In de aankomende Vrijbrieven zullen wij een artikel publiceren door F. Bastiat over de grondslagen van het eigendomsrecht.

Eerst een korte beschrijving van de heer Bastiat, een van de eerste libertariërs in Europa.

Claude-Frédéric Bastiat:

Frédéric Bastiat werd geboren in Bayonne op 29 juni 1801. Hij bracht het grootste deel van zijn leven door in Mugron, een dorp tussen Dax en Saint-Sever in Les Landes (Frankrijk).

De Revolutie van 1830 bracht hem in de lokale politiek. In 1844 verhuisde hij naar Parijs, waar hij hoopte met meer succes voor zijn liberale ideeën te kunnen strijden. De Revolutie van 1848 bracht hem definitief op het voorplan: hij werd verkozen, zowel voor de grondwetgevende als voor de wetgevende vergadering (enige tijd later). Als vice-voorzitter van de Commissie voor financiën had hij enige effectieve invloed op de besluitvorming. Hij nam deel aan het pacifistisch congres in augustus 1849 te Parijs, waarop over algemene ontwapening werd gesproken. Zijn zwakke gezondheid dwong hem echter een beter klimaat op te zoeken: hij overleed op 24 december 1850 te Rome.

Bastiat is vooral bekend om zijn polemische geschriften waarin hij zich een gepassioneerd voorstander toonde van de vrijemarkteconomie en van de economische analyse in de traditie van Smith, Say en Carey, en een fervent tegenstander van overheidsmonopolies, protectionisme en van de vele utopisch-socialistische ideeën, die in die tijd opgang maakten.

In 1846 stichtte hij de Association pour la liberté des échanges. Zijn belangrijkste werken zijn: Cobden et la Ligue, Sophismes économiques, Harmonies économiques (zeer geschikt als eerste kennismaking met de economische wetenschap.) Zijn grootste roem dankt hij echter aan zijn pamfletten. Van een van deze, Propriété et Loi vindt u hierna een vertaling.