De goudprijs steeg in 1½ maand van ƒ 15.460,- tot ƒ 18.540,- per kg, oftewel bijna 20%. Wat nu? Door te zeggen: het werd eind februari al in de Vrijbrief aangeraden, komen wij er natuurlijk niet. “Had ik maar”, helpt u vandaag ook niet.

Op deze plaats is het moeilijk om harde adviezen voor “handelaars” of “hanteerders” (zie mijn vorig artikel) te geven, omdat dit artikel minstens een maand voor publicatie geschreven dient te worden. Om u op het riskante beleggingspad toch steun te geven, hier dan wat feitelijke achtergronden over goud, zodat u zich een mening kunt vormen.

Specifieke aan- of verkoopadviezen zou u dan eventueel aan mij kunnen vragen.

 • De V.S. hebben hun maandelijkse goudverkopen gehalveerd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft ook zijn goudverkopen verminderd (bij de laatste IMF veiling werd 3 maal zo veel gevraagd als aangeboden).
 • Een nog steeds stijgende inflatie in de meeste landen zal tot een hogere goudprijs leiden.
 • De vraag naar goud is de laatste jaren sterk gestegen. Niet alleen in tonnen (1121 in 1975 tot 1716 ton in 1978), maar ook in dollars. Er wordt een toename van de vraag verwacht o.a. van arabieren, die ineens veel meer papieren dollars krijgen, dan ze verwacht hadden.
 • Voor de 80-er jaren voorzie ik alleen maar tekorten in beschikbaar goud, gezien de dalende productie in Zuid-Afrika en aanbiedingen van de V.S. Een verdubbeling van de goudprijs tussen nu en 1983 is zeer reëel. Dit betekent een jaarlijks inkomen van +/- 19%.
 • Onder de meeste beleggingsadviseurs heerst de mening, dat goud dit jaar $300 per troy ounce kan halen (nu $275 en in april was het $233). Gezien de snelheid en kracht waarmee goud naar de $275 is gegaan, lijkt $325 dit jaar mogelijk en voor 1980 behoort $400 zeker niet tot de onmogelijkheden.

Het bovenstaande wil niet zeggen, dat goud alleen maar in waarde kan stijgen. Reacties zullen zeker plaatsvinden. In de huidige sterke markt lijken reacties van $40 naar beneden wel het maximum.

Als wij dan ook nog concluderen, dat goud niet eenvoudig bijgedrukt kan worden door regeringen, die geld nodig hebben, dan is aan u de keus waar u het meest vertrouwen in heeft: regeringen of een objectieve waarde!

Hoe kunt u goud kopen, of uw investering op goud baseren?

 1. Vanzelfsprekend: ga alleen met vertrouwde mensen of instanties om.
 2. Informeer bij verscheidene instanties wat de totale prijs is. Commissies kunnen zeer verschillend zijn en hangen natuurlijk ook af van de hoeveelheid die u koopt of verkoopt.
 3. Bepaal vooraf waar u uw goud wilt hebben. Het is gemakkelijker om goud bijv. in Zwitserland te kopen dan in Nederland en het dan te vervoeren.
 4. Voor kleine investeerders zijn gouden munten de meest geëigende vorm. Bij munten zit er een premie op de goudprijs, die afhangt van de zeldzaamheid van de munt. De premie varieert van laag, bij Krugerranden, tot zeer hoog bij bijv. sommige Griekse munten. Binnenkort komt de firma Panamex met kleine muntjes in grammen uit. De premie is de laagst mogelijke, waarbij een groot voordeel is, dat ze ook in kleine denominaties gekocht kunnen worden.
 5. Bij sommige banken in Nederland en Zwitserland kunt u een z.g. goudrekening openen. Bedragen, die u op zo’n rekening stort worden omgezet in grammen goud. Een nadeel van deze relatief goedkope methode is, dat u het goud niet vrij beschikbaar heeft: het ligt bij de bank in depot.
 6. Als u de smaak te pakken heeft en meer wilt investeren: koop dan goud met geleend geld. Bijv. als volgt: u koopt voor ƒ 1.000,- goud bij de bank. De bank houdt uw goud in depot. Met dit goud als onderpand kunt u geld lenen om voor ± f 500,- extra goud te kopen. De rente die u over die ƒ 500,- moet betalen is belastingaftrekbaar. Als goud dan bijv. 15% stijgt en de rente is 10%, verdient u in dit geval netto zo’n ƒ 50,- of 5% extra.
 7. Mogelijkheid 6 kan ook in het groot gedaan worden. Was bij 6 de borg 50%, op de goederentermijnmarkt is deze 10%, dus met $2,000 kunt u hier gebruik maken van $20,000. De winst en verlies kansen zijn daardoor veel groter.
 8. Goud opties. Het idee is hetzelfde als bij 7 (een zeer kleine borg), maar het maximum bedrag, dat u kunt verliezen, is het bedrag dat u voor de optie heeft betaald. Dit in tegenstelling tot de termijnmarkt, waar het risico veel groter is.
 9. Een aparte en eigen wereld vormen de goudmijnaandelen. Het zou te ver voeren om in een algemeen artikel als dit hier diep op in te gaan. Toch wil ik nog opmerken, dat hierbij vele interessante mogelijkheden bestaan. Niet in het minst door de hoge dividenduitkeringen, 15-25% zijn beslist geen uitzondering.

Hopend een tipje van de goudsluier voor u opgelicht te hebben, wens ik u een gouden libertarische toekomst.

ir L.H.M. Jongen

World Gold Association, Lausanne