsideaal en niet om acties.
  4. Omdat onze principes radicaal genoeg zijn, moeten we extra vervreemding met mensen voorkomen. We moeten duidelijk maken dat wij niet meedoen aan het rechts/links spectrum. Wij willen echte vrijheid en geen dwang van links of van rechts.
  5. Wij moeten geen kandidaten naar voren schuiven die geen libertariër zijn.

Alléén door ons zo sterk op te stellen, zullen we op den duur slagen en ons doel bereiken.